Deň rovnosti odmeňovania a vnímanie diskriminácie v EÚ

Ženy v EÚ stále zarábajú v priemere o 16 % menej ako muži, čo je len nepatrné zlepšenie oproti 16,2 % z minulého roku. V tomto roku pripadá európsky Deň rovnosti odmeňovania na 4. novembra. V tento deň ženy v porovnaní so svojimi kolegami symbolicky prestanú byť za rovnakú prácu platené. Faktorov vedúcich k rozdielom v odmeňovaní je niekoľko: ženy častejšie pracujú na čiastočný úväzok, v podnikoch čelia tzv. sklenému stropu, pracujú v slabšie platených odvetviach alebo často musia niesť primárnu zodpovednosť za starostlivosť o svoju rodinu. Jedným zo spôsobov, ako tieto faktory riešiť, je zlepšiť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom pracujúcich rodičov a opatrovateľov.

„Ubehlo 60 rokov, odkedy je zásada rovnakej odmeny súčasťou európskych zmlúv, a predsa ženy po celej Európe stále nepociťujú, že by sa zákony zhodovali s realitou ich každodenného života. V porovnaní so svojimi kolegami pracujú európske ženy stále dva mesiace zadarmo a pokrok v tejto oblasti je veľmi pomalý. Hoci sme za posledných päť rokov podnikli určité kroky správnym smerom, je potrebné urobiť toho viac a rýchlejšie. Naši občania od nás očakávajú lepšie výsledky.Deväť z desiatich Európanov – žien a mužov – si myslí, že je neprijateľné, aby boli ženy za rovnakú prácu platené menej ako muži.” uvádzajú vo svojom spoločom vyhlásení prvý podpredseda EK Frans Timmermans, komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová a komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová.

Zaujímavé štatistiky k téme:

Ženy v politike - 88% Európanov tvrdí, že by im neprekážalo, keby na najvyššej volenej politickej funkcii v ich krajine bola žena, s týmto súhlasí o niečo viac žien (89 %) ako mužov (86 %), na Slovensku tento názor zdieľa 87 % opýtaných Slovákov.

Ženy a zamestnanie

·       podľa 22 % opýtaných Slovákov (EÚ 28 %) môže rod (žena/muž) znevýhodniť kandidáta pri uchádzaní sa o zamestnanie 

·       podľa 61 % slovenských respondentov (EÚ 66 %) sa na ich pracovisku vynakladá dostatočné úsilie o podporu diverzity z hľadiska skutočnosti, že je človek mužom alebo ženou

Ženy v riadiacich funkciách v Európskej komisii – prínos Junckerovej Komisie: v súčasnosti predstavujú ženy v riadiacich funkciách na všetkých úrovniach Komisie 41 %, zatiaľ čo na začiatku funkčného obdobia Komisie J.C. Junckera to bolo len 30 %. Na základe týchto výsledkov patrí Komisia medzi orgány verejnej správy s najvyšším podielom žien na vedúcich pozíciách na celom svete.

Podrobnosti na týchto linkoch:

Tlačová správa

Webová stránka o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov

Najnovší prieskum Eurobarometra o rodovej rovnosti  

Minulý týždeň bol uverejnený aj najnovší prieskum Eurobarometra o diskriminácii v EÚ. Tu je niekoľko zaujímavých zistení o Slovensku spolu s dátami o priemere EÚ (na porovnanie).

Zistenia za Slovensko (spolu s porovnaním voči priemeru EÚ):

·       podľa 60 % opýtaných Slovákov je úsilie bojovať proti všetkým formám diskriminácie na Slovensku účinné

·       podľa 69 % respondentov (EÚ 86 %) by školské hodiny a materiály mali obsahovať informácie o rozmanitosti z hľadiska zdravotného postihnutia, z hľadiska etnického pôvodu alebo farby pleti (SK 66 %, EÚ 82 %), náboženstva a vierovyznania (SK 72 %, EÚ 81 %), rómskej kultúry a histórie (SK 62 %, EÚ 72 %), sexuálnej orientácie (SK 44 %, EÚ 71%)

·       podľa 66 % slovenských respondentov by úradné doklady (cestovné pasy, rodné listy...) nemali mať tretiu možnosť napríklad X alebo I (Iné) okrem možnosti muž (M) a žena (Ž) pre osoby, ktoré sa neidentifikujú ako žena alebo muž  (EÚ 42 %)

·       najväčší počet respondentov by v prípade, že sa stali obeťou diskriminácie (vrátane obťažovania) nahlásili prípad najradšej polícii (35 %), priateľovi alebo rodine (21 %) alebo právnikovi (12 %)

·       za kritéria znevýhodňujúce kandidáta pri uchádzaní sa o zamestnanie najviac Slovákov v prieskume uviedlo: Rómska identita (39 %), vek kandidáta (37 %), postihnutie (29 %), farba pleti kandidáta (27 %), vzhľad kandidáta (25 %), pohlavie kandidáta (22 %) či sexuálna orientácia- gej, lesba, bisexuál (17 %)  

·       39 % opýtaným by prekážalo keby ich kolega v práci bol moslim, 37 % by prekážala intersexuálna osoba, 30 % by prekážal Róm alebo budhista či černoch

·       medzi najrozšírenejšie formy diskriminácie Slováci v prieskume označili diskrimináciu na základe rómskej príslušnosti: 41 % (EÚ 61 %), farby pleti: 29 % (EÚ 59 %), sexuálnej orientácie: 25 % (EÚ 53 %), etnického pôvodu: 24 % (EÚ 59 %) a vnímania ako príliš starého či mladého človeka: 22 % (EÚ 40 %), postihnutia: 21 % (EÚ 44 %)

Odkazy na užitočné zdroje:             

·       V prípade záujmu o všetky každodenné správy vydávané Európskou komisiou vám odporúčame sledovať naše Denné správy – Daily News.

·       Obrazový  materiál z najaktuálnejších udalostí na pôde EÚ (tlačové konferencie, návštevy, významné stretnutia) poskytuje médiám bezplatne Audiovizuálny servis EK.

·       Praktické rady o európskych právach pre podniky a občanov: www.vasaeuropa.eu

·       Vyvraciame nepravdivé správy: www.euromyty.sk

Ingrid Ludviková Tlačové oddelenie Zastúpenie Európskej Komisie v SR

Vyjadri svoj názor na článok
Odpad! Menej takýchto článkov

Loading...
Super! Viac takýchto článkov

Diskusia

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.