Slovensko skládkuje príliš veľa odpadu, tvrdí AmCham

Slovensko patrí medzi členské štáty EÚ, ktoré majú vzhľadom na množstvo vyprodukovaného odpadu nedostatočné kapacity na premenu odpadu na sekundárne zdroje energie alebo tepla. Zároveň viac ako polovicu z 2,7 milióna ton odpadu ročne Slovensko skládkuje, upozornila Americká obchodná komora v SR (AmCham). Komora v utorok zorganizovala stretnutie odborníkov na tému "Odpad ako energia."

"V najväčších ekonomikách EÚ sa ročne premení na elektrinu a teplo viac ako 30 % komunálneho odpadu a v Rakúsku je to viac ako 36 %. V EÚ spracúvajú okolo 88 miliónov ton odpadu ročne a vyrábajú elektrinu pre 19 miliónov a teplo pre 16 miliónov obyvateľov," uviedla komora po stretnutí.

Podľa Európskej komisie by malo Slovensko znížiť mieru skládkovania na 10 %, a to do roku 2035, keďže v súčasnom nakladaní s komunálnym odpadom na Slovensku stále prevláda skládkovanie ako spôsob zneškodňovania odpadu.

Nová vláda sa v najbližšom období podľa programového vyhlásenia zaväzuje prijať strategické rozhodnutie o výstavbe dostatočného množstva spaľovní ako najlepšieho riešenia pre spracovanie komunálneho odpadu. Ide o riešenie, ktorým sa má Slovensko zároveň vyrovnať so záväzkami uzatvárania skládok komunálneho odpadu a skládok pre toxický odpad.

Podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu Slovensko potrebuje jasnú a predvídateľnú stratégiu nakladania s komunálnym odpadom. „Realita je žiaľ taká, že Slovensko v súčasnosti patrí v nakladaní s komunálnym odpadom medzi najzaostalejšie štáty EÚ. V roku 2010 vzniklo na Slovensku približne 1,8 mil. ton komunálneho odpadu. Dnes je ho o vyše jeden milión ton viac, pričom za posledných 14 rokov nevznikla žiadna významná investícia v oblasti spracovania tohto odpadu. Skládkovanie musíme naďalej obmedzovať, potrebujeme však moderné zariadenia po vzore napríklad susedného Rakúska, ktoré dokážu tento odpad energeticky zhodnotiť za dodržania prísnej environmentálnej legislatívy,“ zdôraznil Tomáš Taraba.

Európska odpadová smernica stanovuje pre rok 2035 cieľ recyklovať 65% komunálneho odpadu a do toho istého roku povoľuje skládkovať iba 10% odpadu. Martina Slabejová, výkonná riaditeľka AmCham Slovakia uzatvára: „Na dnešnom podujatí Americkej obchodnej komory v SR sme hovorili o mnohých dôležitých témach. Téma odpadu sa týka každého z nás. Je faktom, že Slovensko skládkuje veľa a nesprávne a dokonca nás za to Európska komisia zažalovala na Súdnom dvore EÚ. Veľká miera kompetencií je pritom na strane samospráv, a preto je dôležité, že AmCham Slovakia ponúka platformu pre dialóg medzi podnikateľmi, samosprávou a kompetentnými štátnymi organizáciami. Dialóg, ktorým Slovensko podnieti k využívaniu inovácií v oblasti odpadového hospodárstva a zabezpečí dodržanie záväzkov voči EÚ, no hlavne voči nám samým, občanom Slovenska. Robíme to pre seba a svoju budúcnosť.“

Americkej obchodnej komore v SR       

Americká  obchodná  komora  na  Slovensku  je nezávislá nezisková  organizácia  financovaná  výhradne z  príspevkov svojich  členov.  Na Slovensku  pôsobí  už  30 rokov s cieľom prinášať pozitívnu zmenu v rámci podnikateľského prostredia v Slovenskej republike. Medzi kľúčové piliere aktivít komory patrí vymožiteľnosť práva, zdravotníctvo, školstvo a regionálny rozvoj. Americká obchodná komora v SR združuje v súčasnosti približne 300 slovenských a zahraničných firiem. Medzi ne patria najväčší zamestnávatelia v krajine, ale aj malé a stredné podniky, ktoré sú kľúčovým pilierom ekonomiky každej krajiny, ale aj neziskové organizácie a vzdelávacie inštitúcie. Viac informácií o AmCham môžete získať na https://amcham.sk/ a na sociálnych sieťach: LinkedInInstagramFacebook, či YouTube

rNUlife.sk / AmCham

Vyjadri svoj názor na článok
Odpad! Menej takýchto článkov

Loading...
Super! Viac takýchto článkov

Diskusia

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.