Viac ako sused - Týždeň maďarskej kultúry v Bratislave 2021 sa začína už dnes

V dňoch 13. až 20. júna po siedmykrát uskutoční kultúrny festival s názvom Viac ako sused – Týždeň maďarskej kultúry v Bratislave. V rámci cyklu podujatí sú pripravené koncerty, divadelné predstaveni či výstavy. TMK bude ukončený štvordňovým hudobným a gastronomickým festivalom pod holým nebom a remeselnými trhmi na Hviezdoslavovom námestí.

Hviezdoslavovo námestie ožije počas júna festivalom maďarskej kultúry Viac ako sused. Priaznivcov jezzovej hudby pozývame na koncert Hot Jazz Band, kde zahrá Jan Veverka a taktiež na Galavečer maďarskej operety Nesmrteľné melódie maďarskej operetnej literatúry s Líviou Ághová.

PROGRAM

TAMÁS SZARKA: MISSA MISSIO – slávnostný otvárací koncert, 13. jún, nedeľa 19.00, Dóm sv. Martina

Tamás Szarka hudobný skladateľ, interpret a básnik je laureátom Kossuthovej ceny. Okrem textov s literárnou hodnotou je pre jeho skladby príznačný dobre známy jedinečný štýl. Jeho hudobná kariéra predstavuje úspešný príbeh: skomponoval vyše 300 skladieb a odohral vyše 3 000 koncertov v 25 krajinách sveta. K napísaniu veľkolepej omše Missa Missio ho inšpirovala snaha o popularizáciu kresťanskej kultúry.

ISTVÁN KEREKES: ROZPRÁVKY ZO ŽIVOTA POHĽADOM FOTOGRAFA – výstava, 14. jún, pondelok 17.00, Maďarský kultúrny inštitút, Bratislava, Štefánikova 1

Obľúbenými žánrami Istvána Kerekesa sú sociálna fotografia a portrét. Za fotografickú tvorbu mu udelili Zlatý kríž za zásluhy Maďarska. Je považovaný za fotografa-svetového rekordéra: za fotografiu Yelena získal vyše 600 ocenení v 54 krajinách a na 6 kontinentoch, vďaka čomu sa stal najoceňovanejším maďarským fotografom. Ako najmladší umelec a prvý Maďar si v roku 2018 prevzal najvyššie ocenenie Medzinárodnej federácie umeleckých fotografov (FIAP) Excellence FIAP/Diamond3.

Umelcovu tvorbu predstaví Imre Horváth, predseda Zväzu maďarských umeleckých fotografov a fotografických tvorivých skupín.  Hudobný program: Lili Lakatos, speváčka ľudových piesní. Výstava prístupná do 2. júla 2021.

RODINNÝ PORTRÉT – herec Mátyás Dráfi a jeho rodina, 14. jún, pondelok 18.00, Maďarský kultúrny inštitút, Bratislava, Štefánikova 1

Cyklus stretnutí umožňuje nahliadnuť do každodenného života všestranných a talentovaných maďarských rodín zo Slovenska. S hercom Mátyásom Dráfim a s členmi jeho rodiny sa o súkromí a kariére, o spoločných projektoch, úspechoch a vzdialenejších plánoch porozpráva redaktorka Mária Haják Szabó.

Členovia rodiny: zaslúžilý umelec a laureát Ceny Mari Jászai, herec Mátyás Dráfi, výtvarníčka Zsuzsanna Lőrincz a fotoreportér János Lőrincz.

CZIFFRA100 – filmová projekcia pri príležitosti Pamätného roka hudobného skladateľa Györgya Cziffru, 14. jún, pondelok 19.00, Maďarský kultúrny inštitút, Bratislava, Štefánikova 1

Pri príležitosti 100. výročia narodenia si v roku 2021 domáca aj medzinárodná hudobná scéna pripomína osobnosť a tvorbu svetoznámeho klavírneho virtuóza Györgya Cziffru. Cieľom Pamätného roka, ktorý je uvedený aj v kalendári výročí UNESCO, je predstaviť a sprostredkovať duchovné a umelecké dedičstvo, prameniace z jeho života a diela.

METAMORFÓZY ČIAR A PÍSMEN – Tamás Konok (1930–2020) – výstava, 15. jún, utorok 17.00 Galéria Z, Ventúrska 9

Tamás Konok, laureát Kossuthovej ceny je známym predstaviteľom maďarského konštruktívneho – konkrétneho umenia doma i vo svete. Od roku 1959 do konca deväťdesiatych rokov 20. storočia žil a tvoril v Paríži a v Zürichu, následne sa vrátil do Maďarska. Od osemdesiatych rokov sa zaujímal  predovšetkým o vzťah medzi vizuálnym a metamorfným. Výstava prezentuje jeho priestorovo-časové štruktúry, utvárané meniacimi sa čiarami, písmenami a farbami, ktoré pozdvihuje do mimočasových a mimopriestorových dimenzií.Výstava prístupná do 25. júla 2021.

VIVA BARTÓK! – hudobné predstavenie divadla Radnóti Színház z Budapešti pri príležitosti Pamätného roka skladateľa Bélu Bartóka, 15. jún, utorok 19.00, Primaciálny palác, Zrkadlová sieň

„… Výnimočný, dobrosrdečný človek, svetoznámy maďarský hudobný skladateľ, velikán. Nech žije! Génius s nezlomným charakterom! Hudobný skladateľ s mimoriadnym talentom, ktorý svoj maďarský pôvod vkomponoval do univerzálneho akustického sveta. Ktorý sa stal naším a svetovým hudobným skladateľom. Viva Bartók!“ (Judit Galgóczy)

Klavírny virtuóz, laureát Lisztovej ceny Balázs Fülei a herec, laureát Kossuthovej ceny András Bálint nechajú v priebehu spoločného večera zaznieť dva súzvučiace hlasy Bélu Bartóka: klavírne skladby sprítomňujú fragmenty Bartókovho vnútorného „ja“, kým úryvky z Bartókovej korešpondencie predstavujú fragmenty jeho osobných prejavov, medziľudských vzťahov, lásky, sarkazmu, pozornosti…

FRANZ LEHÁR – KOMÁRŇANSKÝ KRÁĽ OPERIET – netradičná vernisáž výstavy, 16. jún, streda 15.30 SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Žižkova 18

Franz Lehár, reformátor viedenskej operety a jeden z najlepších a najoslavovanejších operetných skladateľov 20. storočia, sa narodil pred 151 rokmi v Komárne. Jeho diela dodnes s veľkým úspechom uvádzajú najvýznamnejšie svetové hudobné scény.

Dielo hudobného skladateľa predstavia básnik, spisovateľ, prekladateľ Ferenc Baranyi, laureát Kossuthovej ceny a Ceny Attilu Józsefa, a Terézia Klemen, spoluautorka knihy Kráľ operety – životná cesta Franza Lehára (Az operettkirály – Lehár Ferenc életútja).

AKO NEPOROZUMIEŤ ŽENÁM? – divadelný večer Sándora Csányiho, 16.jún, streda 19.00, Divadlo Nová scéna

Čo robiť v prípade, ak človek vo dverách pôrodnej sály zistí, že sú nad jeho sily nielen deti, ale aj ženy? Keď sa ženám sníva niečo zlé, prečo sú na vine muži? A čo je zlé na tom, ak muž úprimne odpovie na otázku „schudla som?“? Nastane v živote ženy okamih, keď povie: „Ďakujem, mám dosť topánok, viac nepotrebujem.“? A v neposlednom rade – prečo sa mužom napriek všetkému rozbúcha srdce, keď žena vstúpi do miestnosti?   Nuž, predstavenie na tieto otázky neposkytne jednoznačnú odpoveď. Nastolí však veľa podobných – o krásach, radostiach i nástrahách partnerského spolužitia. Monokomédia v podaní herca Sándora Csányiho. Predstavenie bude v maďarskom jazyku.

GÁBOR BAROSS A  PREŠPOROK/BRATISLAVA – prednáška pod organizačnou taktovkou OZ Bratislavské rožky, 20.jún, nedeľa 16.00, Letná čitáreň U červeného raka

Akú rolu zohrával viacnásobný minister uhorskej vlády – medzi inými aj vedúci rezortu dopravy – pri modernizácii vtedajšieho Prešporka? Ako sa odzrkadľovali jeho zásluhy v pamäti mesta? Ako postavili a odovzdali Most cisára Františka Jozefa I. (Starý most)? Ako fungovala tzv. viedenská električka? Prednáška hľadá odpoveď na tieto a podobné otázky.

Roman Delikát, sprievodca cestovného ruchu, podpredseda Klubu priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy a člen OZ Bratislavské rožky – Pozsonyi Kifli Polgári Társulás

Árpád Korpás, sprievodca cestovného ruchu, podpredseda OZ Bratislavské rožky – Pozsonyi Kifli Polgári Társulás

HVIEZDOSLAVO NÁMESTIE  .Koncerty na javisku, kultúrny a gastronomický festival, 27. jún, štvrtok

10.00  Tanečný dom s Istvánom Bereczom a so skupinou Bajkó Zenekar

16.00  István Berecz a Bajkó Zenekar – koncert

István Berecz je jedným z najautentickejších a najaktívnejších predstaviteľov druhej generácie hnutia tzv. tanečných domov. Pôsobí ako umelecký vedúci iniciatívy Fonó Budai Zeneház, tanečník a choreograf. Sprevádza ho skupina Bajkó Zenekar, ktorá vznikla na jar 2013 v Budapešti a založili ju mladí nadšenci hudby z vidieckych regiónov. V jej repertoári figuruje  pôvodná hudba z rôznych kútov Karpatskej kotliny. V roku 2019 skupina sa stala jedným z oficiálnych vyslancov maďarskej ľudovej kultúry.

Hostia: Anna Sőregi, Márton Gólya, Tamás Enyedi, Márton Deáky

17.00  Literárny salón: Noémi Récsei a jej hosť JÁNOS HÁY – na terase hotela Carlton

János Háy, laureát Ceny Attilu Józsefa, je popredným predstaviteľom súčasnej maďarskej literatúry a  mnohostranným umelcom. Aktívne tvoril a tvorí aj počas pandémie, výsledkom čoho sú zbierky a iné texty, časť ktorých ešte len čaká na vydanie. Redaktorka a moderátorka RTVS, novinárka týždenníka Vasárnap Noémi Récsei sa s ním porozpráva najmä o nich.Podujatie v maďarskom jazyku.

18.00  Skupina Kaláka: „Len nech zdravie slúži“ – koncert

„Skupina Kaláka ponúka poslucháčom poéziu na elegantnom hudobnom podnose, ktorý je jedinečný a nedá sa porovnať so žiadnou inou hudobnou produkciou. Kaláka svoje skladby nevnucuje, ale z básní, ktoré sú od čias Gutenberga uväznené v knihách a zrodené a odsúdené na ,nemotu srdca‘, vyludzuje ,pôvodnú melódiu‘ v duchu vlastnej interpretácie.“ (Sándor Kányádi) 

Kaláka vznikla v roku 1969 v Budapešti a interpretuje zhudobnené básne. Jej hudba hýri farbami a – vzhľadom na rôznorodosť poetických textov – žánrami. Koncertom prepožičiavajú originálny zvuk štyri spevácke hlasy a spoluhra klasických a ľudových hudobných nástrojov.  

Členovia skupiny: Gábor BeczeDániel Gryllus, Vilmos GryllusBalázs Radványi

20.00  The Butchers

Hudobná formácia The Butchers, ktorá vznikla pred desiatimi rokmi v Šamoríne a hrá stoner-rock, je pravidelným hosťom popredných festivalov na Slovensku (Livin’ blues, Topfest), ale aj v zahraničí (Maďarsko, Česká republika, Slovinsko, Poľsko). Kapela sa dostala do povedomia verejnosti aj vo Fínsku, USA či v Kanade.

V úvode koncertu zaznejú ukážky z najnovšieho sólového projektu gitaristu a speváka skupiny Jánosa „Johnnyho“ Hushegyiho, v ktorom sú okrem autorských skladieb zastúpené aj originálne spracované bluesové skladby.

 2021 / 30 ROKOV VYŠEHRADSKEJ SKUPINY – výstava plagátov na Vajanského nábreží, 18.jún

Na oslavu 30. výročia vzniku Vyšehradskej skupiny Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky spolu so Združením tvorcov úžitkovej grafiky STGU pripravilo plagátovú súťaž. Na tejto výstave prezentujeme spomedzi prihlásených vyše 700 prác 19 plagátov, ktoré najlepšie vystihujú dlhoročnú spoluprácu medzi štátmi V4. Od 1. júla 2021 preberá kormidlo V4 po Poľskej republike zase Maďarsko.Výstava prístupná od 15. júna do 31. júla 2021.

17.30  Hot Jazz Band

Hudba Hot Jazz Band-u, laureáta Kossuthovej ceny, evokuje horúcu džezovú epochu dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia a s náležitým zmyslom pre humor a ľahkosťou prebúdza k životu zlatú éru swingu. V jeho repertoári sú však zastúpené aj populárne šlágre z predvojnových maďarských filmov. Formácia získala ocenenia na mnohých domácich i medzinárodných súťažiach a patrí medzi obľúbených hostí hudobných festivalov.

Spoluúčinkujú vynikajúci sólisti z krajín V4: Janka Dekánková a Ladislav Fančovič (SK), Jan Veverka (CZ), Jarek Kaczmarczyk (PL)

20.00 SLÁVNOSTNÝ PRÍHOVOR

20.15  Orchester Rajkó

Orchester Rajkó, ktorý sa pýši titulom „Vyslanec maďarskej kultúry“, odohral za uplynulých 65 rokov takmer 10 000 koncertov v 116 krajinách sveta a svojou úžasnou hudbou očaril vyše desať miliónov poslucháčov. Jeho inštrumentácia, zvuk a emocionálne zázemie je jedinečné a nemožno si ho pomýliť so žiadnou inou hudobnou formáciou. V repertoári orchestra sú okrem tradičnej cigánskej a ľudovej hudby zastúpené aj najúspešnejšie diela hudobnej klasiky a operety.

Hlavný primáš: Gyula Fehér; primáši: István Suki Zoltán Rózs

19. jún, sobota

15.30  Garagulya – detské predstavenie na chodúľoch

Názov divadelného súboru pochádza z ľudového označenia chodúľov. Jeho predstavenia charakterizuje „bosorácka” šikovnosť starých jarmočných komediantov a jedinečná atmosféra potulných hercov a muzikantov. Na festivaloch, jarmokoch a iných podujatiach sa členom súboru vždy darí rozosmiať a rozveseliť publikum. Medzi divákmi vždy hľadajú a nachádzajú „pozemšťanov“, prostredníctvom ktorých môžu uskutočňovať svoje svetové čísla.

18.00  Bea Palya so skupinou

Bea Palya patrí medzi kľúčové osobnosti maďarského hudobného života. Jej hudobným materinským jazykom je maďarská ľudová hudba, avšak na jej umelecký prejav vplýva okrem cigánskej, bulharskej, sefardskej, indickej a africkej hudby aj tvorba súčasných hudobných osobností. Inšpiruje ju hudba prastarých národov, ale najradšej spieva vlastné skladby. Ako ženská skladateľka v nich spracúva témy, ktoré sa dotýkajú nás všetkých. Jej texty sú otvorené, neraz bolestne úprimné, no zároveň povznášajúce a humorné.

Členovia skupiny: Bea PalyaTamás CzirjákJenő LisztesGyörgy OrbánBalázs Szokolay Dongó

20.15  Galavečer maďarskej operety

Nesmrteľné melódie maďarskej operetnej literatúry v interpretácii vynikajúcich umelcov.

V priebehu večera zaznejú najznámejšie šlágre skladateľov Emmericha Kálmána, Franza Lehára a Jenőa Huszku: Po jednej žene túžimKoložvár je pekné mestoHej, cigán!, ako aj ďalšie podmanivé piesne.

Účinkujú: Anita Lukács a Zsolt Vadász (HU), Lívia Ághová (CZ), Otokar Klein (SK), Elżbieta Cabała (PL), Viktória Ballánová (SK), Peter Wurczer (SK)

Metropolitný orchester Bratislava (SK) diriguje László Gyükér (HU).  

20.jún, nedeľa

16.00–19.00 Lilienn & Tibor Kónyai Duo

Výnimočná speváčka a klavírny virtuóz: Lilienn a Tibor Kónyai. Duo, ktoré svojím mimoriadne pestrým repertoárom sprítomňuje na pódiu radosť duše. V jeho povznášajúcej, radostnej  interpretácii zaznievajú džezové štandardy a džezové spracovania rôznych hudobných žánrov, energické latinskoamerické rytmy, ale aj originálne spracované piesne od dvadsiatych rokov minulého storočia po súčasnosť.

17.–19. jún   10.00–18.00

 Ponuka Maďarskej agentúry pre turizmus  

 17. jún 12.00–22.00

18.–20. jún   10.00–22.00 GASTRONOMICKÝ FESTIVAL A REMESELNÉ TRHY

Maďarské chute, ponuka jedál a nápojov v stánkoch na promenáde, jarmok tradičných remeselných výrobkov.  

Organizátor upozorňuje, že zmena programu je vyhradená. Návštevníkov žiadajú o dodržanie  protiepidemických opatrení.

rNUlife.sk / Maďarský kultúrny inštitút Bratislava

Vyjadri svoj názor na článok
Odpad! Menej takýchto článkov

Loading...
Super! Viac takýchto článkov

Diskusia

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.