Realita po slovensky: Kultminor zrušil už schválenú dotáciu, zistili podvody s dotáciami

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (Kultminor) zrušil schválenú dotáciu vo výške 17.000 eur pre podujatie Sinti Bašavel. Opätovným preverovaním fond zistil, že občianske združenie Sinti Drom Slovenska z Michaloviec, ktoré sa o dotáciu uchádzalo, vzniklo dva týždne pred podaním žiadosti, pričom v tomto čase nerealizovalo aktivity v danej oblasti podpory, a teda nespĺňalo stanovené podmienky. O rozhodnutí spolu so stanoviskom fondu informuje Kultminor na svojom webe.

"Na základe uvedených skutočností fond konštatuje, že predmetnú žiadosť podal neoprávnený žiadateľ, a preto rozhodol o zrušení júlového rozhodnutia o pridelení prostriedkov a vyradení žiadosti zo schvaľovacieho procesu," uviedla v rozhodnutí riaditeľka Kultminor Alena Kotvanová.

Nová štatutárka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (KULT MINOR) PhDr. Alena Kotvanová nastúpila do funkcie len od 1. augusta. 

Na opätovné preverenie schválených žiadostí o dotácie sa rozhodol fond na základe viacerých doručených námietok a podnetov týkajúcich sa odporúčania odbornej rady kultúry rómskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť zameranú na divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie.

Fond zároveň v stanovisku upozorňuje, že o schvaľovaní dotácií rozhodujú v rámci každej národnostnej menšiny odborné rady, pričom nadpolovičnú väčšinu z týchto päťčlenných komisií si volia samotné organizácie národnostných menšín. "Na základe odporúčania, ktoré je pre riaditeľa záväzné, vydáva riaditeľka rozhodnutie o podpore alebo nepodporení žiadosti s odôvodnením," dodáva fond, pričom poukazuje na to, že práve menšiny výrazne vplývajú na nespochybniteľnosť rozhodnutí.

"Chceme preto vyzvať všetkých zainteresovaných na začatie dialógu s cieľom hľadať spôsob, ako podporiť odbornosť, zodpovednosť, transparentnosť rozhodovacieho procesu fondu, ako aj funkčného systému opravných nástrojov (bŕzd a protiváh) v tomto procese," apeluje fond.

Proces prideľovania dotácií v rámci projektov týkajúcich sa aktivít rómskej národnostnej menšiny už v minulosti viackrát spochybnili, dôvodom boli podozrenia z konfliktu záujmov a zaujatosti pri prideľovaní prostriedkov. Viacerí členovia odborných rád Kultminor vtedy rezignovali.

Charakteristika fondu

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) je zriadený zákonom č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín.

Fond je nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorej poslaním je podporovať a stimulovať kultúru národnostných menšín v oblasti kultúrnych a vedeckých aktivít národnostných menšín, najmä vytváraním podporných mechanizmov pre tvorbu a šírenie kultúrnych a vedeckých hodnôt. Realizáciou svojho poslania fond prispieva k uskutočňovaniu kultúrnej politiky Slovenskej republiky a Európskej únie v oblasti podpory rozvoja národnostných menšín.

rNUlife.sk / OTS

Vyjadri svoj názor na článok
Odpad! Menej takýchto článkov

Loading...
Super! Viac takýchto článkov

Diskusia

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.