Cenu Rotariánsky zvon za rok 2020 získal kolektív Kliniky infektológie a cestovnej medicíny LFUK a UNB

Pandémiu COVID 19 na Slovensku považuje Rotary klub Bratislava za faktor ktorý v tomto roku výrazne ovplyvnil fungovanie celej spoločnosti. Aj preto sa jeho členovia rozhodli, takmer všetko svoje úsilie sústrediť pomoci pri zmierňovaní následkov pandémie, napr.dodaním 7600 ks chirurgických a plátených rúšok, zdravotníckeho materiálu, dezinfekcie, potravín do občianskych združení Ulita, Domov Sv. Jána z Boha, Resocializačnému centru Resoty, Dermatovenerologickej klinike LF UK a UNB a domu seniorov Dominik.

Odovzdanie ceny RC Zvon, Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UNB na člene s prednostom doc. MUDr. Igor Stankovič CSc., odovzdáva Prof. MUDr. Milan Profant

Za najdôležitejšiu úlohu pri zvládaní pandémie nezohrávajú zdravotnícke pomôcky ale ľudia – najmä zdravotníci v prvej línii kontaktu s vírusom a ich konanie je kľúčové z pohľadu liečby najkazených pacientov ale aj jeho ďalšieho šírenia. Riskujú vlastné zdravie a zdravie svojich blízkych častokrát v neadekvátnych pracovných podmienkach. Ocenením “Rotariánsky zvon” chceme verejne poďakovať a symbolicky oceniť nasadenie všetkých lekárov, sestier a celého zdravotníckeho personálu. Chceme zároveň upozorniť spoločnosť na týchto profesionálov, ktorí nie sú platovo ani spoločensky docenení, a ukázať, akú kľúčovú úlohu počas epidémie zohrali”, uviedol Robert Hromec, iniciátor ocenenia a člen Predstavenstva Rotary klubu Bratislava.

 prezident RC Bratislava Igor Schweizer odovzdáva Rotariánsky zvon

Hlavná zodpovednosť, za diagnózu a liečbu COVID 19 pripadla v prvej línii práve Klinike infektológie a cestovej medicíny LFUK a UNB. Lekári, sestry, laboratórny a technický personál zabezpečovali prakticky nepretržite odber vzoriek, vyšetrovanie pacientov s príznakmi ochorenia COVID-19, intenzívnu starostlivosť o tých, u ktorých sa choroba naplno rozvinula, intenzívnu starostlivosť o tých, ktorých pľúca pre vírusové poškodenie už nedokázali dýchať a dýchali za nich prístroje. Pracovníci kliniky sa striedali v nepretržitých službách. Práca v ochrannom odeve, s ochrannými prostriedkami v priestore s trvalým rizikom nákazy je nielen fyzicky náročná, ale zároveň stresujúca, vyvolávajúca obavy o svoje vlastné zdravie, o zdravie zverených pacientov, ale aj o zdravie svojich najbližších, s ktorými zdieľajú spoločnú domácnosť.

Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UNB na člene s prednostom doc. MUDr. Igor Stankovič CSc.

Profesor Milan Profant, prednosta I. ORL kliniky UNB a zároveň dlhoročný člen Rotary klubu Bratislava: “Odvaha, statočnosť a profesionalita v prvej línii, to boli najdôležitejšie kritériá. Zároveň treba ocenenie Kliniky infektologógie vnímať ako ocenenie a poďakovanie pre všetkých zdravotníkov na Slovensku, ktorí každý deň prichádzajú do bezprostredného kontaktu s nakazenými pacientmi.”

Oceneným a prítomným hosťom večer spríjemnil Peter Michalica, husľový virtuóz

Za jednotlivé kolektívy kliniky si ocenenie prevzali: Doc. MUDr. Igor Stankovič, prednosta kliniky, MUDr. Alena Koščálová, MFc, primárka oddelenia pre dospelých, Mgr. Janka Rothová, vedúca sestra oddelenia dospelých, MUDr. Soňa Gabrišková, primárka oddelenia detí a Mgr. Janetta Vitteková, vedúca sestra oddelenia detí.

Prof. MUDr. Milan Profant - odborný garant ocenenia za RC Bratislava, MUDr. Andrea Letanovská - záštita nad projektom, Robert Hromec - iniciátor a organizátor projektu ocenenia zdravotníkov, člen predstavenstva RC BA

Záštitu nad projektom ocenenia zdravotníkov prevzala MUDr. Andrea Letanovská, PhD.,členka zdravotníckeho výboru NR SR, poslankyňa NR SR, zástupkyňa primára oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM), NOÚ.

Spoločná foto

Cena Rotariánsky zvon/ Rotary klub Bratislava

Ocenenie “Rotariánsky zvon” je najvyššie ocenenie RC Bratislava, ktorým klub oceňuje činy a prácu, ktoré prispievajú k napĺňaniu myšlienok a cieľov Rotary. Cena sa udeľuje fyzickým osobám alebo inštitúciam za výnimočný počin, za dlhodobý alebo celoživotný prínos.

Rotary klub Bratislava bol založený v roku 1927. Základným poslaním klubu je charita a šírenie myšlienok humanizmu, tolerancie a spolupatričnosti. Jeho činnosť zakázali v roku 1939 fašisti a v roku 1948 aj komunisti. Klub bol obnovený v roku 1990 a venuje sa charitatívnym projektom v sociálnej, zdravotnej, kultúrnej ale aj vzdelávacej oblasti.

rNUlife.sk / Robert Hromec, RC

Vyjadri svoj názor na článok
Odpad! Menej takýchto článkov
(2 votes, average: 3,00 out of 5)
Loading...
Super! Viac takýchto článkov

Diskusia

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.