Slovenský olympijský a športový výbor oslavuje 30 rokov slávnostným galavečerom a vyhlásením výsledkov ocenenia Športovca roka 2022

Tridsiate výročie Slovenského olympijského a športového výboru pripadá zhodou okolností na deň, keď slovenská verejnosť spozná Športovca roka 2022.

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) si v pondelok 19. decembra pripomína 30. výročie svojej existencie, ktorá sa začala založením Slovenského olympijského výboru (SOV). Ten vznikol už tucet dní pred zánikom spoločného štátu - 19. decembra 1992. Tridsiate výročie SOŠV tak pripadá zhodou okolností na deň, keď slovenská verejnosť spozná Športovca roka 2022.

Posledný decembrový deň 1992 zanikol federálny štát a od 1. januára 1993 sa na medzinárodnej scéne prezentovali samostatne Česká republika a Slovenská republika. Ako pripomína portál olympic.sk, SOV bol na Ministerstve vnútra SR zaregistrovaný 20. januára 1993. Následne pod vedením svojho prvého predsedu, člena Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Vladimíra Černušáka, rozbehol prvé kroky. Do premiéry výpravy samostatnej Slovenskej republiky pod piatimi kruhmi na ZOH 1994 v Lillehammeri vtedy zostával rok aj niečo.

Kým však SOV mohol premiérovo vyslať svoju výpravu na olympiádu, musel získať uznanie zo strany MOV ako Národný olympijský výbor Slovenskej republiky. Provizórne mu ho udelila exekutíva MOV 16. marca 1993 v Atlante a plnoprávne 101. zasadnutie MOV 24. septembra 1993 v Monte Carle.

SOV však nezačal svoje pôsobenie na zelenej lúke. Už od 6. apríla 1990 totiž pod vedením Márie Mračnovej pôsobila Olympijská spoločnosť Slovenska (OSS), ktorá si dala za úlohu rozvíjať olympizmus na Slovensku. Snažila sa etablovať pod názvom Slovenský olympijský výbor (krátko sa tak aj nazývala), ale to narazilo na tvrdý odpor z Prahy aj na Olympijskú chartu, ktorá v jednom štáte pripúšťa existenciu len jedného národného olympijského výboru. Zo strany ľudí v Československom olympijskom výbore (ČSOV) Slováci pre tieto snahy čelili obvineniam z rozbíjačstva, ale konflikty sa napokon utriasli a olympijské hnutie na Slovensku si úspešne hľadalo nové cesty. "Diskusie nakoniec vyústili do pochopenia nášho snaženia. OSS bola prijatá do radov ČSOV, čo bolo veľké víťazstvo," uviedla Mračnová v knižke "Naše olympijské začiatky".

SOŠV zastrešuje každoročné oslavy Olympijského dňa na Slovensku, ktorých vrcholom Beh Olympijského dňa.
 Foto Ján Súkup

Z iniciatívy OSS v Trnave v roku 1991 vznikla celoslovenská olympiáda detí a mládeže, ktorá sa zakrátko transformovala na medzinárodnú s názvom Kalokagatia. V rámci OSS ešte počas existencie spoločného štátu vznikli predchodcovia súčasnej Slovenskej olympijskej akadémie (SOA) aj Klubu fair play (KFP) SOŠV (v roku 1999 získal ako vôbec prvý národný klub fair play v Európe za svoju činnosť Čestné uznanie Európskeho hnutia fair play). Takisto sa rozvinuli aj environmentálne aktivity. Tieto a ďalšie činnosti postupne plynulo prešli pod kuratelu Slovenského olympijského výboru, do ktorého štruktúr sa OSS po naplnení svojho poslania včlenila vo februári 1995. Siedmeho decembra 2018 sa SOV transformoval do Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).

Vďaka mnohostranným tzv. olympijským aktivitám, čiže činnostiam spojenými so šírením olympizmu, si novovzniknutý SOV získal dobré medzinárodné meno a uznanie ešte pred vyslaním prvých olympijských výprav a pred prvými olympijskými úspechmi slovenských športovcov. Už v roku 1991 v Bratislave vznikol prvý regionálny olympijský klub, ďalšie postupne vznikali v Prievidzi, Košiciach, Liptovskom Mikuláši, Banskej Bystrici, Prešove, Vysokých Tatrách či v Lučenci. Ich súčasný počet už prekročil štvrťstovku.

Veľkou oporou pre rozvoj olympizmu sa stali regionálne olympijské kluby. Momentka je zo založenia OK Prievidza, v popredí olympijský víťaz v tenise Miloš Mečíř a Ján Mráz, neskôr prvý generálny tajomník SOV.
 Foto OK Prievidza

V regiónoch kluby boli a sú spoluorganizátormi množstva aktivít v rámci projektov SOV/SOŠV, vrátane osláv Olympijského dňa, realizácie Olympijského odznaku všestrannosti, v minulosti Dní športu, resp. Týždňa športu, celoslovenských štafiet s posolstvom k OH 2004 v Aténach a k OH 2012 v Londýne, aj Olympijských festivalov detí a mládeže. Činnosť klubov zastrešuje Združenie olympijských klubov SR, ktoré je takisto ako KFP SOŠV a SOA organizačnou zložkou SOŠV.

Ak ďalej pripomína SOŠV na svojom webe, od roku 1994 pôsobila Slovenská spoločnosť olympijskej a športovej filatelie, neskôr sa k nej pridala Slovenská spoločnosť olympijskej a športovej symboliky. Obe si vyslúžili značné medzinárodné renomé. To platí aj pre Slovenskú spoločnosť olympijských a športových zberateľov, do ktorej sa zlúčili. S postupným rozvojom olympijského hnutia na Slovensku SOV v roku 2002 zriadil Nadáciu Slovenského olympijského výboru. Tá síce v neskoršom období dlhšie zápasila s pasivitou (takisto ako Slovenská asociácia olympionikov), ale v posledných rokoch vyvíja významné aktivity v rámci projektov "Ukáž sa!", Olympijské srdce pre seniorov, Olympijská kvapka krvi a ďalších.

V roku 1994 SOV odsúhlasil kandidatúru regiónu Poprad-Tatry na usporiadanie ZOH 2002 a bol nápomocný v celom kandidátskom procese. Ešte významnejšie a všestranne SOV podporoval ďalšiu olympijskú kandidatúru Popradu-Tatier na ZOH 2006. SOV participoval aj na príprave kandidatúry poľského Krakova na ZOH 2022, pretože v jeho projekte sa zjazdárske súťaže plánovali do Jasnej. V rámci podpory kandidátskeho procesu na ZOH 2006 SOV zorganizoval v roku 1999 v regióne Poprad-Tatry zimné IV. európske olympijské dni mládeže (EYOD). Dlho to bolo najrozsiahlejšie a najvýznamnejšie medzinárodné olympijské podujatie na Slovensku. Rozmerom ho prevýšil až XVI. letný Európsky olympijský festival mládeže (EYOF), ktorý sa v júli 2022 uskutočnil v Banskej Bystrici a stal sa najrozsiahlejším multišportovým podujatím v histórii Slovenska.

V roku 1998 hostila Bratislava seminár šéfov misií a generálnych sekretárov NOV Európy, ktorého súčasťou bolo aj zasadnutie výkonného výboru EOV. Exekutíva EOV sa v Bratislave znovu zišla v roku 2016. Už o rok skôr sa v metropole uskutočnilo Európske fórum športovcov. Ďalší seminár šéfov misií a generálnych sekretárov NOV Európy na Slovensku bol v roku 2021 v Šamoríne, vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu v hybridnej podobe. V rokoch 2017 a 2018 sa na rovnakom mieste konali marketingové semináre Asociácie národných olympijských výborov. Významným medzinárodným podujatím bolo aj valné zhromaždenie Európskeho hnutia fair play (EFPM) a európska konferencia fair play v Bratislave v roku 2001.

S účasťou vysokých predstaviteľov Medzinárodného olympijského výboru aj Európskych olympijských výborov sa v Bratislave uskutočnili oslavy 10., 15. aj 25. výročia vzniku SOV. Prezident MOV Juan Antonio Samaranch sa v roku 2000 zúčastnil na valnom zhromaždení SOV a jeho nástupca Jacques Rogge na slávnostnom valnom zhromaždení SOV v roku 2003. Vtedy SOV po prvý raz udeľoval svoje vyznamenania a výročné ocenenia.

Počas 30 rokov mal SOŠV iba troch lídrov

Za tridsať rokov svojej existencie mal Slovenský olympijský výbor (SOV), od 7. decembra 2018 Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV), len troch predsedov, resp. prezidentov - Vladimíra Černušáka, Františka Chmelára a Antona Siekela, a takisto troch generálnych sekretárov – Jána Mráza, Martina Benka a Jozefa Libu.

Mária Mračnová zdroj: olympic.sk

Pôdu na vznik SOV od 6. apríla 1990 postupne pripravovala Olympijská spoločnosť Slovenska (OSS), z ktorej iniciatívy vznikol aj prípravný výbor na založenie SOV. OSS viedla dvojnásobná olympionička v atletike a bronzová medailistka z MS v skoku do výšky Mária Mračnová (*1946), generálnym sekretárom spoločnosti bol strieborný olympionik vo volejbale Jozef Labuda. Mračnová sa vzdala kandidatúry na predsedníčku SOV a až do roku 2008 pôsobila nepretržite ako podpredsedníčka SOV, pripomína web olympic.sk.

Prvým predsedom SOV sa bez protikandidáta stal profesor Vladimír Černušák (1921 – 2018), ktorý bol od roku 1981 člen Medzinárodného olympijského výboru (MOV) v ČSSR. Po rozdelení Česko-Slovenska bol v roku 1993 zvolený za člena MOV na Slovensku. Zostal ním až do dovŕšenia vekového limitu 80 rokov v roku 2001, keď sa stal čestným členom MOV.

Slovenský olympijský výbor, resp. Slovenský olympijský a športový výbor mal za 30 rokov existencie tri logá.

Významný telovýchovný pedagóg a odborník na metodiku plaveckého tréningu bol v roku 1997 znovuzvolený za predsedu SOV. Na čele SOV stál do 19. augusta 1999, keď sa vzdal funkcie oficiálne z rodinných dôvodov. Následne ho zvolili za čestného predsedu SOV.

Vo funkcii generálneho tajomníka SOV od 19. februára 1993 do 31. januára 1997 pôsobil dlhoročný významný lyžiarsky funkcionár Ján Mráz, čestný člen predsedníctva FIS. Od 1. februára 1997 nastúpil do pozície generálneho tajomníka Martin Benko, ktorý v nej bol do 31. januára 2005. Ten bol v rokoch 2001 až 2005 členom exekutívy Európskych olympijských výborov (EOV). Po odstúpení Černušáka organizáciu tri mesiace viedol prvý podpredseda SOV, predseda Asociácie športových zväzov SR, podpredseda Slovenského združenia telesnej kultúry a bývalý dlhoročný šéf Slovenského atletického zväzu Anton Ihring (1942 – 2012).

Chmelár a Černušák Zdroj: olympic.sk

Na 16. zasadnutí SOV 20. novembra 1999 zvolili za nového predsedu SOV Františka Chmelára (*1946), dlhoročného pracovníka vo vedení slovenskej telovýchovy a v čase zvolenia riaditeľa odboru športu na ministerstve školstva. Chmelár, hoci mal štyroch súperov, uspel hneď v prvom kole volieb. Svoju pozíciu potom ešte štyrikrát obhájil - v rokoch 2001, 2004 a 2008 bez súpera, v roku 2012 zdolal jedného protivníka. Počas jeho pôsobenia SOV rozvinul svoj dlhodobý komplexný program olympijskej výchovy, spustil veľký projekt Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska, aj Olympijský odznak všestrannosti. V rokoch 2013 až 2017 bol členom exekutívy EOV. V roku 2016 po 17 rokoch v najvyššej funkcii už nekandidoval. Následne ho prijali za čestného prezidenta SOV.

V roku 2004 si Chmelár za nového generálneho tajomníka (neskôr už sekretára) SOV vybral bývalého pracovníka športového oddelenia Jozefa Libu, ktorý v tom čase pôsobil v centrále Medzinárodnej federácie univerzitného športu v Bruseli. Do funkcie nastúpil 1. februára 2005 a je v nej doteraz. V rokoch 2017 až 2021 bol členom exekutívy EOV.

Anton Siekel zdroj: olympic.sk

Na 51. valnom zhromaždení SOV 26. novembra 2016 uspel hneď v prvom kole predseda správnej rady Nadácie SOV a čestný prezident Slovenského zväzu džudo Anton Siekel (*1969). Výrazne zdolal trojicu súperov, keď získal 88 z celkového počtu 108 platných hlasov. Siekel bol zvolený na štyri roky, ale vzhľadom na to, že v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 olympijské hry 2020 v Tokiu presunuli o rok neskôr, došlo aj k predĺženiu funkčného obdobia orgánov SOV zo štyroch rokov na päť. V roku 2021 Siekel vo voľbách zvíťazil bez súpera.

Na návrh nového prezidenta bola v roku 2017 zriadená nová funkcia výkonného riaditeľa organizácie. Stal sa ním Gábor Asványi, pod ktorého prešlo vnútorné riadenie chodu pracoviska. Generálny sekretár Jozef Liba sa v novej štruktúre zameriava dominantne na medzinárodnú činnosť a zastupovanie SOŠV navonok.

Siekelovi sa podarilo presadiť transformáciu SOV na Slovenský olympijský a športový výbor – strešnú organizáciu slovenského športu. Tá bola schválená na 55. valnom zhromaždení SOV 7. decembra 2018 v Šamoríne. Úspešné bolo aj úsilie nového prezidenta o zriadenie funkcie štátneho tajomníka MŠVVŠ SR pre šport aj o zriadenie Fondu na podporu športu ako novej verejnoprávnej inštitúcie.

Unikátna fotografia troch doterajších šéfov SOV, resp. SOŠV – zľava František Chmelár (organizáciu viedol v rokoch 1999 – 2016), Vladimír Černušák (1992 – 1999) a Anton Siekel (prezident je od roku 2016).
 Foto Ján Súkup

Po tom, čo sa v MOV koncom roka 2001 skončilo členstvo Vladimíra Černušáka, bolo zrejmé, že najschodnejšia cesta pre ďalšieho Slováka v MOV môže viesť cez úspech vo voľbách do komisie športovcov MOV počas OH/ZOH. Na tejto ceste však neuspeli plavkyňa Martina Moravcová (kandidátka vo voľbách počas OH 2000 a 2008), tenistka Karina Habšudová (OH 2004), ani hokejista Miroslav Šatan (2010). Podarilo sa to až strelkyni Danke Bartekovej. Tá nečakane vyhrala voľby do komisie športovcov počas OH 2012 v Londýne.

Vzhľadom na to, že dvaja diskvalifikovaní kandidáti sa obrátili so sťažnosťou na Športový arbitrážny súd v Lausanne, na definitívne potvrdenie jej víťazstva a aj na zvolenie do samotného MOV si musela počkať až do 3. júla 2013. Práve vtedy zvolený prezident MOV Thomas Bach poctil v tom čase najmladšiu členku MOV veľkou dôverou a členstvom vo viacerých komisiách. Koordinačnej komisii MOV pre ZOH mládeže 2020 v Lausanne dokonca predsedala, v komisii športovcov pôsobila v rokoch 2018 až 2021 ako jej podpredsedníčka.

Medzi významné projekty SOŠV patrí Juniorský olympijský tím (JOT), pre ktorého členov každoročne organizuje JOT Games v Šamoríne.
 Foto Andrej Galica, SOŠV

Počas OH v Tokiu v lete 2021 sa Barteková pokúšala o znovuzvolenie do komisie športovcov MOV, ale tentoraz sa do prvej štvorice nedostala. Nebola však dlho mimo radov členov najprestížnejšej organizácie svetového športu. Na záver ZOH 2022 v Pekingu medzičasom už viceprezidentku SOŠV prijali za individuálnu členku MOV. V tejto pozícii môže pôsobiť až do dovŕšenia 70 rokov, uviedol web SOŠV.

Slovensko na Olympijských hrách a Zimných olympijských hrách od Lillehammeru 1994 po Peking 2022

O prvú zlatú olympijskú medailu samostatného Slovenska sa na OH 1996 v Atlante postaral vtedy len 17-ročný vodný slalomár Michal Martikán.

O prvú zlatú olympijskú medailu samostatného Slovenska sa na OH 1996 v Atlante postaral vtedy len 17-ročný vodný slalomár Michal Martikán. Foto Ján Súkup

logo SOŠV 30

Devätnásteho decembra 1992 vznikol Slovenský olympijský výbor (SOV) – predchodca súčasného Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), ktorý teda v tomto čase oslavuje svoju tridsaťročnicu. V rámci retrospektívneho pohľadu na našich uplynulých 30 olympijských  rokov sme sa v tomto texte zamerali na účinkovanie slovenských reprezentantov pod piatimi kruhmi v ére našej štátnej samostatnosti.

Premiéra na ZOH 1994 v Lillehammeri

Pri premiére výpravy samostatného Slovenska nás na zimných olympijských hrách v nórskom Lillehammeri (od 12. do 27. februára 1994) reprezentovala výprava so 42 športovcami.

Momentka z nástupu historicky prvej slovenskej olympijskej výpravy na slávnostnom otvorení ZOH 1994 v Lillehammeri.
Momentka z nástupu historicky prvej slovenskej olympijskej výpravy na slávnostnom otvorení ZOH 1994 v Lillehammeri. Foto Peter Pospíšil, Štartfoto

O prvý neoficiálny olympijský „bod“ nového štátu sa 18. februára 1994 postarala 6. miestom v pretekoch biatlonistiek na 15 km Martina Jašicová, ďalší bod pridalo za 6. miesto družstvo hokejistov.

Veľa však nechýbalo, a náš olympijský debut by bol oveľa skromnejší. V kolektívnych športoch sa totiž po rozdelení spoločného štátu v medzinárodných federáciách rozhodovalo o tom, kto prevezme nástupníctvo ČSFR. A v ľadovom hokeji táto výhoda pripadla Česku. Slovenský reprezentačný hokej vtedy bol – bez ohľadu na veľkú tradíciu a popularitu tohto športu u nás, aj na úspechy množstva slovenských hokejistov počas dlhých desaťročí – administratívne preradený takpovediac do suterénu.

Prvá olympijská účasť slovenskej výpravy pod piatimi kruhmi bola na ZOH 1994 v Lillehammeri. Sľub výpravy skladali
biatlonistka Martina Jašicová a hokejista Peter Šťastný. Foto Ján Súkup

Len veľkým diplomatickým úsilím na pôde Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) sa podarilo presadiť, aby náš tím na poslednú chvíľu dostal možnosť štartu v olympijskej kvalifikácii v Sheffielde v auguste 1993. Naše družstvo ju vyhralo a postúpilo na ZOH.

V Lillehammeri sa potom postaralo o skvelé zážitky, keď vyhralo základnú skupinu pred tímami neskorších finalistov zo Švédska a Kanady. Vo štvrťfinále nešťastne prehralo s Ruskom a pri premiére pod piatimi kruhmi obsadilo šieste miesto.

Účinkovanie slovenských hokejistov v Lillehammeri 1994 vzbudilo celonárodnú eufóriu – zľava Miroslav Šatan, Marián Smerčiak a Róbert Petrovický.
Účinkovanie slovenských hokejistov v Lillehammeri 1994 vzbudilo celonárodnú eufóriu – zľava Miroslav Šatan, Marián Smerčiak a Róbert Petrovický. Foto Ján Súkup

Miroslav Šatan sa v Lillehammeri stal najlepším strelcom, Žigmund Pálffy najproduktívnejším hráčom a kapitán Peter Šťastný s gloriolou superhviezdy NHL zase najsledovanejším hráčom celého olympijského turnaja.

Slovenská olympijská premiéra tak najmä na hokejovom ľade vzbudila veľkú medzinárodnú pozornosť. A pre našincov sa hokej na olympiádach stal najsledovanejším športom vôbec, čo platí dodnes.

Letný debut v Atlante 1996 aj s prvými medailami

Náš debut na OH sa odohral na jubilejných Hrách olympijskej storočnice v americkej Atlante 19. 7. – 4. 8. 1996. V metropole štátu Georgia trojfarebná farba s trojvrším a dvojkrížom po prvý raz stúpala na olympijské stožiare aj po súťažiach.

Na stupeň víťazov sa ako vôbec prvý športovec v histórii reprezentujúci Slovenskú republiku postavil 25. júla bronzový strelec

Traja slovenskí viacnásobní olympijskí medailisti: dvakrát bronzový strelec Jozef Gőnci, ktorý sa v Atlante 1996 stal historicky prvým medailistom samostatného Slovenska, dvakrát strieborná plavkyňa Martina Moravcová a zhodne dvakrát strieborný i bronzový kajakár na hladkej vode Erik Vlček.
Traja slovenskí viacnásobní olympijskí medailisti: dvakrát bronzový strelec Jozef Gőnci, ktorý sa v Atlante 1996 stal historicky prvým medailistom samostatného Slovenska, dvakrát strieborná plavkyňa Martina Moravcová a zhodne dvakrát strieborný i bronzový kajakár na hladkej vode Erik Vlček. Foto Ján Súkup

O dva dni neskôr sme slávili ešte viac – naše historické prvé olympijské zlato si na divokej vode rieky Ocoee v susednom štáte Tennessee vybojoval singlkanoista Michal Martikán, vo veku iba 17 rokov najmladší mužský medailista celých atlantských Hier! A v posledný deň OH striebrom našu kolekciu skompletizoval rýchlostný kanoista Slavomír Kňazovický.

Historicky najpočetnejšia slovenská olympijská výprava nás reprezentovala na OH 2000 v Sydney.
Historicky najpočetnejšia slovenská olympijská výprava nás reprezentovala na OH 2000 v Sydney. Foto Ján Súkup

Pätnásť olympijských účastí výprav samostatného Slovenska

Odvtedy pretieklo Dunajom veľmi veľa vody. Postupne nasledovali naše účasti na ZOH 1998 v japonskom Nagane, na OH 2000 v austrálskom Sydney, na ZOH 2002 v americkom Salt Lake City, na OH 2004 v gréckych Aténach, na ZOH 2006 v talianskom Turíne, na OH 2008 v čínskom Pekingu, na ZOH 2010 v kanadskom Vancouvri, na OH 2012 v britskom Londýne, na ZOH 2014 v ruskom Soči, na OH 2016 v brazílskom Riu de Janeiro, na ZOH 2018 v juhokórejskom Pjongčangu, na OH 2020 v Tokiu (v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 sa konali s ročným oneskorením až v roku 2021, ale s nezmeneným označením) a napokon na ZOH 2022 v čínskom Pekingu.

Kajakárka na divokej vode Elena Kaliská sa v Aténach 2004 stala vôbec prvou ženou zo Slovenska s olympijským zlatom, v Pekingu 2008 ho titul obhájila.
Kajakárka na divokej vode Elena Kaliská sa v Aténach 2004 stala vôbec prvou ženou zo Slovenska s olympijským zlatom, v Pekingu 2008 ho titul obhájila. Foto Ján Súkup

Z doterajších pätnástich OH, resp. ZOH so slovenskou účasťou sa našinci dvanásťkrát vrátili domov so ziskom aspoň jedného cenného kovu. Na letných hrách sa im to podarilo v každom zo siedmich prípadov, na ZOH až v posledných piatich.

Za 30 olympijských rokov 42 medailí a 56 medailistov

Za 30 rokov existencie SOV/SOŠV získali naši športovci spolu 42 olympijských medailí – 14 zlatých, 18 strieborných a 10 bronzových. Na OH je naša celková doterajšia bilancia 32 cenných kovov – 10 zlatých, 14 strieborných a 8 bronzových, na ZOH rovných 10 – 4 zlaté, 4 strieborné a 2 bronzové.

Biatlonistka Anastasia Kuzminová je so ziskom troch zlatých a troch strieborných medailí naša najúspešnejšia olympionička histórie.
Biatlonistka Anastasia Kuzminová je so ziskom troch zlatých a troch strieborných medailí naša najúspešnejšia olympionička histórie. Foto Štartfoto/Ladislav Perényi

O cenné kovy sa zaslúžilo spolu 56 športovcov s naším štátnym znakom – 50 mužov a 6 žien. Desiati z nich sa môžu pochváliť aj ziskom tej najcennejšej trofeje – zlatej olympijskej medaily.

Pritom vodní slalomári bratia Peter a Pavol Hochschornerovci aj biatlonistka Anastasia Kuzminová sa z triumfu pod piatimi kruhmi mohli radovať až trikrát. Ďalší slalomári z divokej vody Michal Martikán a Elena Kaliská zhodne dvakrát, plus ich „kolegovia“ bratanci Ladislav a Peter Škantárovci, atlét Matej Tóth, strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková a zjazdárka Petra Vlhová raz.

Dvojičky Pavol a Peter Hochschornerovci majú vo svojej zbierke po tri zlaté a jednej bronzovej medaile z vodnoslalomárskych súťaží v C2.
Dvojičky Pavol a Peter Hochschornerovci majú vo svojej zbierke po tri zlaté a jednej bronzovej medaile z vodnoslalomárskych súťaží v C2. Foto Ján Súkup

Až trinásť našich olympijských hrdinov si prinieslo domov viac ako jeden jagavý kov:

  • šesť Anastasia Kuzminová (3-3-0),
  • päť Michal Martikán (2-2-1),
  • po štyri Peter a Pavol Hochschornerovci (3-0-1) aj rýchlostný kanoista Erik Vlček (0-2-2),
  • tri strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková (1-2-0),
  • po dva Elena Kaliská (2-0-0), plavkyňa Martina Moravcová (0-2-0), rýchlostní kanoisti Juraj Tarr (0-2-0), Michal Riszdorfer, Richard Riszdorfer a Denis Myšák (všetci 0-1-1), aj strelec Jozef Gӧnci (0-0-2).
Strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková nazbierala v trape zlatú i dve strieborné medaily.
Strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková nazbierala v trape zlatú i dve strieborné medaily. Foto Ján Súkup

Samozrejme, treba pripomenúť aj mená ďalších našich medailistov – rýchlostných kanoistov Slavomíra Kňazovického (0-1-0), Tibora Linku (0-1-0), Juraja Baču, Samuela Baláža a Adama Boteka (všetci 0-0-1), vodných slalomárov Juraja Minčíka (0-0-1), Mateja Beňuša Jakuba Grigara (obaja 0-1-0), džudistu Jozefa Krnáča, snoubordistu Radoslava Žideka, zápasníka Davida Musuľbesa (všetci traja 0-1-0), biatlonistu Pavla Hurajta, strelkyne Danky Bartekovej (obaja 0-0-1), golfistu Roryho Sabbatiniho (0-1-0), zjazdárky Petry Vlhovej (1-0-0) a štvrťstovky našich bronzových hokejistov z Pekingu 2022.

Slovenskí olympijskí šampióni z Ria de Janeiro 2016, vodní slalomári v kategórii C2 Ladislav a Peter Škantárovci a chodec na 50 km Matej Tóth.
Slovenskí olympijskí šampióni z Ria de Janeiro 2016, vodní slalomári v kategórii C2 Ladislav a Peter Škantárovci a chodec na 50 km Matej Tóth. Foto Ján Súkup

Viac sa o našich medailistoch a ich ceste k medailám môžete dočítať v knihe OLYMPIJSKÉ PRÍBEHY A EMÓCIE, ktorá tento týždeň vyšla ako oficiálna pamätnica k 30. výročiu SOŠV.

štatistika slovenskej olympijskej účasti
Historicky najväčšiu výpravu na ZOH sme mali vo Vancouvri 2010.
Historicky najväčšiu výpravu na ZOH sme mali vo Vancouvri 2010. Foto Ján Súkup

Chronológia 42 slovenských olympijských medailí

● 1 OH ATLANTA, 25. júla 1996  BRONZ: JOZEF GÖNCI, športová streľba – ľubovoľná malokalibrovka 60 poležiačky

● 2 OH ATLANTA, 27. júla 1996 – ZLATO: MICHAL MARTIKÁN, vodný slalom – C1

● 3 OH ATLANTA, 4. augusta 1996 – STRIEBRO: SLAVOMÍR KŇAZOVICKÝ, rýchlostná kanoistika – C1 na 500 m

● 4 OH SYDNEY, 17. septembra 2000 – STRIEBRO: MARTINA MORAVCOVÁ, plávanie – 100 m motýlik

● 5 a 6 OH SYDNEY, 18. septembra 2000 – STRIEBRO: MICHAL MARTIKÁN, BRONZ: JURAJ MINČÍK, obaja vodný slalom – C1

Zatiaľ jediný raz malo Slovensko na olympijskom medailovom stupni až dvoch pretekárov - v Sydney 2000 sa to podarilo singlkanoistom na divokej vode Michalovi Martikánovi a Jurajovi Minčíkovi.
Zatiaľ jediný raz malo Slovensko na olympijskom medailovom stupni až dvoch pretekárov - v Sydney 2000 sa to podarilo singlkanoistom na divokej vode Michalovi Martikánovi a Jurajovi Minčíkovi. Foto Ján Súkup

● 7 OH SYDNEY, 19. septembra 2000 – STRIEBRO: MARTINA MORAVCOVÁ, plávanie – 200 m voľný spôsob

● 8 OH SYDNEY, 20. septembra 2000 – ZLATO: PETER a PAVOL HOCHSCHORNEROVCI, vodný slalom – C2

● 9 OH ATÉNY, 15. augusta 2004 – STRIEBRO: JOZEF KRNÁČ, džudo – do 66 kg

● 10 OH ATÉNY, 16. augusta 2004 – BRONZ: JOZEF GÖNCI, športová streľba – vzduchová puška 60

● 11 OH ATÉNY, 18. augusta 2004 – STRIEBRO: MICHAL MARTIKÁN, vodný slalom – C1

● 12 OH ATÉNY, 18. augusta 2004 – ZLATO: ELENA KALISKÁ, vodný slalom – K1

● 13 OH ATÉNY, 20. augusta 2004 – ZLATO: PETER a PAVOL HOCHSCHORNEROVCI, vodný slalom – C2

● 14 OH ATÉNY, 27. augusta 2004 – BRONZ: RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK, JURAJ BAČA, rýchlostná kanoistika – K4 na 1000 m

● 15 ZOH TURÍN, 16. februára 2006 – STRIEBRO: RADOSLAV ŽIDEK, snoubording – snoubordkros

● 16 OH PEKING, 11. augusta 2008 – STRIEBRO: ZUZANA ŠTEFEČEKOVÁ, športová streľba – trap

● 17 OH PEKING, 12. augusta 2008 – ZLATO: MICHAL MARTIKÁN, vodný slalom – C1

● 18 OH PEKING, 15. augusta 2008 – ZLATO: PETER a PAVOL HOCHSCHORNEROVCI, vodný slalom – C2

● 19 OH PEKING, 15. augusta 2008 – ZLATO: ELENA KALISKÁ, vodný slalom – K1

● 20 OH PEKING, 21. augusta 2008 – STRIEBRO: DAVID MUSUĽBES, zápasenie – voľný štýl do 120 kg v Pekingu (pôvodne získal bronz, ale v roku 2017 bol po dodatočnom testovaní diskvalifikovaný pôvodne víťazný Uzbek Artur Tajmazov a Musuľbes sa posunul na druhé miesto)

● 21 OH PEKING – Šun-ťi, 22. augusta 2008 – STRIEBRO: RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK, JURAJ TARR, rýchlostná kanoistika – K4 na 1000 m

● 22 ZOH VANCOUVER, 13. februára 2010 – ZLATO: ANASTASIA KUZMINOVÁ, biatlon – 7,5 km

● 23 ZOH VANCOUVER, 16. februára 2010 – STRIEBRO: ANASTASIA KUZMINOVÁ, biatlon – stíhacie preteky na 10 km

● 24 ZOH VANCOUVER, 21. februára 2010 – BRONZ: PAVOL HURAJT, biatlon – 15 km s hromadným štartom

● 25 OH LONDÝN, 29. júla 2012 – BRONZ: DANKA BARTEKOVÁ, športová streľba – skeet

● 26 OH LONDÝN, 31. júla 2012 – BRONZ: MICHAL MARTIKÁN, vodný slalom – C1

● 27 OH LONDÝN, 2. augusta 2012 – BRONZ: PETER a PAVOL HOCHSCHORNEROVCI, vodný slalom – C2

● 28 OH LONDÝN, 4. augusta 2012 – STRIEBRO: ZUZANA ŠTEFEČEKOVÁ, športová streľba – trap

● 29 ZOH SOČI, 9. februára 2014 – ZLATO: ANASTASIA KUZMINOVÁ, biatlon – 7,5 km

● 30 OH RIO DE JANEIRO, 9. augusta 2016 – STRIEBRO: MATEJ BEŇUŠ, vodný slalom – C1

● 31 OH RIO DE JANEIRO, 11. augusta 2016 – ZLATO: LADISLAV A PETER ŠKANTÁROVCI, vodný slalom – C2

● 32 OH RIO DE JANEIRO, 19. augusta 2016 – ZLATO: MATEJ TÓTH, atletika – chôdza na 50 km

● 33 OH RIO DE JANEIRO, 20. augusta 2016 – STRIEBRO: DENIS MYŠÁK, ERIK VLČEK, JURAJ TARR, TIBOR LINKA, rýchlostná kanoistika – K4 na 1000 m

● 34 ZOH PJONGČANG 2018, 12. februára 2018 – STRIEBRO: ANASTASIA KUZMINOVÁ, biatlon – stíhacie preteky na 10 km

● 35 ZOH PJONGČANG 2018, 15. februára 2018 – STRIEBRO: ANASTASIA KUZMINOVÁ, biatlon – 15 km

● 36 ZOH PJONGČANG, 17. februára 2018 – ZLATO: ANASTASIA KUZMINOVÁ, biatlon – preteky s hromadným štartom na 12,5 km

● 37 OH TOKIO, 29. júla 2021 – ZLATO: ZUZANA REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ, športová streľba – trap

● 38 OH TOKIO, 30. júla 2021 – STRIEBRO: JAKUB GRIGAR, vodný slalom – K1

● 39 OH TOKIO, 1. augusta 2021 – STRIEBRO: RORY SABBATINI, golf – súťaž mužov

● 40 OH TOKIO, 7. augusta 2021 – BRONZ: SAMUEL BALÁŽ, DENIS MYŠÁK, ERIK VLČEK, ADAM BOTEK, rýchlostná kanoistika – K4 na 500 m

Naši tohtoroční olympijskí medailisti zo ZOH v Pekingu - zjazdárka Petra Vlhová, zlatá v slalome, a bronzové družstvo hokejistov.
Naši tohtoroční olympijskí medailisti zo ZOH v Pekingu - zjazdárka Petra Vlhová, zlatá v slalome, a bronzové družstvo hokejistov. Foto Jakub Súkup, TASR/Jaroslav Novák

● 41 ZOH PEKING 2022, 9. februára 2022 – ZLATO: PETRA VLHOVÁ, zjazdové lyžovanie – slalom

● 42 ZOH PEKING 2022, 19. februára 2022 – BRONZ: BRANISLAV KONRÁD, PATRIK RYBÁR, MATEJ TOMEK – MICHAL ČAJKOVSKÝ, PETER ČEREŠŇÁK, MAREK ĎALOGA, MARTIN GERNÁT, MARTIN MARINČIN, MISLAV ROSANDIČ, SAMUEL KŇAŽKO, ŠIMON NEMEC – PETER CEHLÁRIK, MARKO DAŇO, ADRIÁN HOLEŠINSKÝ, MAREK HRIVÍK, LIBOR HUDÁČEK, TOMÁŠ JURČO, MILOŠ KELEMEN, MICHAL KRIŠTOF, KRISTÁN POSPÍŠIL, PAVOL REGENDA, MILOŠ ROMAN, JURAJ SLAFKOVSKÝ, SAMUEL TAKÁČ, PETER ZUZIN,ľadový hokej – tím mužov

rNUlife.sk / tasr / Ľubomír Souček, olympic.sk

Vyjadri svoj názor na článok
Odpad! Menej takýchto článkov

Loading...
Super! Viac takýchto článkov

Diskusia

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.