Európska zelená dohoda: 307 miliónov EUR pre začínajúce inovatívne startupy

Európska rada pre inovácie (EIC) udelila viac ako 307 miliónov eur 64 inovatívnym začínajúcim podnikom a malým a stredným podnikom (MSP) prispievajúcim k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody a plánu obnovy. Víťazné návrhy siahajú od priekopníckych riešení pre automobilový, letecký a námorný sektor až po pokročilé materiály a technológie internetu vecí.

Medzi úspešnými návrhmi je aj slovenská spoločnosť Sensoneo, j.s.a., ktorá získala grant vo výške 1,3 milióna eur na unikátne inteligentné riešenie odpadového hospodárstva, ktoré prináša  zníženie emisií CO2 spôsobených procesom zberu odpadu o 60 %. EIC udelilo aj 562 pečatí excelentnosti v súvislosti s Európskou zelenou dohodou začínajúcim podnikom a MSP, 15 z nich bolo pridelených slovenským podnikom.

Sensoneo smart odpadová technológia bodovala v dvoch kategóriách ...

Sensoneo smart odpadová technológia bodovala už v dvoch kategóriách súťaže najlepších smart city realizácií 2019 v Prahe

Ocenenie SMART CITY PROJEKT 2019 a CHYTRÉ MĚSTO 2019 nad 200.000 obyvateľov získalo hlavné mesto Praha spolu s mestskou spoločnosťou Operátor ICT, a.s., za projekt „Inteligentný zvoz odpadu“. Projekt je založený na technológii Sensoneo a digitalizuje službu riadenia zvozu odpadu. Vo výsledku riešenie umožňuje kontrolovať stav naplnenosti 420 podzemných nádob na separovaný odpad a optimalizovať ich zvoz. Okrem mesta a mestských služieb sú dáta prístupné aj občanom cez mestskú aplikáciu Golemio, ktorá im umožňuje odnavigovať sa k najbližšiemu voľnému kontajneru pre konkrétny typ odpadu.

Inštalácia projektu sa zavŕšila vo februári 2019 a zastrešovala ju spoločnosť Slovanet, ktorá je dlhodobým partnerom spoločnosti Sensoneo a stojí za väčšinou Sensoneo inštalácií na Slovensku – ako napríklad v Trnave, Hlohovci, Dubnici, Skalici a ďalších mestách. Táto skúsená telco spoločnosť, ktorá je súčasne operátorom siete internetu vecí LoRaWAN, bola vôbec prvou spoločnosťou, ktorá sa pre riešenie Sensoneo certifikovala.

Sensoneo ako jedna z dvoch spoločností uspela aj v osobitnej kategórii Slovenský smart city projekt roku 2019. Porota ocenila jeho pozitívne ekonomické a ekologické dopady, ako aj zlepšenie kvality služieb pre občanov.

Sme nesmierne hrdí, že projekt monitorovania odpadu a optimalizácie jeho zvozu zaujal v takejto konkurencii a mohli sme svojou časťou prispieť k napĺňaniu smart city stratégie mesta Praha. Radi by sme sa mestu poďakovali za dôveru a veľmi konštruktívnu spoluprácu, ktorá nám umožnila uspôsobiť riešenie jeho špecifickým potrebám.

Riadenie odpadu na základe dát je pre väčšinu miest a obcí stále pomerne neznáma téma. V kontexte súčasného vývoja, digitalizácie a dôležitosti kvalitných dát však postupne vnímame rastúci záujem o tento spôsob riadenia odpadov, pretože umožňuje získať kontrolu nad odpadovými tokmi, maximálne stransparentniť všetky kroky, efektívne využívať zdroje a nasadzovať motivačné programy pre občanov.   

Tento trend pozorujeme aj v zahraničí – v roku 2018 sme zachytili len ojedinelé prípady výberových konaní, ktoré vyžadovali riadenie odpadu na základe dát. V tomto roku sme účastníkmi niekoľkých desiatok tendrov,  v ktorých je využívanie monitorovania odpadu ich základnou podmienkou,“ vyjadril sa Martin Basila, zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Sensoneo, j.s.a.

Mariya Gabriel, komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, uviedla:

Európska rada pre inovácie podporuje podnikateľov vizionárov, ktorí vytvárajú transformačné riešenia naliehavých spoločenských a environmentálnych výziev, podporujúc Green Deal a plán obnovy pre Európu. Tieto začínajúce podniky ako malé a stredné podniky sú pripravené na rozšírenie, vytváranie pracovných miest a rast a dávajú Európe globálne vedúce postavenie v oblasti ekologických technológií a riešení. Som tiež hrdá na zvýšenú inkluzívnosť s väčším počtom žien inovátoriek a geografické rozšírenie v celej Európe.

New EU Commission: Mariya Gabriel for innovation and youth | Euronovia
Bulharka Mariya Gabriel, komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež

Viac ako tretinu spoločností v EIC výzve vedú ženy - generálne riaditeľky, čo je v porovnaní s predchádzajúcimi kolami výzvy EIC trojnásobné zvýšenie. Prispelo k nemu opatrenie financovania, ktoré by zaručilo, že najmenej štvrtina spoločností pozvaných na záverečné pohovory vedie generálna riaditeľka.

Čo je startup?

Jednotne pomenovať tzv. inštitúciu startupov je pomerne nemožné – z každej strany sa nám dostáva niekoľko zaujímavých interpretácií. Každý interpretátor z nej vyzdvihne to, čo je pre neho najdôležitejšie. Vo všeobecnosti ide o nové projekty, pre ktoré je typický rýchly rast. A najmä, nestáva sa často, že by v tom bol „zakladateľ“ sám. Pôsobí u nás množstvo mentorov, ktorí radi a ochotne podajú pomocnú ruku.

Startup na Slovensku

Jedna z najzaujímavejších vlastností malých a stredných podnikov je schopnosť rýchlo vytvárať povedomie o svojej práci a stať sa globálnymi hráčmi. Veľmi rýchlo tak získavame odpovede na rezonujúce otázky súčasného sveta - kde vytvárať nové pracovné miesta, ako budovať vyššie mzdy a ekonomický rast v tomto ťažkom období? Potenciál začínajúcich spoločností sľubuje doteraz nepredstaviteľné. Jediná otázka už zostáva len to, aká kombinácia faktorov je nutná k tomu, aby technologické centrum lákalo stovky nových podnikov, ktoré by dali potrebný impulz na vytváranie nových pracovných miest a pre hospodárske oživenie krajiny.

Slovensko potrebuje úspešné startupy! Tvrdia odborníci | Biznis ...

Na slovenskom trhu pôsobí veľa spoločností, ktoré ochotne a rady podporia aktívnych ľudí pri tvorbe svojho biznis modelu. Študovaní a školení experti poradia, ako v praxi zrealizovať jedinečné idei a vyhnúť sa rizikám v celom procese. Asistujú pri vzniku a úspešnom rozbehu viacerých inovatívnych start up firiem a dokážu premeniť jednoduchý nápad na úspešné podnikanie. Viacero podujatí oceňuje mladé projekty s vysokým inovačným potenciálom.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Výskum a inovácie pre európsku zelenú dohodu

rNUlife.sk / Zastúpenie EK a EP na Slovensku / Sensoneo

Vyjadri svoj názor na článok
Odpad! Menej takýchto článkov

Loading...
Super! Viac takýchto článkov

Diskusia

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.