E.U. Prize - Mies van der Rohe Award 2024 - víťazom je Študijný pavilón pre poslucháčov fakúlt Technickej univerzity v nemeckom Braunschweigu

Nadácia Mies van der Rohe dnes oznámila výsledky Ceny Európskej únie za súčasnú architektúru. Zvíťazila realizácia architektov Gustava Düsinga a Maxa Hackeho v kampuse štvrťmiliónového univerzitného mesta na severe Nemecka.

E.U. Prize - Mies van der Rohe Award 2024 - víťazom je Študijný pavilón pre poslucháčov fakúlt Technickej univerzity v nemeckom Braunschweigu

Spomedzi piatich finalistov v hlavnej kategórii určila porota ako víťazný projekt “Študijný pavilón pre poslucháčov fakúlt Technickej univerzity v nemeckom Braunschweigu”. Laureáta súťaže, ktorá je všeobecne považovaná za najprestížnejšie ocenenie architektonickej tvorby na starom kontinente, sme podrobne predstavili v samostatnom článku so sprievodným textom Andrey Ambrovičovej.

Študijný pavilón pre poslucháčov fakúlt Technickej univerzity v nemeckom Braunschweigu (viac tu)
Autori: Gustav Düsing, Max Hacke
Fotografie: Leonhard Clemens, Lemmart, Iwan Baan

DOM OTVORENÝ PRE VŠETKÝCH

3 x 3 = 9

Študentský dom TU Braunschweig je jasnou hviezdou súčasnej európskej architektúry. O jeho príbehu a súvislostiach sme sa priamo na mieste porozprávali s jeho autormi.

Braunschweig (Brunswick) je štvrťmiliónové univerzitné mesto na severe Nemecka, v spolkovej krajine Niedersachsen. Sídli tu najstaršia Technická Univerzita v Nemecku, založená v roku 1745 ako Collegium Carolinum, kde dnes študuje takmer 17 000 študentov.  

Z hľadiska rozvoja vedy a výskumu patrí Braunschweig medzi špičkové regióny Európy. Univerzitný campus tvorí severnú časť centra mesta. Priamo na brehu rieky Oker, pod vysokými stromami, stojí od minulého leta nový študentský dom / Studierendenhaus. Spolu s historickou budovou univerzity a aulou Audimax dotvára hlavnú os campusu, v priamej nadväznosti na veľkorysé univerzitné námestie. 

Keď som sa v lete 2022 na istý čas presťahovala do Braunschweigu, začala som na bicykli objavovať toto mesto, plné parkov a zelene. Zaujal ma vtedy ešte rozostavaný objekt v univerzitnom areáli: subtílny oceľový raster po obvode dvojpodlažného domu, kompletne presklené fasády, viaceré oceľové schodiská a až neuveriteľne tenká plochá strecha. Ľahký, otvorený pavilón vo výraznom kontraste k masívnej historickej budove v jej priamom susedstve.  

Foto credit: Kristina Rottig/TU Braunschweig

Takmer o rok neskôr, v lete 2023, bol študentský dom v Braunschweigu slávnostne otvorený. Technická univerzita tak dostala nový spoločenský priestor: miesto, kde sa študenti môžu stretnúť, pracovať, učiť sa jeden od druhého, byť sami alebo spolu. Miesto, ktoré nepozná hierarchie, ani bariéry. Priestor otvorený bez rozdielu pre všetkých študentov univerzity, 7 dní v týždni, 14 hodín denne.

Prešlo len pár mesiacov a študentský dom sa dokonale začlenil do organického života campusu. V jedno slnečné aprílové doobedie tu sedíme s architektmi na vonkajšej terase. Pavilón je plný mladých ľudí, vonku je zaparkované množstvo bicyklov. Náš príjemný rozhovor pod veľkými, starými stromami občas preruší len hlasný štebot vtákov.

Gustav Düsing a Max Hacke sa spriatelili počas štúdia na prestížnej londýnskej AA. Neskôr obaja vyučovali architektonickú tvorbu práve na TU Braunschweig, dnes vedú vlastné ateliéry v Berlíne. 

Foto credit: Kristina Rottig/TU Braunschweig

Príbeh tohto domu sa začal v roku 2015, kedy univerzita vypísala architektonickú súťaž pre svojich “WiMis” (wissenschaftliche Mitarbeiter) - vedeckých pracovníkov Fakulty architektúry. Mladí architekti súťaž vyhrali a dostali tak skvelú šancu. Rozsah i spoločenský význam ich prvotiny je aj na miestne pomery raritou a autori sem prinášajú mimoriadnu architektonickú kvalitu. 

Studierendenhaus je modulárnou priestorovou štruktúrou, vytvorenou ako hybrid z ocele a dreva

Ako hovorí Gustav Düsing - najlepšie ju vystihuje pojem otvorenosť: “Otvorené sú užívateľské možnosti. Otvorený je náš dom voči svojmu okoliu. Dúfame, že sem ľudia prídu a budú otvorene komunikovať jeden s druhým, že si vzájomne budú prejavovať rešpekt a zaujímať sa o prácu ostatných. Je to dom, ktorý je otvorený pre všetkých.”

Ľahký presklený pavilón je vystavaný na štvorcovom pôdoryse, na dvoch podlažiach ponúka asi 1000 m2 flexibilných študijných priestorov. Fixné deliace steny tu takmer nie sú, jednotlivé zóny a zákutia formujú mobilné deliace elementy a žlté posuvné závesy. Študenti si tak môžu priestory pretvárať sami, podľa momentálnej situácie a nálady. “Má to byť neurčitý priestor. Priestor, ktorý je možné adaptovať, priestor, ktorý si dokážu študenti prispôsobiť,” povedal nám počas rozhovoru Düsing.

Prízemie zónujú oceľové schodiská - celkovo ich je v dome až deväť, horné podlažie je definované platformami, mostíkmi a otvorenými galériami. Z jednotlivých “ostrovčekov” je skoro vždy možné prejsť na vonkajšiu terasu alebo do záhrady, pričom je dom s exteriérom prepojený deviatimi rovnocennými vstupmi. Táto koncepcia má podporovať prirodzené vytváranie študentských skupín, ich kontakt a vzájomnú spoluprácu. Súčasne je akýmsi protipólom k zaužívanému centrálnemu komunikačnému jadru a snaží sa rovnomerne distribuovať priestorové kvality.

“V tomto dome vládne myšlienka demokracie. Ľudia sú si tu rovní. Nie sú tu horšie miesta a lepšie miesta. Všetko je kvázi rovnaké. Všetci majú rovnaký prístup k dennému svetlu. Dúfali sme, že táto budova bude odzrkadlovať študentskú kultúru a komunikáciu naprieč disciplínami. Keď si študent, môžeš tu stráviť celý deň. Bez ohľadu na to, odkiaľ si, máš nárok na tento architektonický a priestorový luxus,“ dodáva autor. 

S Gustavom sa ďalej rozprávame o tom, aké dôležité sú skutočné stretnutia na akademickej pôde a ako túto myšlienku podporuje architektúra pavilónu: “Platformy, mosty a schodiská: má to byť priestor, kde ľudia môžu náhodne na seba naraziť. Je to opačný model ako digitálny svet, v ktorom sa ľudia len tak náhodne nestretnú. Náš pavilón má byť ale tiež protikladom k univerzitnej veži (súčasťou campus je ´Hochhaus´, kde na jednotlivých podlažiach sídlia inštitúty viacerých fakúlt – pozn. autorky), svojou horizontalitou vytvára protipól tomuto vertikálnemu systému, kde nie je miesto pre náhodné stretnutia a vzájomnú výmenu. Išlo nám o to, aby sme obohatili campus. Aby univerzita bola miestom, ktoré spája ľudí.”

Základom konštrukčného rastra je modul 3 x 3 metre. Je to malá mierka, prenesená do väčšej priestorovej štruktúry. Architekti sa snažili vytvoriť tu útulnú atmosféru, pocit, akoby ste sedeli doma v obývačke. V tomto bode však Gustav priznáva aj istú pochybnosť: “Trochu som sa obával, že raster stĺpov bude až príliš hustý. Avšak tým, že stĺpy sú take subtílne, v priestore vôbec nerušia. A nakoniec, celá konštrukcia je na absolútnom limite, väčší osový rozostup by nezniesla.”

A nosná oceľová konštrukcia je naozaj ľahká a subtílna: tvoria ju identické oceľové profily s prierezom 10 x 10 centimetrov a dĺžkou 3 metre, ktoré, rovnako ako stropné a fasádne prvky, sú len zošrobované. Objekt je tak možné demontovať a jedného dňa opäť postaviť na novom mieste, v novej forme, ako takú skladačku. 

“Navrhli sme budovu, ktorú je možné meniť a ktorá nie je naviazaná na konkrétne miesto. V tomto zmysle je protikladom kontextuálnej (site-specific) architektúry. Náš dom funguje skôr ako ´plug-in modul´, jeho význam je viac spoločenský, ide o to, aby sa tu študenti stretávali. Jedného dňa ho môžete presunúť do inej lokality a nie je nutné ho búrať. Toto je náš pohľad na recyklovanie a princíp cirkulárnosti v architektúre, ” vysvetľuje jeden z autorov. Táto téza bola preverená ešte počas projektovej prípravy. Technická univerzita totiž pôvodne plánovala stavať na inom pozemku, na ktorý architekti urobili súťažný návrh. 

Braunschweig sa stal pevným bodom na dnešnej architektonickej mape Európy: študentský dom obletel mnohé architektonické portály, zapĺňa newslettre a titulné strany odborných časopisov. V rokoch 2023 a 2024 bol ocenený viacerými významnými architektonickými cenami a aktuálne sa stal laureátom ceny Mies van der Rohe Award / European Union Prize for Contemporary Architecture.

Nestáva sa často, že by v tak veľkej krajine, akou je Nemecko, bol jeden dom ovenčený toľkými významnými oceneniami

Studierendenhaus je laureátom Deutscher Architekturpreis 2023, DAM Preis für Architektur in Deutschland 2024 (Deutsches Architekturmuseum Preis), BDA Preis Niedersachsen 2023 a Heinze Architektur Award 2023.

A čo robí tento dom takým výnimočným? Čo to je, čo zas a znovu vzbudzuje také nadšenie u odborníkov aj laikov? 

“Nový pavilón hľadá odpovede na otázky ohľadom budúcej podoby univerzitných kampusov. Ako budú vyzerať študijné priestory v dobe, keď sa vzdelanie presúva do digitálneho priestoru a umelá inteligencia zásadne ovplyvňuje klasické modely výučby? Našou odpoveďou je vytvorenie ´future proof´ konceptu - efemérnej architektúry, ktorá vytvára komfortné prostredie a širokú škálu priestorov pre efektívne štúdium. Od dvojpodlažných spoločenských zón, cez otvorené vonkajšie terasy, až po pokojné študijné zóny. Vnútorný svet sme zabalili od podlahy až po strechu do transparentnej obálky, ktorá prepája interiér s výhľadom na zeleň kampusu. Modulárny systém stavby a rozoberateľné spoje umožňujú v prípade potreby rozšírenie, alebo ´presunutie´ stavby, takmer bez produkcie stavebného odpadu.” dodávajú architekti na záver.

Laureátom v kategorii v kategórii "emerging architects", určenej pre mladých autorov do veku 40 rokov sa stala realizácia "Biblioteca Gabriel García Márquez, Barcelona" (viac tu)
Autori: Elena Orte, Guillermo Sevillano

Progresívna drevostavba v katalánskej metropole.

Knižnica nesúca meno Gabriela Garcíu Márqueza tvorí súčasť administratívneho a kultúrneho centra štvrte Sant Martí vo východnej časti Barcelony.

Napriek tomu, že susedné objekty nerešpektujú charakteristickú mriežku blokovej zástavby, koncept madridského ateliéru SUMA Arquitectura symbolicky uzatvára stavebný celok. Podoba kompaktného objektu, ktorý kopíruje typické 45º skosenie nárožných objektov, vzišla z verejnej architektonickej súťaže.  

Priestory knižnice plynú okolo ústrednej haly s trojuholníkovým pôdorysom, cez ktorú prechádza ľahké oceľové schodisko. Rozmerný strešný svetlík vedie svetlo do hĺbky dispozície a zároveň umožňuje efektívne odvetranie priestorov.

Dispozičné riešenie sa odvíja od trojice vertikálnych jadier, ktoré zároveň definujú usporiadanie nosného systému z masívnych CLT prvkov, doplnených o priehradové nosníky a subtílne oceľové dielce.

Vonkajšiu obálku tvorí prevažne kompozitová predsadená fasáda. lamely, vystužené sklenenými vláknami súčasne chránia presklené fasády pred priamym slnečným žiarením. K efektívnemu tieneniu transparentných konštrukcií prispieva tiež vykonzolovanie vyšších podlaží. Architekti sa vyhýbajú čelným pohľadom na administratívne budovy a výhľady smerujú do zelených korún stromov.

Päť podlaží, s celkovou úžitkovou plochou viac ako štyritisíc metrov štvorcových, charakterizuje pestrá priestorová skladba. Od otvorených spoločenských priestorov, oddychových zón a čitární s výhľadmi do zelene, až po uzavreté študijné miestnosti a auditóriá.

Zvolený konštrukčný systém s množstvom prefabrikovaných dielov umožnil výrazne zredukovať “mokré” stavebné procesy a urýchliť realizáciu projektu.

Foto: Jesús Granada Konštrukčná schéma Autor: SUMA Arquitectura

Ostatní finalisti (bez určenia poradia):  

Diela nominované v kategorii "architektúra":

Galéria súčasného umenia Plato, Ostrava, ČR (viac tu)
Autori: Robert Konieczny, Michał Lisiński, Dorota Skóra

Foto: Juliusz Sokołowski

Reggio School, Madrid, Španielsko (viac tu)
Autori: Andrés Jaque / Office for Political Innovation

Reggio School by Andrés Jaque. Photograph: Jose Hevia Blach

Obnova kláštora v obci Sainte Lucie de Tallano, Korzika (viac tu)
Autorka: Amelia Tavella

Mestská záhrada Hage, Lund, Švédsko (viac tu)
Autori: Geir Brendeland, Olav Kristoffersen, Thomas Skinnemoen, Tim Lucas, Ian Shepherd

Zvyšný finalista v kategórii "emerging architects", určenej pre mladých autorov do veku 40 rokov: "Revitalizácia námestia a nové turistické informačné centrum, Piódão, Portugalsko" (viac tu)
Autori: João Branco, Paula del Río

V aktuálnom ročníku Ceny Európskej únie za súčasnú architektúru, ktorá je všeobecne považovaná za najprestížnejšie ocenenie za architektonickú tvorbu na starom kontinente, bolo celkovo nominovaných 362 prác z 38 krajín. Užší výber 40 diel, ktorý zahŕňal aj rekonštrukciu SNG sme predstavili koncom januára. Prehľad finalistov sme publikovali v predvečer vyhlásenia ceny. Medzi piatimi dielami v hlavnej kategórii, ani dvojicou stavieb v kategórii "emerging architects" (určenej pre mladých autorov do veku 40 rokov) Slovensko bohužiaľ nemalo zastúpenie. 

Súťažnú prehliadku realizovaných stavieb organizuje Európska únia a Nadácia Mies van der Rohe v Barcelone od roku 1988. Do súťaže nie je možné prihlásiť sa. Výber je založený na nomináciách, ktoré vyberajú autority z jednotlivých krajín. "Odborná porota logicky nemôže navštíviť všetky navrhnuté stavby. Nominácie nevyberáme na základe fotografií, čo je inak štandardný postup. Za každým navrhnutým dielom je rešpektovaná inštitúcia (múzeum architektúry, komora architektov, výskumné inštitúcie) a odborník, ktorý stavbu osobne navštívil, má prehľad o lokálnom aj globálnom kontexte. Autority majú pri výbere absolútnu voľnosť," vysvetlil v rozhovore proces výberu koordinátor ceny Ivan Blasi. 

40 diel zaradených do užšieho výberu Ceny EÚ za súčasnú architektúru za rok 2024 Porota z 362 nominácií z 20 rôznych krajín vybrala do užšieho výberu 40 diel, ktoré vytvárajú vysokokvalitné životné prostredie pre každého.

Finálová päťka je však výnimkou. Stavby porotcovia osobne navštívia. Nemajú teda k dispozícii len grafický materiál, ale môžu sa stretnúť s architektmi, klientmi, alebo užívateľmi, ktorí môžu ponúknuť novú perspektívu pohľadu na dielo... V samotnom finále následne určila porota na základe štatútu súťažnej prehliadky jednu realizáciu, ktorá získala Cenu Európskej únie za súčasnú architektúru. Okrem hlavnej ceny Nadácia Mies van der Rohe v Barcelone udeľuje každoročne aj cenu pre začínajúcich architektov - Emerging Architecture Prize. 

rNUlife.sk / archinfo, Text Andrey Ambrovičovej

Vyjadri svoj názor na článok
Odpad! Menej takýchto článkov

Loading...
Super! Viac takýchto článkov

Diskusia

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.