Slováci už 2 roky triedia kuchynský bioodpad. Ako sa im darí?

Na Slováka ročne pripadá 83 kg potravinového odpadu, z čoho až 78 % vzniká v domácnostiach. Slovenské domácnosti majú pritom možnosť separovať kuchynský bioodpad (KBO) už dva roky.

Slováci vyhadzujú čoraz viac jedla: čo sa s ním aktuálne deje a aké zmeny  nás čakajú? - Free Food

Triedený zber KBO je zavedený vo väčšine samospráv od 1. júla 2021 a od začiatku roka 2023 sa k nim pridali aj Bratislava, Košice a Prešov. V aktuálnej analýze sa preto analytička WOOD & Company Eva Sadovská pozrela na to, koľko potravinového odpadu na Slovensku vytvárame, či sa ho Slováci za dva roky naučili triediť a akých chýb sa najčastejšie dopúšťajú. V závere analýzy sú zároveň uvedené praktické rady, ako triediť odpad z kuchyne čo najefektívnejšie.

V analýze sa dozviete:

  • Koľko potravinového odpadu vytvoríme ročne a kde tento odpad vzniká?
  • Naučili sa už Slováci počas uplynulých mesiacov triediť kuchynský bioodpad a akých chýb sa najčastejšie dopúšťajú?
  • S akými problémami sa pasujú samosprávy pri zbere a spracovaní KBO?
  • Ako triediť bioodpad z kuchyne čo najefektívnejšie, napríklad aj počas letných mesiacov?

Na Slováka ročne pripadá 83 kg potravinového odpadu

Na Slovensku sme v roku 2020 vytvorili 456 tis. ton potravinového odpadu. V prepočte na jedného obyvateľa tak ide o 83 kg takéhoto odpadu. Domácnosti z neho vyprodukovali až 78 %, t. j. 65 kg na obyvateľa. Vyplynulo to z dát prvého celoeurópskeho monitorovania potravinového odpadu, ktoré v závere uplynulého roka 2022 zverejnil Eurostat. Najčastejšie ide o chlieb a pečivo, ovocie a zeleninu, mliečne výrobky, zvyšky uvareného nedojedeného jedla, ale aj o nerozbalené potraviny.

Čo naozaj patrí do kuchynského odpadu

Práve tento druh odpadu je významným znečisťovateľom a tvorcom skleníkových plynov a to v prípade, keď sa nevytriedi a skončí na skládkach. Plytvanie potravinami predstavuje nielen ekologický, ale aj ekonomický problém. Priemerný Slovák alebo Slovenka vyhodí ročne zvyšky jedál či potraviny po dátume spotreby v hodnote 100 – 150 eur.

Väčšina Slovenska triedi  kuchynský bioodpad už 2 roky. Od začiatku roka 2023 pribudli aj Bratislava, Košice a Prešov

Samosprávy majú už 2 roky (od 1. júla 2021) povinnosť realizovať triedený zber kuchynského bioodpadu pre svojich občanov. Cieľomtohto opatrenia je eliminovať, ideálne odstrániť kuchynský bioodpad zo zmesového komunálneho odpadu.

Bioodpad na skládky nepatrí. Nepredstavuje len plytvanie zdrojmi ale aj záťaž pre životné prostredie. Zdroj: JRK Slovensko

Výnimku a odklad do 31. decembra 2022 mali iba samosprávy, ktoré zmesový komunálny odpad energeticky zhodnocujú, teda Bratislava, Košice a Prešov. Povinnosť zaviesť triedený zber KBO sa aj naďalej netýka tých samospráv alebo ich častí, ktorých domácnosti bioodpad z kuchyne 100 % kompostujú.

Priemerná cena za 1 tonu vyzbieraného a spracovaného KBO predstavovala pre samosprávy 342 eur. A to je podstatne viac ako pri zbere a skládkovaní 1 tony zmesového komunálneho odpadu na úrovni 65 – 75 eur za tonu

V súvislosti s triedením a spracovaním bioodpadu z kuchyne odbornícičoraz častejšie skloňujú pojmy „kvalita“ a „vzdialenosť“.

Podľa JRK je z environmentálneho hľadiska kompost bezkonkurenčným riešením pre spracovanie BRKO. Zdroj: JRK Slovensko

„Zber kuchynského odpadu v niektorých obciach a mestách síce funguje, ale výsledok je diskutabilný. KBO často obsahuje zvyšky mikroplastov, napríklad z obalov a tak draho vyzbieraný kuchynský bioodpad nekončí v bioplynovej stanici alebo v kompostárni, ale na skládkach alebo načierno na poliach. Zároveň kvôli nedostatku zariadení na spracovanie je odpad často prepravovaný neprimerane ďaleko, aj stovky kilometrov. To nie  je ani ekonomicky a ani environmentálne správne riešenie,“ zhrnul Ján Chovanec, generálny riaditeľ Zväzu odpadového priemyslu.

Najčastejšie chyby pri triedení kuchynského odpadu, ktorých sa dopúšťajú občania:

Odmietanie triedenia, dôvodom môže byť nevedomosť, neochota  alebo nesúhlas akceptovať diskomfort

Odpad z kuchyne vkladáme do plastových vreciek alebo vyhadzujeme rovno s obalmi

Bioodpad z kuchyne nevytriedime dôkladne a tak hodo špecializovaných nádob vkladáme znehodnotený o plasty, sklo či kovy

Zdroj: WOOD & Company a KOSIT a.s.

V lete konzumujeme viac ovocia a zeleniny. Smetné nádoby nám plnia najmä šupky z melónov

Aktuálne letné mesiace sú spojené so zvýšenou konzumáciou ovocia a zeleniny a teda aj zvýšenou produkciou odpadu, najmä v podobe šupiek. Kým pri bobuľovom ovocí vzniká iba minimálny alebo žiadny odpad, v prípade melónov je tomu naopak.

Zásady kompostovania. POZOR. Do kompostu určite nepatria: mäsové a mliečne výrobky, kosti, uhynuté telá zvierat, trus, oleje, potraviny po dátume spotreby, obaly z potravín. Zdroj: JRK Slovensko

Letné mesiace sú navyše sprevádzané vyššími teplotami vzduchu, čo urýchľuje hnilobný proces bioodpadu – sprevádzaný typicky výrazným zápachom. Triediť KBO by sme mali samozrejme počas celého roka, ale v letných mesiacoch je to viac ako vítané.

Ako triediť kuchynský bioodpad čo najefektívnejšie? Čo patrí a čo nepatrí do hnedej nádoby vo vašej obci alebo meste?

Vyjdite zo svojej komfortnej zóny a začnite triediť. Nevzdávajte sa, ak sa vám v prvých dňoch či týždňoch nepodarí vytriediť všetok KBO dokonale. Chce to iba cvik, tak ako aj pri separovaní papiera či plastu. Ak nemáte potrebné informácie, informujte sa na miestnom úrade alebo na webovej stránke vašej samosprávy.

S kuchynským biologickým odpadom sa najčastejšie spája hnedá farba. Smetné nádoby určené na KBO sú práve v tejto farbe. Vhodné je mať prehľad aj o frekvencii a dátume zvozu.

Informujte sa,čo patrí a čo nepatrí do hnedej nádoby vo vašej obci alebo meste.

Pri dodržiavaní zásad správneho kompostovania sa budete môcť tešiť z voňavého a výživného kompostu. Zdroj: JRK Slovensko

Pravidlá triedenia kuchynského bioodpadu nie sú v samosprávach jednotné. Závisí to najmä od toho, kde a ako je vyseparovaný KBO spracovaný - či v kompostárni alebo v bioplynovej stanici.

Čo patrí do „vašej“ hnedej nádoby zistíte z informačných letákov, na webe vašej samosprávy, ale aj z nálepky nachádzajúcej sa na hnedej smetnej nádobe. Prípadne sa môžete poinformovať aj u zberovej spoločnosti, ktorá triedený zber KBO pre vašu samosprávu zabezpečuje.

rNUlife.sk / Eva Sadovská, analytička WOOD & Company

Vyjadri svoj názor na článok
Odpad! Menej takýchto článkov

Loading...
Super! Viac takýchto článkov

Diskusia

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.