Bratislava opäť v znamení dobrej architektúry a dizajnu! Už dnes začína DAAD / Dni architektúry a dizajnu /

Festival DAAD prináša inšpiratívne príbehy architektúry a dizajnu s cieľom posilniť pozitívne vnímanie týchto tvorivých oblastí na Slovensku.

DAAD / Dni architektúry a dizajnu /, alebo Bratislava opäť v znamení dobrej architektúry a dizajnu.
14. ročník festivalu DAAD sa koná v dňoch 29/05 - 04/06/2023 v Bratislave pod záštitou ministerky kultúry SR, primátora mesta Bratislavy, starostu Starého Mesta Bratislava a v spolupráci so Slovenskou komorou architektov /SKA/, Slovenským centrom dizajnu /SCD/ a vysokými školami VŠVU, FAD STU. Tento rok znova v spojení so 6. ročníkom DAAF / Dni architektúry a filmu.

Začiatok29.5.2023
19:00
Koniec4.6.2023
18:00
MiestoÁTRIUM / SNG Bratislava a FAD STU
AdresaRiečna 1,
Bratislava,
Slovensko
Druh podujatiaPodujatie
KontaktIng arch Tatiana Kollarová
Navštív stránku

Opäť k Vám prichádzame s novou edíciou nášho mestského festivalu Dni architektúry a dizajnu /
DAAD 2023. Jeho prípravu sprevádzala asi najvačšia architektonická – realizačná udalosť na Slovensku – dokončenie a otvorenie budovy SNG nestora slovenskej modernistickej architektúry – Vladimíra Dědečka kreatívnou realizáciou pod taktovkou architektov BKPŠ - Martina KUSÉHO a Pavla PAŇÁKA s kolektívom.

Aj preto sme dospeli k rozhodnutiu usporiadať celý festival v novom, slávnostnom priestore špičkového kultúrneho miesta, aký v bratislavských, ale aj slovenských podmienkach nemá obdobu. V uplynulých rokoch sme vám prinášali inšpiratívne pohľady do lokálnych architektonických scén a ich priemety do globálneho architektonického sveta. Cez prednášky zahraničných a miestnych hostí, diskusie, výstavy procesu vzniku, ale aj dokumentáciou ich výsledkov vám aj v tomto ročníku priblížime silu komunikácie architektúry rôznymi cestami.

Poďte si s nami DAAD 2023 užiť, trochu sa vzdelať, ale hlavne – poďte sa stretnúť a spolu s nami, osláviť výsledky novej, inej architektúry.
Program festivalu bude doplnený o DAAF / Dni architektúry a filmu - premietanie aktuálnych filmových dokumentov z oblasti architektúry a dizajnu. Filmové dokumenty svojim charakterom umocňujú zážitok z festivalu DAAD.

Slávnostné otvorenie sa uskutoční 30/05/2023Átrium - SNG v Bratislave za účasti hlavných partnerov, partnerov, špeciálnych partnerov festivalu, pozvaných hosti a architektov. Výsledkom bude programovo intenzívny formát prednášok, diskusií, prezentácií, výstav a filmových dokumentov.

Festival DAAD vždy prinášal inšpiratívne príbehy architektúry a dizajnu s cieľom posilniť pozitívne vnímanie týchto tvorivých oblastí na Slovensku. Aj tento rok v prezentáciách, prednáškach, výstavách a diskusiách skúma kľúčové otázky súčasnej architektúry a analyzuje pozíciu slovenskej scény v konfrontácií s európskym dianím.

Je dobré vedieť, aké témy sú momentálne najviac diskutované a čím môže architektúra prispieť k lepšiemu životu nás všetkých.

HLAVNÉ PODUJATIA festivalu

***EGO - profil – slávnostný večer s osobnosťami / ikonami slovenskej architektúry
HENRIETA MORAVČÍKOVÁ a Oddelenie architektúry Historického ústavu SAV /SK/
29/05/2023 – ÁTRIUM / SNG Bratislava
Dlhé roky sme ju vídavali na pódiu podujatia s názvom EGO, kde viedla rozhovory s architektmi a architektkami, o ktorých môžeme smelo vyhlásiť, že nemalou mierou prispeli k vyzrievaniu architektúry na Slovensku. Tento rok otáčame uhol pohľadu a pozorne preskúmame jej profesionálnu dráhu.

Ak však hovoríme o Henriete Moravčíkovej, nemôžeme vynechať Oddelenie architektúry Historického ústavu SAV, ktorému šéfuje a ktoré neúnavne otvára nové a nové témy hodné detailného prebádania.
Oddelenie architektúry alebo v skratke OA je platforma združujúca výskumníčky a výskumníkov s dlhodobým záujmom o skúmanie architektúry a urbanizmu 20. a 21. storočia.

Zameriavajú sa pritom najmä na dobový spoločenský kontext a otázky ochrany kultúrneho dedičstva. Kolektív okrem Henriety Moravčíkovej tvoria Katarína Haberlandová, Peter Szalay, Laura Krišteková, Monika Bočková a Gabriela Smetanová. Na pôde OA vzniká podstatná časť základnej historiografickej literatúry o slovenskej modernej architektúre.

***SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE DAAD / DAAF 2023
Hosťami budú:
BKPŠ - MARTIN KUSÝ, PAVOL PAŇÁK, MARTIN KUSÝ ML. /SK/ verzus PETR HÁJEK /CZ/
30/05/2023 – ÁTRIUM / SNG Bratislava
Slovenské národné divadlo, Národná banka Slovenska, Veľvyslanectvo SR v Berlíne a pomerne čerstvo ďalšia dôležitá inštitúcia celoštátneho významu – zrekonštruovaná Slovenská národná galéria v Bratislave, v ktorej stáli pred náročnou misiou starostlivo opatriť a sprítomniť dielo majstra Vladimíra Dedečka. Úlohy, pred ktorými sa neraz ocitajú, vyžadujú nasadenie a trpezlivosť, aké nie sú dané každému.

Dlhé roky práce, nádejí, ale aj bojovného argumentovania v záujme precízneho výsledku. Všetku ich tvorbu spája mimoriadne dôležitý dôraz na detail. Nezabúdajú naň ani pri jemnom interiéri a ani pri brutalistickej stavbe. Architektonický ateliér B.K.P.Š. s históriou siahajúcou do roku 1990 v súčasnosti predstavuje jedno z najvýraznejších viacgeneračných autorských zoskupení na Slovensku s potenciálom, ktorý vždy prináša údiv a nové horizonty.

architekti BKPŠ | Kusý - Paňák (bkps.sk)

PETR HÁJEK /CZ/
Univerzitný profesor. Na DAAD má špeciálnu úlohu, pri ktorej sa ako moderátor ocitne
v spoločnosti Martina Kusého, Pavla Paňáka a Martina Kusého mladšieho, aby dôkladne rozanalyzovali procesy, pohnútky a výsledky rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie.
Petr Hájek - Architekti (hajekarchitekti.cz)

ZOJA DROPPOVÁ /SK/
Historička umenia, kurátorka, publicistka a znalkyňa umenia vo verejnom priestore s prehľadom mimoriadneho rozsahu. Desať rokov pôsobila v Pamiatkovom ústave SR, kde sa okrem domácej odbornej problematiky venovala aj medzinárodnej spolupráci v Divízii kultúrneho dedičstva v Rade Európy.

V rokoch 1999 – 2020 pracovala vo Vydavateľstve Spolku architektov Slovenska ako kľúčová postava časopisu Projekt, pripravila rad odborných publikácii, zborníkov, katalógov výstav a výročných cien SAS. Koncepčne, autorsky aj organizačne sa podieľala na desiatkach výstav, súťaží, odborných diskusií, konferencií a iných odborných aj popularizačných podujatí.

Spomeňme napr. výstavu „1963 – Závan motýlích krídel“ k 50. výročiu založenia Ceny Dušana Jurkoviča či participatívne podujatia Urban Walk / Urban Talk Karloveská zátoka. V súčasnosti pracuje v Galérii mesta Bratislava ako kurátorka umenia vo verejnom priestore. Je odbornou garantkou dlhodobého projektu Umenia mesta Bratislavy a práve tejto téme bude venované aj jej vystúpenie na DAAD.

***PRVÁ LIGA - autorské prezentácie architektov a dizajnérov, ktorí sú významnými aktérmi súčasnej domácej a zahraničnej scény. Podujatie je určené hlavne pre odbornú verejnosť, ale tiež pre širšiu verejnosť so záujmom o architektúru a dizajn.

ARRHOV FRICK ARKITEKTKONTOR /SE/
31/05/2023 – ÁTRIUM / SNG Bratislava
Johan Arrhov a Henrik Frick svoj spoločný ofis založili v roku 2010. V ich prácach je neustále prítomná priam obsedantná potreba redukovania konštrukčných a štrukturálnych prvkov architektúry a ponechanie len toho, čo je naozaj nevyhnutné pre fyzickú existenciu objektov a ich primárnu funkčnosť.

Len stavebná logika a prevádzková aj materiálová jednoduchosť, to je to, k čomu má smerovať základný program architektúry tak, aby bola užitočná, zrozumiteľná, ľahko udržiavateľná, ale aj príjemná na bežný život. Prieskum diel štúdia Arrhov Frick nás núti k premýšľaniu o tom, čo staviame, ako a prečo a či máme naozaj správne nastavené hodnoty, ktoré má súčasná architektúra reprezentovať.

Arrhov Frick Arkitektkontor AB

KCAP / Kees Christiaanse /NL/
31/05/2023 – ÁTRIUM / SNG Bratislava
Architekt, urbanista, profesor. Ako správny „bludný“ Holanďan lieta z kontinentu na kontinent, aby všade tam, kde sa plánujú veľké projekty, prednášal o tom, čo všetko zahŕňa pojem udržateľný urbanizmus. Zásadnou etapou v jeho živote bolo pôsobenie v chýrnom rotterdamskom ateliéri Office of Metropolitan Architecture, a to dokonca ako partner.

Od roku 1989 však už vedie vlastnú kanceláriu KCAP Architects & Planners so sídlami v Rotterdame, Šanghaji a Zürichu a s realizáciami vo vyše pätnástich krajinách v Európe a Ázií, ku ktorým onedlho pribudne aj Slovensko.

Transformácie brownfieldov, masterplány, výskumné a školské campusy, obytné súbory, mestské celky, hotely a internáty, nábrežia a prístavy – samé rozsiahle zámery s nemalým dosahom na zmeny lokálneho status quo. Je zástancom myšlienky „otvoreného mesta“ a „zmiešaných komunít“ ako spôsobu, ako eliminovať typickú uzavretosť mestského života.

KCAP

JO TAILLIEU /BE/
02/06/2023 – ÁTRIUM / SNG Bratislava
S jeho menom sme sa na DAAD už stretli ako s členom pozoruhodného zoskupenia trojice architektov Jan De Vylder, Inge Vinck a Jo Taillieu známeho pod skratkou dvvt. Po zhruba desaťročnej spoločnej ceste dláždenej viacerými úspechmi, medzi ktorými tróni ocenenie Strieborný lev pre nádejného mladého účastníka na Bienále architektúry v Benátkach 2018, sa Jo rozhodol zamerať na opätovný rozvoj vlastného ateliéru Jo Taillieu architecten.

Návrat na vlastnú loď, ktorú na scénu uviedol už v roku 2004, však obohatila nielen skúsenosť z dvvt, ale aj z predchádzajúcich spoluprác s viacerými silnými belgickými osobnosťami ako je napr. Stéphane Beel, Xaveer De Geyter a ďalší. Jo Taillieu sa na rozdiel od mnohých architektov dobre cíti aj v pozícii projektového manažéra, čo mu dáva značnú výhodu v dôkladnej znalosti praxe. Jeho základným záujmom však stále zostáva úsilie o logiku konštrukcie a realizovateľnosť návrhu. Túto agendu rozvíja aj ako pedagóg na EPFL vo švajčiarskom Lausanne. www.jotaillieu.com

FILIP DUJARDIN /BE/
02/06/2023 – ÁTRIUM / SNG Bratislava
Ak do superobľúbeného vyhľadávača súčasnej svetovej architektúry ArchDaily.com zadáme meno fotografa Filipa Dujardina, vyrolujú sa desiatky realizácií uznávaných belgických architektov a ateliérov, ako sú napr. Graux & Baeyens, Jo Taillieu, Bovenbouw, Dierendockblancke atď.

Až by sa dalo povedať, že práve Dujardinov objektív mapuje aktuálne špičkové dianie a to nielen na belgickej architektonickej scéne. V jeho portfóliu však nájdeme fotografie celej série famóznych objektov a priestorových inštalácií, ktoré fascinujú nielen dokonalosťou fotografického remesla, ale aj nevídanosťou architektonických ideí a stavebnej ekvilibristiky.

Na prvý pohľad obdivuhodné, na druhý fyzikálne podozrivé. Mená architektov týchto diel budeme hľadať márne. Je to totiž čisto Dujardinova fikcia, bravúrna koláž rôznych architektonických motívov z reálneho sveta vyskladaných do nadmieru presvedčivých, no šokujúcich kompozícií. Čistá nádhera zrodená z archívu fotografií a majstrovského ovládania Google SketchUp a Photoshopu. www.filipdujardin.be

***SINGULARCH - séria prednášok a diskusií z oblasti architektúry a urbanizmu, ktoré predstavujú jedinečné projekty a postupy od zahraničných a lokálnych ateliérov. www.singularch.sk

BENKOBENKOVA /SK/
31/05/2023 – ÁTRIUM / SNG Bratislava
Janka Benková a Juraj Benko je pár architektov, ktorých tvorba po mnohoročných skúsenostiach v iných ateliéroch získala jedinečné črty veľmi konceptuálnych, „homie“, no zároveň pragmatických priestorov a objektov s dušou a detailom.

„Sme mladý ateliér, hľadáme rovnováhu medzi starým a novým, reinterpretujeme pôvodné a vyberáme podstatné. Spájame možno zo začiatku nespojiteľné, ale stále kontextuálne, tak normálne, všedne a bežne.” O vlastnom architektonickom ateliéri nikdy neuvažovali, v roku 2018 však svoje sily spojili a dnes fungujú pod spoločnou značkou. Manželia Janka Benková a Juraj Benko hovoria, že ich spojenie bolo čiastočne „z núdze cnosť“, no práve nesilená a nanajvýš prirodzená spolupráca vyústila do praxe s mimoriadne osobitou charakteristikou

benkobenkova – Architekti

TAKK /ES/
31/05/2023 – ÁTRIUM / SNG Bratislava
Barcelonské štúdio tvorí dvojica Mireia Luzárraga a Alejandro Muiño. Vo svojich projektoch skúmajú ako môže architektúra katalyzovať rozvoj demokratickejšieho života prostredníctvom začlenenia feministického myslenia, ekológie a politiky. Ich práce sú manifestmi, nástrojmi názorov a postojov ku rôznym spoločenským témam a svojou novogeneračnou estetikou a priestorotvornosťou prerážajú do diškurzov našej spoločnosti a podnecujú kritické myslenie.

„Zaujímajú nás určité podmienky typického spôsobu života dneška. Ako sa architektúra môže stať ohniskom koexistencie nielen medzi nami, ale aj s organizmami, s ktorými žijeme. To nás núti prehodnotiť architektúru vo význame, ako nám bola pôvodne objasňovaná. Programy, formáty, materiály. Architektúra sa tradične používa ako účinný nástroj na reguláciu výkonu. Musíme to zmeniť a premeniť ju na nástroj posilnenia postavenia.”

V posledných rokoch sa Takk venoval projektom, ktoré hľadajú spojenie medzi pevným a tekutým skupenstvom, medzi prírodou a technológiou, človekom a prostredím. Začlenenie výziev na zlepšenie súčasnej spoločnosti, vnímanie vzťahu medzi druhmi alebo riešenie zmeny klímy, všetko môže byť vyjadrené istým napätím či prostredníctvom rôznorodej materiality. www.takksarchive.cargo.site

ô /SK/
01/06/2023 – ÁTRIUM / SNG Bratislava
Ich myslenie je ovplyvnené mladším nazeraním na svet, niekedy v prevahe spontánnych a odvážnych rozhodnutí, inokedy v progresívnejšom kladení otázok a riešení aktuálnych problémov. Keď navštívime stránku ô, prvá vec, ktorú si všimneme, sú totemy jednotlivých projektov. Totemy vyjadrujú naratívny prístup v ich praxi.

Odvnímať a zamerať sa na hodnotné, umožniť to najpodstatnejšie, reprezentovať to najcennejšie úprimnou materialitou, architektonickou skromnosťou a priestorovou vitalitou. Vo svojej tvorbe venujú dielam dostatočný čas a pozornosť, aby výsledné objekty mali možnosť potvrdiť svoju existenciu v unikátnom prostredí a ich kvalitu v čase. ô sú Martin Kvitkovský a Martin Varga a aj Jakub Hruška, Jakub Svrbík a Martina Kováčová.

SAM CHERMAYEFF OFFICE /DE/
01/06/2023 – ÁTRIUM / SNG Bratislava
Výnimočný ateliér známy najmä špecifickým rukopisom neočakávaných objektov tzv. /:beasts:/ - stvorení, ktoré vznikajú experimentálnym preklenutím funkcií, minimalizmu a ikonického dizajnu. Jednoduché nábytky a zariadenia získavajú svojráznu estetiku pozorovaním, hľadaním a nevyspytateľným prototypovaním v kombinácii mechanickej utilitarity, materiálového minimalizmu a precízneho remeselného detailu.

V pozadí autorského prístupu sa vždy vinie rozšírený záujem o to, ako žijeme, či už sami alebo spolu. Sam Chermayeff je architekt, dizajnér a učiteľ, ktorý realizuje projekty po celom svete. Pracoval pre SANAA v Tokiu, kde viedol projekty ako Serpentine Pavilion a kurátorstvo Bienále v Benátkach. Vyučoval na Dessau Institute of Architecture, Columbia University, Cornell University a na Architectural Association v Londýne. Je zakladajúcim partnerom architektonickej firmy June-14 Meyer-Grohbrügge & Chermayeff a Sam Chermayeff Office. Jeho kancelárie v Berlíne a New Yorku pracujú na širokej škále projektov vrátane bytových domov, výstav a nábytku.

Sam Chermayeff Office - Sam Chermayeff Office

Na obrázku môže byť text

***CLUBOVKA - zmyslom Clubovky je predstaviť výrazných tvorcov súčasnej svetovej architektúry a dizajnu. Neformálne stretnutie priateľov architektúry, ktorá vznikla z potreby stretnúť sa, vymeniť si názory, poznatky, informácie, získať nové, viesť klubové debaty o architektúre a dizajne.

BAUKUH /IT/
01/06/2023 – ÁTRIUM / SNG Bratislava
Sídlia v Miláne a Janove. Nie sú priatelia pojmu osobný vkus či autorský rukopis a vždy vystupujú ako kolektív. Nepestujú firemnú hierarchiu, ani individuálnu zodpovednosť. Všetko sa týka všetkých. Pracujú v zostave Paolo Campi, Silvia Lupi, Vittorio Pizzigoni, Giacomo Summa, Pier Paolo Tamburelli a Andrea Zanderigo. Spravodlivo, podľa abecedy.

Baukuh produkuje architektúru na princípe veľmi racionálnych procesov, ktoré vychádzajú z poznania, ale aj kritického pochopenia historickej architektúry. Znalosti zakódované v architektúre minulosti sú vecou verejnou a práve v nich je ukryté riešenie akéhokoľvek architektonického problému.

No napriek pestovanej kolektívnej rovnocennosti je baukuh predsa len spoločenstvom neprehliadnuteľných individualít, a jednou z nich je práve hosť DAAD, Pier Paolo Tamburelli s košatým záberom aktivít. Stojí napr. za architektonickým časopisom San Rocco, a po pedagogickom pôsobení v Chicagu, Porte, Mníchove aj na Harvarde v súčasnosti zakotvil na TU Viedeň, kde získal titul profesora.

baukuh

***SUPERDESIGNSTUDIO
29/05-04/06/2023 – ÁTRIUM / SNG Bratislava
Výstavný priestor spravovaný organizátormi DAAD za účelom usporiadania špeciálnych architektonických a dizajnových výstav a prezentácii vybraných vystavovateľov. Podujatie sa bude konať v Átriu SNG.

SÚŤAŽIŤ! VÍŤAZIŤ!! REALIZOVAŤ !!! – Výstava zrealizovaných, víťazných architektonických súťaží, overených SKA . Súťaženiu sme na DAAD vždy venovali úprimnú pozornosť. Každý rok sme o nich diskutovali a na výstavách sme predstavili Crème de la Crème čerstvých výsledkov architektonických súťaží, ktoré nám architektom dávajú šancu vyjadriť svoj názor na budúcu podobu verejných inštitúcii a priestorov. Je to niečo, na čom v každej kultúrnej krajine naozaj záleží a malo by to tak byť aj na Slovensku.

Vyhlásiť a vyhodnotiť architektonickú či urbanistickú súťaž je úctyhodné, no dôležitejšie je, aby sa víťazné návrhy aj naozaj zrealizovali. Výstava priblíži a rozanalyzuje príbehy súťaží, ktorých víťazné návrhy sú už postavené, alebo sa na nich usilovne pracuje. Otvorí tiež otázky najvyššej inštitucionálnej podpory architektonických súťaží a načrtne ďalšie perspektívy ich zapojenia do verejného života. Podujatie vzniká v spolupráci so Slovenskou komorou architektov.

FOTÍME ARCHITEKTÚRU - Výstava autorských fotografií profesionálnych fotografov a architektov.
Fotografia je často jediným svedectvom o existencii budovy či interiéru, a to nemáme na mysli len fyzické miznutie architektonických diel, ale aj ich zanášanie pribúdajúcimi prevádzkovými vrstvami. Dobrá fotka je často jediný dôkaz o podobe architektúry, tak ako ju zamýšľal jej autor.

Krásny ideál a niekedy aj ilúzia. Fotografi by určite mohli rozprávať farbisté príbehy o tom, čo všetko musia podstúpiť a urobiť pre perfektný záber. Taký, ktorý nielenže reprezentuje ich profesionálny postoj, ale aj architektonickú ideu v jej čírej podstate. Pri fotení architektúry však nejde len o službu architektom. Je to šírošíra krajina možností, ako nazerať na prostredie, ktoré nás obklopuje. Nové, ale aj starnúce, premenlivé či zanikajúce. Túto rôznorodosť reprezentuje aj desať autorských pohľadov na architektúru na Slovensku.

KONSEPTI - Výstava výnimočných kolekcií nábytku zo súčasnosti a minulosti, ktoré sa zapísali do histórie interiérového dizajnu. Spoločnosť Konsepti dodáva od roku 1997 do slovenských domácností, kancelárií aj reštaurácií výnimočný nábytok a interiérové doplnky. Tento rok dokončila dodávku interiéru do jedinečného projektu Slovenskej národnej galérie v Bratislave.

Ako hlavný partner DAAD 2023 chce práve v prostredí SNG predstaviť verejnosti niekoľko výrazných kolekcii zo súčasnosti aj období minulých. Tieto mimoriadne projekty „písali“ dejiny interiérového dizajnu a majú úzku väzbu na architektúru, nové technológie či prírodu a udržateľnosť.

Konsepti | Luxusní designový nábytek, návrhy interiérů

PUN – Výstava – 6 príbehov – projekt podpory Univerzálneho navrhovania Fakulta architektúry a dizajnu STU prostredníctvom medzinárodného projektu PUN ( Podpora univerzálneho navrhovania) dlhodobo upozorňuje na potrebu vnímať tvorbu objektov a priestorov aj z pohľadu rôznych zdravotných a sociálnych obmedzení. Nie sme všetci rovnakí a úlohou súčasnej architektúry je aj úprimná snaha nachádzať riešenia, ktoré ju fyzicky aj zmyslovo sprístupnia každému, bez bariér a limitov.

Projekt Univerzálne Navrhovanie | Verejné priestory, budovy a interiéry (p-un.sk)

MLADÍ SLOVENSKÍ ARCHITEKTI - Prezentácia
Nový špeciál z dielne ASB – Mladí slovenskí architekti – je prvý svojho druhu na Slovensku a poskytuje priestor tvorbe 40 architektonických ateliérov. Ponúka prehliadku viac ako osemdesiatich architektiek a architektov do 40 rokov, o ktorých určite ešte budete počuť.

Redaktorka časopisu ASB, architektka Broňa Tarnócy, sa vrátila na svoju alma mater – Fakultu STU (dnes FAD STU) v Bratislave. Dielo významného predstaviteľa funkcionalizmu Emila Belluša sa stalo „fotoateliérom“, v ktorom spoločne s fotografom Mirom Pochybom a architektmi objavovali krásu scénických priestorov.

„Verím, že v tvorbe mladých slovenských ateliérov nájdu inšpiráciu nielen čitatelia z architektonickej obce, ale i dizajnéri, umelci, scénografi, filmári, ,lokační‘, mecenáši kvalitného umenia, architektúry a dizajnu, zástupcovia jednotlivých komunít, miest a obcí a v neposlednom rade developeri,“ hovorí šéfredaktorka ASB Denisa Kureková.

Architektúra je totiž vec verejná, patrí nám všetkým, tvorí prostredie a ovplyvňuje nás. Preto by sme sa mali navzájom počúvať, porozumieť si, rešpektovať sa a spoločne nájsť cestu, ako vytvoriť lepšie a kvalitnejšie prostredie. Záleží nám predsa na tom, v akej krajine budeme žiť

***OPENDESIGNSTUDIO
29/05 – 02/06/2023 – FAD STU / Nám. Slobody 19, Bratislava
Výstavný priestor spravovaný organizátormi DAAD za účelom prezentácie tvorby slovenských architektov a dizajnérov. Náplňou Opendesignstudia je skúmanie nových prúdov slovenskej architektúry a dizajnu.

Pavilón PUN – 7 princípov Univerzálneho navrhovania
Vo foyeri FAD STU môžu návštevníci objaviť pavilón, ktorý slúži na prezentáciu projektu Podpora univerzálneho navrhovania – PUN. Pôvodne vznikol ako reakcia na potrebu výskumu potenciálov a limitov dočasného performatívneho priestoru, ktorý skúma doktorandka Kristína Boháčová. Pavilón a jeho prvky sú navrhnuté tak, aby prezentovali sedem princípov univerzálneho navrhovania, ktoré sú pútavé, multisenzorické, zároveň vzdelávajú a harmonizujú s konceptom objektu. Expozíciu dopĺňajú informatívne a umelecké infopanely. Autorkami inštalácie sú Kristína Boháčová a Natália Filová.

Projekt Univerzálne Navrhovanie | Verejné priestory, budovy a interiéry (p-un.sk)

***DEVELOPMENT
29/05 – 04/06/2023 - ÁTRIUM / SNG Bratislava
Podujatie predstaví opäť aktuálne projekty developerských subjektov, ktoré menia tvár Bratislavy a Slovenska vo forme rôznych prezentácií. Development opäť sprostredkuje najnovšie developerské dianie v hlavnom meste prostredníctvom spoločnosti J&T Real Estate, Penta Real Estate, ALTO Real Estate, ITB development, Immocap, ISE, Archikód,

***DAAF
03 - 04/06/2023 - ÁTRIUM / SNG Bratislava
Prehliadka filmov o architektúre a dizajne. Podujatie je určené pre záujemcov o kvalitné filmy z oblasti architektúry, dizajnu, umenia a módy. Generálnym parnerom DAAF 2023 je spoločnosť ARCHITEKTI ŠEBO LICHÝ.

MAIJA ISOLA: MASTER OF COLOR AND FORM
Maija Isola bola jednou z prvých dizajnérok fínskej spoločnosti Marimekko, kde pracovala 38 rokov. Jej látky v 50. a 60. rokoch minulého storočia spôsobili malú revolúciu vo fínskych domácnostiach a následne dobyli celý svet, od New Yorku po Tokio.

Umenie dostalo podobu textílií a stalo sa ľahko dostupným. Maija sa vo svojej tvorbe obrazov a látok často inšpirovala prírodou vo všetkých jej podobách. Film skúma príčiny jej úspechu, odkrýva okolnosti, ktoré formovali jej osobnosť. Množstvo archívnych materiálov dopĺňajú nové fiktívne zábery, animáciea filmové klipy, ktoré pomáhajú ilustrovať jej vnútorný život.

Réžia: Leena Kilpeläinen
Produkcia: Merja Ritola
FI – DE / 2021 / 97 min

IKONY – VLADIMÍR DĚDEČEK
Dokumentárny cyklus IKONY je výpoveďou generácie architektov, ktorí stoja za najlepšími stavbami druhej polovice 20. storočia na Slovensku. Vizuálnym a naratívnym spracovaním presahujú klasický televízny formát portrétu umelca. Silné estetické filmové zobrazenie reflektuje význam diela týchto architektov. Vladimír Dedeček sám seba označoval za tesára v čase betónu. Je autorom viacerých reprezentatívnych budov, školských stavieb či univerzitných areálov.

Jeho diela charakterizujú ambiciózne hmotové a priestorové koncepcie. Slovenský národný archív v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, dostavba Slovenskej národnej galérie v Bratislave – silné gestá týchto objektov dodnes vzbudzujú zaslúžený obdiv a emócie.

Réžia: Jana DURAJOVÁ
Produkcia: ARTICHOKE / ARCHTUNG
SK / 2020 / 28 min

CHAIR TIMES: A HISTORY OF SEATING
Stolička – privilegovaný kúsok, na ktorom si dizajn testoval nové možnosti. Je s nami v práci, ale aj počas príjemných chvíľ odpočinku. Zdobí. Stolička sa vždy vyznačovala citlivosťou na zmeny, je ako seizmograf priemyselného, technologického, ale aj kultúrneho a spoločenského pokroku.

Režisér Heinz Bütler skúma zbierku 125 stoličiek z Múzea dizajnu Vitra, ktorá dokumentuje dejiny sedenia od roku 1800 po súčasnosť. V pozadí zbierky stojí Rolf Fehlbaum, dlhoročný riaditeľ Vitry pevne spätý s významným vzostupom značky Vitra a jej renomé svetového lídra nábytkového dizajnu. Nejde však len o stoličky ako o úžitkové predmety, ale o fenomén, ktorý reprezentujú vo svete dizajnu a v osobných príbehoch ich tvorcov.

Réžia: Heinz Bütler
CH / 2018 / 90 min

FIVE SEASONS: THE GARDENS OF PIET OUDOLF
Piet Oudolf je žijúca legenda a skutočný majster krajinnej architektúry. Jeho schopnosti spočívajú vo vytváraní neuveriteľných trvalkových výsadieb v divokom štýle, ktoré sú zážitkové, dynamické, štruktúrované, živé a krásne – nielen počas obdobia kvitnutia, ale počas každého ročného obdobia.

Film predstavuje intímny pohľad do jeho života aj práce, približuje nielen jeho profesionálny prístup, ale otvára aj nové pohľady ako sa pozerať na svet okolo nás. Oceňovaný filmový tvorca Thomas Piper vytvoril strhujúci dokument, ktorého posolstvo v divákovi rezonuje ešte dlho po záverečných titulkoch.

Réžia: Thomas Piper
USA / 2017 / 76 min

BIG EARS LISTEN WITH FEET
Bangkok a jednodňová cesta chaotickou betónovou džungľou juhoázijského veľkomesta. Dojímavý osobný príbeh Boonserma Premthada, jedného z najvýznamnejších thajských architektov súčasnosti, sa odvíja prostredníctvom voľného putovania prerušovaného ohromujúcimi stretnutiami, udalosťami a miestami, ktoré prispeli k formovaniu jeho jedinečnej identity a citlivosti.

Architekt je od narodenia hluchý a jeho postihnutie ho viedlo k vytvoreniu alternatívneho spôsobu počúvania, pri ktorom využíva celé svoje telo ako rezonančnú komoru. Aj slony napriek veľkým ušiam vnímajú zvuk najmä nohami. Učiac sa od slonov, Boonserm vyvinul architektúru zmyslov, kde sa zvukové vibrácie stávajú hlasom priestoru.

Réžia a produkcia: Beka & Lemoine
FR – TH / 2022 / 93 min

IKONY – MARTIN KUSÝ – PAVOL PAŇÁK
Autori viacerých významných stavieb verejného charakteru sa dlhoročnou sústredenou prácou vypracovali na najvýraznejší architektonický ateliér na Slovensku. Ikonickosť ich prác sa opiera o kontinuitu a dialóg, ktoré patria k dôležitým motívom ich tvorby.

Filmová esej približuje nuansy ich autorských postojov, prináša osobné výpovede, ale aj námety na premýšľanie o tom, aký dosah môže mať architektúra na kvalitu verejného života.

Réžia: Lucia KAŠOVÁ
Produkcia: ARTICHOKE / ARCHTUNG
SK / 2020 / 26 min

KOOLHAAS HOUSEWIFE
„Napríklad tam hore, čo to drží? Dobre, je to stena, ale tá nič nepodopiera… Dúfam, že sa to jedného dňa všetko nezrúti. Len tam visí, vidíš?” Hrdinkou filmu je Guadalupe Acedo, ktorá sa stará o veľmi neobvyklú domácnosť Domu v Bordeaux – slávneho projektu nemenej slávneho architekta Rema Koolhaasa.

Film veľmi vtipne a dojemne vstupuje do intimity jedného z majstrovských diel súčasnej architektúry prostredníctvom každodenných prác a udalostí, ktorým čelia ľudia zapojení do starostlivosti o tento príbytok. Stret dvoch svetov, architektonického ideálu a reálneho života, neraz prináša iskrivé situácie.

Réžia a produkcia: Beka & Lemoine
FR / 2013 / 58 min

RAMS
Má za sebou viac než päťdesiat rokov pôsobenia v oblasti produktového dizajnu. Azda najzásadnejšia je jeho práca pre značky Braun a Vitsoe. Predmety, ktoré nemecký dizajnér Dieter Rams navrhol, ovplyvnili milióny ľudí – mnohí z nás mali kávovar Braun, holiaci strojček, stereo, kalkulačku, reproduktory alebo budík. Alebo zubnú kefku Oral-B. Produktov, ktoré navrhol, sú stovky.

Napriek tomu hovorí: „Keby som to mal zopakovať, nechcel by som byť dizajnérom. V tomto svete je priveľa nepotrebných vecí.“ Celovečerný dokument zahŕňa hĺbkové rozhovory a ponory do jeho filozofie, pracovných metód a inšpirácií. No ešte dôležitejšie je jeho posolstvo o konzume, materializme a udržateľnosti. O tom, ako sa zbaviť rozptýlenia a vizuálneho neporiadku a žiť len s tým, čo potrebujeme. Film sprevádza pôvodná hudba priekopníckeho hudobníka Briana Ena.

Réžia a produkcia: Gary Hustwit USA / 2018 / 74 min

BEYOND THE LIFE OF FORMS
Film sa venuje dvom dielam dvoch veľkých talianskych architektov 20. storočia – pohrebnému komplexu Brion v San Vito d´Altivole od Carla Scarpu a cintorínu San Cataldo v Modene od Alda Rossiho. Vrstvené architektonické zábery dopĺňa hovorené slovo – autentické záznamy architektov, ale aj ďalšie hlasy, ktoré poukazujú na kontrast týchto dvoch diel, ale aj na rozdielnosť názorov na bytie na tejto zemi a posmrtný život.

Diváci sa vydávajú na dve samostatné emocionálne a symbolické cesty do nevšedného vesmíru dvoch architektov – na výlet za hraniceživota foriem.

Réžia: Francesco Conversano IT / 2021 / 63 min o Aldo Rossi cintoríne v Modene

V zmysle motta DAAD, ktoré chce byť predovšetkým platformou na kritický diškurz, pre priateľské kontakty medzi inšpirujúcou architektonickou a dizajnérskou prácou s čo najširším, vnímavým publikom, je festival najmä plnohodnotným kultúrnym a spoločenským podujatím.

Organizátori opäť pretavia nespornú energiu architektov, dizajnérov, režisérov, umelcov, módnych tvorcov, grafikov, hudobníkov... tak, aby sa z nej mohol nadýchať každý milovník výbornej architektúry, dobrého dizajnu a kultúry ako takej.

Cieľom podujatia je podpora a propagácia kvalitnej architektúry a dizajnu prostredníctvom pozitívnych príkladov z domáceho i zahraničného prostredia, práce autorov, ktorí stoja mimo mainstreamu, vďaka čomu dokážu odkryť nové uhly pohľadu. Úsilím DAAD je nevtieravá intervencia do štandardov verejnej mienky a poukázanie na omnoho hlbší význam profesií architekta a dizajnéra, než je len estetizácia prostredia.

Viac o programe sa dozviete na www.daad.sk

DAAD | Bratislava | Facebook

rNUlife.sk / DAAD

Vyjadri svoj názor na článok
Odpad! Menej takýchto článkov

Loading...
Super! Viac takýchto článkov

Diskusia

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.