Český IT start-up Enehano: S Big Data pracuje len minimum slovenských firiem

Slovensko zaostáva v digitálnej konkurencieschopnosti. Kým ešte pred pár rokmi sa slovenské firmy v oblasti digitálnej konkurencieschopnosti nachádzali na 15. mieste v rámci EÚ, za dekádu sa zosunuli na súčasné 23. miesto.

V pondelok na to upozornila spoločnosť Enehano, podľa ktorej je práve analýza dát často základom úspechu spoločnosti, ale aj ekonomického rastu krajiny.

Neoddeliteľnou súčasťou našej ekonomiky sú podľa Eduarda Gersa zo spoločnosti Enehano práve dáta. Tie okrem iného poskytujú kvalitný pohľad na zákazníka. "Poznať jeho správanie a preferencie môže v konkurenčnom boji posunúť nielen firmy, ale následne celú spoločnosť o niekoľko krokov vpred," vysvetlil Gers.

Big Data: Čo sú Veľké dáta a ako vám pomôžu rozvíjať váš biznis
Big Data (Veľké dáta) sú údaje, ktoré obsahujú väčšiu rozmanitosť, objem a sú získavané vyššou rýchlosťou. Jednoducho povedané, sú to väčšie a komplexnejšie súbory údajov, ktoré prichádzajú najmä z nových zdrojov. Tieto súbory údajov sú také rozsiahle, že ich tradičný softvér na spracovanie údajov nedokáže spravovať. Je však možné použiť ich na riešenie rôznych obchodných problémov.

Posledné štatistiky hovoria o tom, že s analýzou veľkých dát pracuje na Slovensku len niečo vyše päť percent firiem, čo je takmer o dve tretiny menej ako európsky priemer. Práca s nimi podľa analytika môže napomôcť ekológii, hospodárskej obnove a rastu. "Údaje zozbierané o užívateľoch digitálnych technológií, de facto teda o zákazníkoch či občanoch, sú ústredným prvkom fungovania aplikácií a platforiem, ktoré sa stali neodmysliteľnou súčasťou nášho života, ale aj hospodárstiev," objasnil analytik.

Dáta sú podľa neho zároveň nevyhnutné pri vývoji umelej inteligencie alebo pri strojovom učení, čo je tiež jedna z kľúčových oblastí v rámci digitálnej transformácie. Kladie na ne dôraz aj Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030. Zber dát však ide ruka v ruke aj s digitálnymi zručnosťami, ktoré sú základným predpokladom pre úspech každej firmy či celej spoločnosti. Podľa Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) 2022 však základnou úrovňou digitálnych zručností disponuje len 55 % Slovákov.

big data
Big data a ich šesť V
Big data sa skladajú z takzvaných šesť V, ktoré ich definujú. Patrí medzi ne volume (objem), velocity (rýchlosť), variety (rozmanitosť), veracity (pravdivosť), a value (hodnota). Volume (objem) 
Objem údajov sa vzťahuje na veľkosť súborov údajov, ktoré je potrebné analyzovať a spracovať a ktoré sú teraz často väčšie ako terabajty a petabajty. Samotný objem údajov vyžaduje odlišné technológie ako tradičné možnosti ukladania a spracovania. To znamená, že Big Data sú príliš veľké na to, aby ich bolo možné spracovať bežným procesorom v notebooku alebo stolnom počítači.
Velocity (rýchlosť) 
Rýchlosť, ktorou sa údaje prijímajú a spracúvajú je skutočne vysoká. Niektoré inteligentné produkty s pripojením na internet fungujú, na rozdiel od denných, týždenných alebo mesačných aktualizácií, v reálnom čase. Správa rýchlosti dát je tiež dôležitá, pretože analýza veľkých dát sa ďalej rozširuje do strojového učenia a umelej inteligencie (AI), kde analytické procesy automaticky nachádzajú vzorce v dátach, a následne ich používajú na vytváranie prehľadov.
Variety (rozmanitosť)
Rozmanitosť hovorí o mnohých typoch údajov, ktoré sú k dispozícii. Tradičné dátové typy boli štruktúrované a úhľadne zapadali do relačnej databázy. S nárastom dát prichádzajú i dáta neštruktúrované a pološtruktúrované, ako sú text, zvuk a video. 
Big data teda tiež zahŕňajú širokú škálu typov údajov, vrátane nasledujúcich:
štruktúrované údaje (transakcie a finančné záznamy);
neštruktúrované údaje (text, dokumenty a multimediálne súbory);
pološtruktúrované údaje (protokoly webového servera a streamované údaje zo senzorov).
Veracity (pravdivosť)
Pravdivosť sa týka stupňa presnosti údajov a ich dôveryhodnosti. Pri surových údajoch zhromaždených z rôznych zdrojov môže byť problém určiť ich kvalitu. Ak tieto údaje nie sú opravené procesmi čistenia údajov, vedú k chybám, a môžu znížiť hodnotu biznisovej analýzy. Tímy pre správu a analýzu údajov musia tiež zaistiť, aby mali na získanie platných výsledkov k dispozícii dostatok presných a správnych údajov.
Value (hodnota)
Pri rozhodnutí či budete ako spoločnosť zhromažďovať Big data je dôležité zhodnotiť ich pridanú hodnotu pre váš konkrétny biznis. Nie všetky zhromaždené údaje majú totiž reálnu biznisovú hodnotu. V dôsledku toho musia organizácie pred použitím týchto dát v projektoch potvrdiť, že sa údaje týkajú príslušných obchodných problémov, na ktoré hľadajú odpovede.
Variability (variabilita)
Sady veľkých dát môžu mať viacero významov alebo môžu byť v rôznych zdrojoch rôzne formátované – tieto faktory ešte viac komplikujú správu a analýzu veľkých dát.

Big data a ich vplyv na váš biznis

Rozvoj technológií veľkých dát priniesol firmám poklad v podobe informácií. Predtým boli BI (Business Intelligence) a analytické aplikácie väčšinou obmedzené na štruktúrované údaje uložené v relačných databázach a dátových skladoch – napríklad transakcie a finančné záznamy. Mnoho potenciálne cenných údajov, ktoré nespadali do relačnej formy, tak zostalo nevyužitých. 

big data

Prostredie Veľkých dát je možné použiť na spracovanie, správu a analýzu rôznych typov údajov. Bohatstvo dát, ktoré sú teraz organizáciám k dispozícii, zahŕňa databázy zákazníkov, e-maily, záznamy z kliknutí na internete, súbory denníkov, obrázky, príspevky na sociálnych sieťach, údaje zo senzorov, lekárske informácie a mnoho ďalších. Spoločnosti sa stále viac pokúšajú využiť všetky tieto údaje na podporu tvorby lepších obchodných stratégií a rozhodnutí

Prečo sú Big data pre firmy dôležité?

Predtým, ako boli vyvinuté platformy a nástroje pre Big data, mnohé organizácie mohli používať iba malý zlomok svojich údajov v prevádzkových a analytických aplikáciách. Zvyšok bol často označený ako takzvané tmavé údaje, ktoré sú spracované a uložené, ale nie sú ďalej využívané. Efektívne procesy správy Veľkých dát umožňujú podnikom lepšie využívať svoje dátové aktíva, čo rozširuje druhy ich analytiky. Big data prinášajú viac príležitostí pre strojové učenie, prediktívnu analýzu, dolovanie dát, analytiku streamovania, dolovanie textu a ďalšie dátové vedy, či pokročilé analytické disciplíny. Vďaka tomu môžete lepšie porozumieť zákazníkom, identifikovať prevádzkové problémy, odhaľovať podvodné transakcie, alebo aj riadiť dodávateľské reťazce.

Konečné výsledky môžu zahŕňať účinnejšie marketingové a reklamné kampane, zlepšené obchodné procesy, zvýšené príjmy, nižšie náklady a silnejšie strategické plánovanie – to všetko môže viesť k lepším finančným výsledkom a konkurenčným výhodám. Big data okrem toho prispievajú k prelomom v lekárskych diagnostikách a liečbe, vedeckom výskume, iniciatívach inteligentného mesta, presadzovaní práva a ďalších vládnych programoch.

Aké sú biznisové výhody práce s veľkými dátami?

Riaditeľ analytického poradenstva TreeHive Strategy, Donald Farmer, uvádza šesť potenciálnych biznisových výhod

  • lepší prehľad o zákazníkoch; 
  • prevádzkové zlepšenia; 
  • zefektívnenie marketingu; 
  • agilnejšie operácie v dodávateľskom reťazci; 
  • inovácie produktov založené na dátach;  
  • sofistikovanejšie mechanizmy odporúčania, ktoré sú lepšie prispôsobené záujmom a preferenciám jednotlivých zákazníkov.

Na vyššej úrovni prinášajú Big data spoločnostiam výhody tým, že generujú použiteľné prehľady, ktoré im umožňujú implementovať stratégie a rozhodovanie založené na dátach. Môže tiež nasmerovať organizácie na nové obchodné príležitosti, potenciálne úspory nákladov a trendy na rozvíjajúcich sa trhoch. Navyše, analytické aplikácie v reálnom čase poháňané veľkými dátami, môžu byť použité na poskytovanie aktuálnych informácií a upozornení manažérom prevádzky, agentom call centra, obchodným zástupcom a ďalším pracovníkom.

Aké výzvy so sebou prinášajú Big data?

Vzhľadom na svoju povahu sú Big data náročné na efektívne spracovanie, správu i používanie. Prostredia Veľkých dát sú spravidla zložité a majú viacero systémov a nástrojov, ktoré je potrebné dobre zorganizovať tak, aby spolu hladko spolupracovali. Samotné údaje sú tiež komplexné, najmä ak sú súbory údajov veľké a rozmanité, alebo obsahujú streamované údaje.

Problémy, ktorým je potrebné čeliť pri práci s Big data, môžeme rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

  • technické výzvy zahŕňajúce výber správnych nástrojov a technológií a navrhovanie systémov tak, aby bolo možné ich podľa potreby škálovať;
  • výzvy správy údajov, od spracovania a ukladania veľkého množstva údajov, až po ich čistenie, integráciu, či prípravu;
  • analytické výzvy, ako napríklad zabezpečenie porozumenia potrebám podniku a toho, aby výsledky analýzy boli relevantné pre obchodnú stratégiu organizácie; 
  • výzvy riadenia programu, ktoré zahŕňajú udržanie nákladov pod kontrolou, a nájdenie kvalifikovaných pracovníkov s požadovanými schopnosťami v oblasti správy a spracovania Veľkých dát.

Enehano, český IT start-up, pomáha už viac ako 7 rokov korporáciám a menším spoločnostiam efektívne riadiť ich podnikanie pomocou Salesforce CRM.

Enehano Solutions | Prague | Facebook

rNUlife.sk / TS ENEHANO / Altamira

Vyjadri svoj názor na článok
Odpad! Menej takýchto článkov

Loading...
Super! Viac takýchto článkov

Diskusia

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.