Víťazov Cena Nadácie Tatra banky za umenie 2022 spoznáme už tento štvrtok

Nominácie 27. ročníka Ceny Nadácie Tatra banky za umenie sú známe. Porota zverejnila mená umelcov, ktorí sa v ostatnom roku zaslúžili o mimoriadny umelecký počin. Mená laureátov spoznáme na slávnostnom odovzdávaní Ceny 26. januára v Slovenskej národnej galérii.

Ocenenie 27. ročníka Ceny sa udelí v 6 kategóriách: audiovizuálne umenie, výtvarné umenie, divadlo, hudba, literatúra a dizajn.

Ceny Nadácie Tatra banky | Slovenské národné divadlo

Symbolom pocty je bronzová soška Múzy udelená v kategórii Hlavná cena a plaketa pre držiteľov ocenenia Mladý tvorca. Obe ceny špeciálne pre túto príležitosť vytvoril slovenský sochár a výtvarník Daniel Brunovský. Ocenení zároveň získajú aj finančnú odmenu, v prípade Hlavnej ceny 10 000 EUR, Mladý tvorca získa 5 000 EUR. Cena sa doteraz udelila 114 umeleckým osobnostiam, 77 mladým tvorcom a 10 mladým módnym návrhárom, ktorí mali príležitosť navrhnúť šaty pre múzu – moderátorku večera.

NOMINÁCIE CENY NADÁCIE TATRA BANKY ZA UMENIE 2022

KATEGÓRIA AUDIOVIZUÁLNE UMENIE

▐ MAIA MARTINIAK ZA RÉŽIU DOKUMENTÁRNEHO FILMU NEVIDITEĽNÁ

Maia Martiniak sa vo svojich dokumentárnych filmoch venuje primárne environmentálnym témam, rozvojovej spolupráci a téme rešpektovania práv detí a žien. So svojím debutovým filmom Neviditeľná získala niekoľko medzinárodných ocenení. Dokumentárny film otvára kontroverznú a spoločnosťou odmietanú tému traumy z pôrodu. Cez reálne pôrody dostáva téma aktuálne tvary a odkrýva tak svoju tvár. Film ukazuje nevidenú realitu v spoločnosti a zviditeľňuje ženy, ktoré boli doteraz umlčané tlakom okolia alebo zdravotníckeho personálu. Zachytáva pocity žien a otvára priestor na dialóg nielen v našej spoločnosti, ale aj vo svete.

▐ BARBORA NÁMEROVÁ A TEREZA NVOTOVÁ ZA SPOLUAUTORSTVO SCENÁRA K FILMU SVETLONOC

Barbora Námerová a Tereza Nvotová spolupracujú už od čias svojho štúdia na Filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe. Medzinárodné publikum umelkyne zaujali už filmom Špina, ktorý získal množstvo ocenení a bol uvedený na štyridsiatich festivaloch. Svetlonoc je celovečerný film pohybujúci sa na hranici žánrov folk hororu a drámy. Spracúva tému povier a magických predstáv v súvislosti s medziľudskými vzťahmi. Bez filtrov otvára intímny priestor žien a nebojí sa provokovať. Film získal ocenenie Zlatý leopard na prestížnom festivale v Locarne.

▐ JOANNA KOZUCH ZA RÉŽIU ANIMOVANÉHO FILMU BOLO RAZ JEDNO MORE…

Joanna Kozuch je režisérka, výtvarníčka a animátorka. Aktuálne pedagogicky pôsobí na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde absolvovala doktorandské štúdium. Film Bolo raz jedno more… rozpráva príbeh umierajúceho Aralského mora. Zároveň zachytáva tragédiu jednotlivcov žijúcich v Muynaku. Vplyvom politických rozhodnutí, ktoré obyvatelia mestečka nemohli ovplyvniť, stratili poklad, ktorý bol pre nich všetkým. Režisérka približuje príbehy posledných obyvateľov mestečka, ktorí si spomínajú na ligotavú pýchu rybárskej veľmoci a snívajú o návrate k veľkej vode. Súčasnosť tvorí cintorín lodí, ktoré už nikdy nevyplávajú z prístavu.


KATEGÓRIA DIVADLO

▐ VALERIA SCHULCZOVÁ, ZUZANA FIALOVÁ, GABRIELA DZURÍKOVÁ, IVANA KUXOVÁ, JAKUB RYBÁRIK, BRANISLAV BYSTRIANSKY A DARINA ABRAHÁMOVÁ ZA SPOLUAUTORSTVO INSCENÁCIE 24, SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO

Príbeh, ktorý je už aj náš. Inscenácia 24 je napísaná podľa reálnych skutočností. S vojnou na Ukrajine sme objavili nepoznaný strach. Inscenácia je o nás, o hodnotách, ktoré chceme brániť, o nádeji, ktorú sa snažíme nájsť. O solidarite a ľudskosti. V inscenácii zažijete spoveď hercov, stand-up aj priame oslovenie divákov od hercov, ktorí si časť textov napísali sami. Osudy ukrajinských utečencov, postoje ruskej strany, ale najmä náš vzťah k tomu, čo sa deje, robia túto inscenáciu výnimočne aktuálnou. Potrebujeme sa posilniť, aby sme vedeli, že v šialenstve dejín nie sme sami. V divadle to dokážeme aspoň na chvíľu.

▐ ANDREJ PETROVIČ ZA CHOREOGRAFIU A RÉŽIU PREDSTAVENIA EXTÁZA/OBRAZY O NEJ, ŠTÁTNE DIVADLO KOŠICE

Andrej Petrovič študoval na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Od roku 2007 je členom prestížneho svetového zoskupenia Akram Khan Company, kde bol popredným tanečníkom a doposiaľ je asistentom choreografa Akrama Khana. Idea pôvodného súčasného tanečného diela Extáza/Obrazy o nej vychádza z fenoménu ženského tela a jeho zázračných premien. Prekračovanie hraníc, zmenený stav vedomia, strata kontroly, eufória, stav blaženosti… Extatické momenty radosti, po ktorých túžime, aj za cenu strát. Extáza je obrazom ženy prostredníctvom štyroch archetypov – na pozadí štyroch mesačných fáz.

▐ MARIÁN AMSLER ZA RÉŽIU INSCENÁCIE TRI SESTRY, SLOVENSKÉ KOMORNÉ DIVADLO MARTIN

Marián Amsler sa špecializuje na uvádzanie súčasných svetových, ako aj českých a slovenských hier a adaptácií klasických románov. V súčasnosti pôsobí ako docent na VŠMU v Bratislave na Katedre réžie a dramaturgie a ako umelecký šéf nezávislého zoskupenia Divadlo Petra Mankoveckého. Tri sestry sú ikonickým titulom jedného z najväčších klasikov svetovej dramatickej literatúry Antona Pavloviča Čechova. Aj po stodvadsiatich rokoch sú túžby, city, nádeje a želania postáv Čechovovej hry aktuálne a dnešné. Marián Amsler svojím výtvarným, hudobným a pohybovým vnímaním divadelnej estetiky nadväzuje na poetiku predchádzajúcich úspešných inscenácií.


KATEGÓRIA DIZAJN

▐ ĽUBICA SEGEČOVÁ ZA VIZUÁLNU IDENTITU KUNSTHALLE BRATISLAVA

Ľubica Segečová od roku 2021 pôsobí ako odborná asistentka v ateliéri Typo a vedúca prípravného kurzu Typo na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave, kde absolvovala svoje štúdium. Navrhovanú identitu Kunsthalle Bratislava dizajnérka vníma ako introvertný, vizuálne čistý, no zároveň charakteristický, ľahko rozpoznateľný a veľmi flexibilný systém. Identita uprednostňuje obsah a program inštitúcie, ktorý sa stáva jej výtvarnou zložkou. Samotný grafický dizajn poskytuje pomerne disciplinovaný rámec s pravidlami, no zároveň ponúka vysokú mieru možností tento rámec prekračovať, posúvať jeho hranice či nachádzať ďalšie a nové pravidlá pri každom ďalšom novom obsahu. Kvalitou takéhoto systému je jeho potenciál „rásť“, zahusťovať sa či rednúť, alebo časom prijímať nové elementy a nadstavby.

▐ MARCEL HOLUBEC W. ZA ODEVNÚ KOLEKCIU CONCRÉTE

Marcel Holubec W. čerpá inšpiráciu zo životných okolností, ktoré aktuálne prežíva. V roku 2022 cez prach prekročil nový prah a našiel v ňom nový domov, ateliér a showroom. So silným estetickým zmyslom a hravou kultivovanosťou sa dizajnér sústredil na architektonické tvary, presahujúc jednotlivé kategórie na bežné a koncepčné nosenie. Modely sú farebne neutrálne, v odtieňoch sivej, čiernej s modrým akcentom a materiálovo pre autora typické: hodvábny satén, šifón a hodvábna organza, vlna, bavlna, koža, neoprén. Dizajnér v kolekcii využíva aj techniku plisé, ktorá je pre jeho tvorbu signifikantná. Na kolekcii CONCRÈTE Marcel Holubec W. spolupracoval s Mikinou Dimunovou.

▐ KLÁRA PREŠNAJDEROVÁ, SIMONA HERMANN BÉREŠOVÁ, SONIA DE PUINEUF A MÁRIA ROJKO ZA KNIHU ŠUR. ŠKOLA UMELECKÝCH REMESIEL V BRATISLAVE 1928 – 1939, SLOVART, SLOVENSKÉ CENTRUM DIZAJNU

Publikácia ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939 vo vizuálne atraktívnej forme približuje jednu z najdôležitejších kapitol moderných kultúrnych dejín Slovenska spojenú s počiatkami výučby dizajnu na našom území. Prvá časť knihy sa venuje jednotlivým oddeleniam ŠUR a tvorbe tu pôsobiacich osobností, druhá časť predstavuje školu v širšom dobovom domácom a medzinárodnom kontexte. Autorky a autori jednotlivých textov nadväzujú na fundamentálny výskum Ivy Mojžišovej a dopĺňajú ho o nové poznatky a súvislosti. Dokumenty a artefakty uvedené v publikácii potvrdzujú mimoriadnu úroveň a nadregionálny význam bratislavskej ŠUR. Publikácia vyšla v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu.


KATEGÓRIA HUDBA

▐ FVLCRVM/ŠTEFAN KRÁĽOVIČ ZA KONCERT/AUDIOVIZUÁLNU SHOW FVLCRVM NA FESTIVALE POHODA 2022

FVLCRVM alias Pišta Kráľovič sa hudobne pohybuje na hrane medzi mainstreamom a undergroundom. Jeho neoficiálne remixy a bootlegy často znejú v DJ setoch ďaleko za hranicami Slovenska, čo mu otvorilo dvere k spoluprácam so známejšími menami zo zahraničia. FVLCRVM a jeho živé vystúpenia búrajú bariéry medzi DJ setmi a živými predstaveniami striedaním hrania vlastných skladieb s klubovými skladbami či remixmi známejších hitov. Jeho audiovizuálna show na festivale Pohoda 2022 bola označená ako jeden z najsilnejších momentov pre domácu hudbu, ktorý vojde do festivalových dejín, a FVLCRVM za hlavnú hviezdu domácej scény festivalu.

▐ STANISLAV PALÚCH ZA HUDBU K PREDSTAVENIU PAŠIE, SĽUK

Stanislav Palúch študoval hru na husliach na Konzervatóriu v Žiline a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Na slovenskej hudobnej scéne sa vyníma ako univerzálny hráč orientujúci sa vo swingu, fusion, world music aj v ľudovej hudbe. Pašie – príbeh o človeku a zemi sú scénickou freskou o dvoch archaických podobách zápasu života a smrti. Prvou je tradičná ľudová kultúra s obrazmi kalendárnych obyčajov spätých s cyklom striedania zimy a príchodu novej, životodarnej jari. Druhú podobu reprezentuje biblický novozákonný príbeh o zrade, prenasledovaní, zajatí, umučení a ukrižovaní Ježiša Krista. Cieľom predstavenia je interpretovať príbeh o človeku a zemi, živú tradíciu a biblické motívy súčasnými umeleckými prostriedkami, jazykom divadla, tanca a hudby.

▐ KORBEN DALLAS/JURAJ BENETIN, LUKÁŠ FILA A OZO GUTTLER
ZA ALBUM DETI RÝB, VYDAVATEĽSTVO SLNKO RECORDS

Skupina Korben Dallas vznikla v roku 2010 a vydala osem štúdiových nahrávok vrátane albumu Kam ideme so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu či EP Konečně s Anetou Langerovou. Získala ocenenie Radio_Head Award za najlepšieho interpreta, najlepší album aj najlepšiu pesničku. Názov albumu Deti rýb je odvodený od skutočnosti, že matky všetkých členov skupiny, troch hosťujúcich vokalistiek aj producenta sa narodili v znamení rýb. Je o peknom zomieraní, zapadaní (do seba) aj teórii všetkého. Niekedy v albume počuť soul, občas Princa, francúzsky film či Nu Spirit Club o tretej nadránom. V deviatich pesničkách ponúka kapela deväť rôznych polôh, ktoré spája hravosť, dravosť a energia.


KATEGÓRIA LITERATÚRA

▐ JANA BEŇOVÁ ZA KNIHU POVIEDOK VANDALA, VYDAVATEĽSTVO BRAK

Jana Beňová je autorkou troch zbierok poézie a štyroch románov. Jej román Café Hyena (Plán odprevádzania) získal v roku 2012 Cenu Európskej únie za literatúru a doteraz bol preložený do štrnástich jazykov. Kniha poviedok Vandala zachytáva rôzne formy vandalizmu vo vzťahoch. Jednotlivé témy a postavy sa znovu objavujú v odlišných situáciách a z pohľadu iného rozprávača. Tým vytvárajú symetrické geometrické obrazce charakteristické pre mandalu. Na rozdiel od nej však v prípade Vandaly spojenie štvorca a kruhu nevytvára harmóniu, ale napätie. Názov knihy je v skutočnosti odvodený od reklamného sloganu opakujúceho sa v jednej z poviedok výkriku postavy, ktorá na brooklynskom moste predáva vodu. Eis vóter vandala. Ice water one dollar.

▐ MILA HAUGOVÁ ZA ZBIERKU Z RASTLINSTVA, VYDAVATEĽSTVO SKALNÁ RUŽA

Mila Haugová píše poéziu, autobiografickú prózu, eseje. Jej básne boli preložené a knižne vydané v šiestich jazykoch. Okrem viacerých domácich ocenení získala v roku 2020 prestížnu medzinárodnú literárnu cenu Vilenica v Slovinsku. Vo svojej nateraz poslednej básnickej zbierke Z rastlinstva autorka pokračuje v humanistickej línii svojej doterajšej tvorby. Jej hlavnou inšpiráciou sú vzťahy lásky medzi mužom a ženou, medzi matkou a dcérou a teraz už aj vnučkami, s hlbokým záujmom o život spojený s prírodou a to, ako by sa dalo žiť v súzvuku ľudí, zvierat a rastlín. Haugovú zaujíma plynutie času a jeho vplyv na ľudský vývoj. Často sa v jej dielach vyskytujú spomienky na predošlé generácie. Verí v život, v ktorom je svedomie riadené srdcom a čistotou myšlienok. Zbierka je členená do troch oddielov a niekoľkých menších cyklov, ktoré funkčne organizujú Haugovej eruptívne písanie.

▐ IVANA DOBRAKOVOVÁ ZA ROMÁN POD SLNKOM TURÍNA, VYDAVATEĽSTVO MARENČIN PT

Ivana Dobrakovová je autorkou štyroch kníh, ktoré sa dostali do finále literárnej ceny Anasoft litera. V súčasnosti sa jej diela prekladajú do dvanástich jazykov. Román nám približuje začiatok priateľstva medzi Kristínou a Oľgou, ktoré vzniká v Turíne. Po určitej dobe sa ukáže, že stretávanie ich rodín má ničivé následky pre všetkých. Banálny príbeh nevery skrýva netušené riziká a má fatálny dopad na tých, ktorých by chceli pred všetkým zlým ochrániť. Medzi nedokonalými matkami, poznačenými deťmi, prítomnými či neprítomnými mužmi a Turínom, ktorý všetkých uväzňuje vo svojom „válove“, sa zdá, že všetko smeruje ku katastrofe, ktorá však napokon naberie celkom nečakanú podobu. Je naozaj možné uniknúť z miesta, ktoré sa do vás zakvačí svojimi pazúrmi, z miesta, kde ste sa stali niekým, koho ste si nevedeli predstaviť ani v tých najhorších nočných morách?


KATEGÓRIA VÝTVARNÉ UMENIE

▐ ERIK BINDER ZA VÝSTAVU AVATSÝV. LABYRINT ERIKA BINDERA, SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA

Erik Binder študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Absolvoval študijné pobyty v Prahe, vo Viedni, v Paríži a v Berne. Jeho tvorba bola prezentovaná po celom svete. Samostatná výstava Erika Bindera nadväzuje na projekty umelcov a umelkýň strednej generácie pre SNG. Predstavuje ho ako tvorcu vo svojom prostredí – v labyrinte tvorby a života. Pre umelca je Avatsýv v istom zmysle in medias rez-om/prierezom toho, na čom aktuálne pracoval. Zároveň však zúročuje viac ako dve desaťročia tvorby a 47 rokov životných skúseností, ktoré Binder pretavuje do niekoľkých univerzálnych princípov, rozdelených v rámci jednotlivých výstavných miestností. Všetko spája motív rieky ako plynutia, premeny, transformácie.

▐ ANDRÁS CSÉFALVAY ZA VÝSTAVU DARWINIANA: KONCEPT SÚŤAŽE V PRÍRODE A JEHO PÔVOD V JAZYKU KAPITALIZMU, VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA, KOŠICE

András Cséfalvay študoval výtvarné umenie na Newcastle University a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde od roku 2014 pôsobí ako pedagóg. Vystavoval v mnohých európskych mestách i New Yorku. Cséfalvay je vizuálnym umelcom, vytvára príbehy, inštalácie, videá s použitím digitálnych technológií. Je spoluzakladateľom platformy digitálnych umení na Vysokej škole výtvarných umení. Pochopenie moci a dominancie, dôležitosti úrovní biodiverzity a zrodu konkurencie, to všetko je spojené s históriou evolúcie. Súťažiť je prirodzené. Robia to všetky zvieratá. Alebo tak si hovoríme a vyvodzujeme závery pre naše sociálne správanie, ktoré odzrkadľuje vonkajší prírodný svet. Konkurencia je prirodzená, pokiaľ je náš model prírody postavený na myšlienkach súťažiacich jednotiek.

▐ ANDREJ DÚBRAVSKÝ ZA VÝSTAVU LAST PARTY FOR DIVERSITY II, GALÉRIA JÁNA KONIARKA, TRNAVA

Andrej Dúbravský je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Je jedným z najvýraznejších umelcov na slovenskej výtvarnej scéne. Lasty party for diversity II je doteraz najväčší výstavný projekt Andreja Dúbravského na Slovensku. Dúbravský sa v ňom venuje biodiverzite, kultúrnej a rodovej diverzite a v komprimovanej podobe maliarskych inštalácií predstavuje svoj ateliérový priestor, autoportréty, námety z prírody (húsenice, kohúty, lienky, motýle) a charakteristickú sériu Bežcov v uvoľnenom expresívnom prejave. Samotná inštalácia obsahuje viac ako päťdesiat veľkoformátových, ale aj menších obrazov z rôznych období Dúbravského tvorby.


Cena Nadácie Tatra banky chce oceniť najvýraznejšie umelecké počiny slovenských umelcov za predchádzajúci rok.

Cena je udeľovaná v 6 kategóriách: audiovizuálne umenie, výtvarné umenie, divadlo, hudba, literatúra a dizajn. Udeľuje sa renomovanému tvorcovi nad 35 rokov a mladému tvorcovi do 35 rokov. Ocenenia sú udeľované za konkrétny umelecký počin v období 1. 7. 2021 – 31. 8. 2022.

Cenou, ako aj symbolom pocty, je bronzová soška Múzy udelená v kategórii Hlavná cena a plaketa udelená držiteľom ocenenia Mladý tvorca. Obe ceny špeciálne pre túto príležitosť vytvoril slovenský sochár a výtvarník Daniel Brunovský. Ocenení zároveň získajú aj finančnú odmenu.

Doteraz sme ceny udelili 114 etablovaným osobnostiam, 77 talentovaným mladým tvorcom a 10 mladým módnym návrhárom, ktorí mali príležitosť navrhnúť šaty pre múzu – moderátorku večera.

Mená laureátov spoznáme 26. januára počas slávnostného odovzdávania cien v nových priestoroch Slovenskej národnej galérie.

Porotu 27. ročníka  Cenu Nadácie Tatra banky za umenie tvoria:

Predseda poroty:
Michal Liday (predseda Správnej rady Nadácie Tatra banky, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky)

Audiovizuálna tvorba:
Wanda Adamík Hrycová (prezidentka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie)
Zuzana Mistríková (prezidentka Asociácie nezávislých producentov)

Divadlo:
René Parák (prezident Asociácie súčasného divadla)
Richard Stanke (člen Činohry SND)

Dizajn:
Pavol Bálik (vedúci Laboratória typografie Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU, grafický dizajnér)
Ľubica Hustá (riaditeľka festivalu Bratislava Design Week)

Hudba:
Matej Drlička (producent a manager)
Juraj Podmanický (riaditeľ festivalu Grape)

Literatúra:
Pavel Sibyla (riaditeľ Slovenského literárneho centra)
Miroslava Vallová (prekladateľka)

Výtvarné umenie:
Bohunka Koklesová (rektorka VŠVU)
Jen Kratochvil (riaditeľ Kunsthalle Bratislava)

Proces rozhodovania o laureátoch Ceny Nadácie Tatra banky za umenie pozostáva z viacerých krokov. Akadémia, ktorú tvoria všetci ocenení od jej vzniku, navrhuje nominácie umelcov a ich počinov do tzv. longlistu. Z nich vyberá porota 3 nominovaných a následne 1 oceneného v každej kategórii.

Hlavná cena aj cena Mladý tvorca môžu byť udelené umelcovi len jedenkrát za život.

Nominacie na Cenu Nadacie Tatra banky za umenie

Viac informácií o nominovaných nájdete aj na webovej stránke Nadácie Tatra banky

rNUlife.sk / TS Nadácia Tatra banky

Vyjadri svoj názor na článok
Odpad! Menej takýchto článkov

Loading...
Super! Viac takýchto článkov

Diskusia

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.