Až 470 škôl sa zapojilo do projektu Aktívna škola

Projekt Aktívna škola predstavuje komplexný prístup k pohybovým aktivitám, ktoré realizuje škola pred, počas alebo po skončení vyučovania. Cieľom je priniesť do škôl nielen viac pohybu, ale najmä zmenu myslenia v prístupe k zdravej životospráve žiakov. Podstatou je pristupovať ku všetkým pohybovým a športovým aktivitám na škole ako k súboru príležitostí, ktoré reprezentujú časti Aktívnej školy. Prvých 470 škôl začalo s realizáciou projektu od 1. septembra.

Aktívna škola je projektom rezortu školstva, ktorý reaguje na celospoločenský problém nedostatku pohybu u detí a žiakov a s ním súvisiaci rastúci trend negatívnych javov.  Nezdravý životný štýl, ktorý sa prejavuje nízkou úrovňou pohybovej aktivity a konzumáciou vysoko-kalorickej stravy, má za následok aj dlhodobý pokles telesnej zdatnosti, pohybovej gramotnosti a pohybových kompetencií u detí a žiakov.

„Škola môže zohrávať významnú úlohu, pokiaľ ide o výchovu k zdraviu a pohybu. Žiaci strávia v školách značnú časť svojho života. Čas strávený v škole môže významne pomôcť k naplneniu odporúčaní WHO a zvýšiť dennú pohybovú dávku našich žiakov. Zároveň škola dokáže inšpirovať a vychovávať žiakov k pohybu a športu aj po skončení vyučovania vo voľnom čase,“ informuje Daniel Bútora, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Mnohé školy už dnes poskytujú žiakom dostatok pohybu, pokiaľ nazerajú na pohyb ako na súbor príležitostí, ktoré začínajú cestou do školy, pokračujú počas vyučovania a končia cestou zo školy domov. Viac pohybu na školách si však vyžaduje zmenu kultúry školy, využitie nových analytických, plánovacích, manažérskych nástrojov a  zapojenie všetkých aktérov do procesu (žiak, rodič, učiteľ, riaditeľ, zriaďovateľ, športové zväzy a kluby, médiá). Nástrojom je práve koncept Aktívnej školy, ktorý začalo od 1. septembra využívať už 470 škôl.

Nástrojom následného vyhodnocovania efektivity konceptu je tzv. Skóre Aktívnej školy, ktoré má slúžiť najmä ako interný nástroj kontroly, plánovania a získavania cenných dát. Na výsledky tohto Skóre môžu byť do budúcna naviazané rôzne dotačné, odmeňovacie  a motivačné schémy MŠVVaŠ SR alebo iného partnera v rôznych kategóriách.

Rezort školstva už podnikol viaceré kroky smerujúce k zvyšovaniu zdravej životosprávy v podobe nového formátu školských športových súťaží pod značkou Školský šport, alebo inovatívnych foriem vyučovania telesnej a športovej výchovy prostredníctvom projektu Moduly. Cieľom projektu je inšpirovať učiteľov a predstaviť žiakom rozmanité možnosti trávenia voľného času. Ide o krok smerom ku koordinovanému prepájaniu sféry výchovnovzdelávacieho procesu na školách s aktivitami športových zväzov, športových klubov a iných športových organizácií, ktoré sa venujú práci s deťmi a mládežou.

Zvyšovanie dennej pohybovej dávky sa vo väčšine európskych krajín realizuje prostredníctvom projektov na princípe Aktívnej školy nie striktne zvyšovaním počtu hodín telesnej a športovej výchovy. Inšpiratívnymi krajinami sú v tomto smere Rakúsko, Maďarsko, Švajčiarsko, Dánsko, Veľká Británia, Írsko, Estónsko či Portugalsko.

Ďalšie informácie o koncepte Aktívnej školy nájdete tu: https://www.aktivnaskola.sk/

Aktívna škola - Školský šport | Facebook

Vyjadri svoj názor na článok
Odpad! Menej takýchto článkov

Loading...
Super! Viac takýchto článkov

Diskusia

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.