4 pravidlá pre dobrý život podľa starého majstra Lao Tzu

Ako žiť inšpiratívny a pokojný život?

Pred mnohými storočiami hovoril Lao´c o 4 kľúčových cnostiach, učil, že keď ich budete precvičovať, spoznáte pravdu o vesmíre.

Tento starý čínsky majster povedal, že žitie a precvičovanie týchto techník vás môže otvoriť k vyššej múdrosti a väčšiemu šťastiu, pretože vás prebudia k zdroju a umožnia vám prístup k všetkým silám.

„Keď sa vám podarí prepojiť svoju energiu s božskou ríšou prostredníctvom vyššieho uvedomenia a cvičením antidiskriminačných cností, prinesie vám to pôvodné tajomné pravdy.“ – Lao´c

Lao´c znamená „starý majster“. Veril, že niektorí sú božskými jedincami. Štyri základné cnosti sa nachádzajú v Tao Te Ching, v zbierke výrokov, ktoré vykladajú hlavné taoistické učenia.

Táto zbierka má 81 krátkych poetických veršov, ktoré sú plné múdrostí o politike, spoločnosti a osobnom živote a jej cieľom je podporiť osobnú harmóniu cez pravé videnie a pochopenie existencie.

Zbierka Tao (známe tiež ako cesta) mätie jej čitateľov už po stáročia so svojimi záhadnými a zámernými rozpormi, napriek tomu ponúka hlboké rozjímanie nad azylom, vedením seba samého k rozmanitým výkladom a vnútorným otázkam.

Tao, ktoré môže byť vyslovené, nie je večné Tao. Meno, ktoré je možno vysloviť, nie je večné meno.

Tao je oboje, je to pomenované i neznáme. Ako nevysloviteľné predstavuje pôvod všetkých vecí. Ako pomenované je matkou 10 000 vecí.

Túžba sama môže vidieť tajomstvo. Kto stále túži, vidí len prejavy. A tajomstvo samo o sebe je bránou k všetkým porozumeniam. – Wayne W. Dyer, Zmeň svoje myšlienky: Žitie múdrosťou Tao

Zbierka Tao Te Ching je základným textom taoizmu, ale tiež ovplyvnil konfucionizmus a čínsky budhizmus. Patrí medzi najviac preložené diela svetovej literatúry. Tento silný text Tao, cesta alebo spôsob života, odráža silu vesmíru a dokonca i vesmíru samotného.

Zatiaľ čo sa mnohí snažili nájsť zmysel svojho tajomstva, jeden muž sa ponoril do tohto textu, doslova žije jeho múdrosť, a potom sa pohrúžil do podstaty tohto dávneho tajomstva učenia pre moderné publikum.

V roku 2006, zosnulý Wayne Dyer čítal 65 ročný text, bádal a meditoval nad správami Lao´c, ktoré idú do ústrania, aby ich cvičil a nakoniec napísal náhľady Lao´c.

Dr. Dyer skúmal 10 dobre rešpektovaných prekladov textu. Túto knihu nazval: Change Your Thoughts – Change Your Life: Living the Wisdom of the Tao (v preklade Zmeňte svoje myšlienky – Zmeníte svoj život: Žitie múdrosťou Tao).

Dr. Dyer hovorí o 4 základných cnostiach Lao´c, ktoré predstavujú najčistejší spôsob , ako opustiť návyky a ospravedlnenia a znovu sa pripojiť k svojej pôvodnej prirodzenosti. „Čím viac je váš život zosúladený s týmito 4 cnosťami, tým menej budete riadený nekompromisným egom.“

Tao nás povzbudzuje byť v kontakte so sebou, a to najmä s našim najhlbším ja, pretože keď viete, kým v skutočnosti ste, zistíte, čo je večný mier. Lao´c rád porovnával rôzne časti prírody s rôznymi cnosťami.

Povedal:

„Najlepší ľudia sú ako voda, ktorá prispieva všetkým veciam a nesúťaží s nimi. Ostáva na pokojných miestach, ktoré ostatní odmietajú. To je dôvod, prečo sú tak podobní ceste Tao. Každá časť prírody nám môže pripomínať kvalitu, ktorou obdivujeme a pestujeme samých seba – silu hôr, pružnosť stromov, veselosť kvetín.“

Vchádzame do života so zdanlivo čistým štítom, otvárajú sa nám veľkolepé cesty s neobmedzenými možnosťami a voľbami. Aby sme vedeli navigovať svoj život a uchopili všetky výzvy a dary života, musíme mať kompas, aby sme neskončili na skalách alebo stratení v mori.

Pre mnohých ľudí to môže byť náboženstvo, morálka, alebo systémy viery odovzdávané z generácie na generáciu a ony nám môžu dať zmysel pre silu a smer.

Bez ohľadu na to, čo sa deje vo vašom živote, vždy sa budete môcť oprieť o zásadu, ktorú predstavuje napríklad srdce, alebo byť láskavým.

Aby ste dosiahli stálosť vo svojom živote, musíte dosiahnuť hlbokú podstatu vesmíru. Táto realizácia nie je závislá od akéhokoľvek vnútorného alebo externého stavu, ale je výrazom vašej vlastnej nemennej duchovnej povahy. Jediným spôsobom, ako dosiahnuť univerzálny spôsob, ako udržať stálosť všetkých 4 cností, je dosiahnuť stálosť a jednoduchosť vo svojom každodennom živote. – Lao´c

Štyri základné cnosti alebo pravidlá pre zlepšenie života vám môžu poskytnúť štruktúru pre život naplnený vnútorným mierom a významom.

1. Úcta k všetkému živému

Táto cnosť sa prejavuje ako bezpodmienečná láska a pozitívny pohľad na všetky živé tvory vo vesmíre, počnúc seba. Potom bude pretekať vaša duša so všetkým ostatným. Táto úcta je na celý život, nielen na niektoré formy.

Mali by ste si vážiť všetky formy života a vo svojej podstate mať vrodené duchovné pochopenie toho, ako vesmír skutočne funguje. Že všetci sme iskrou jedného ohňa.

Keď žijeme s úctou k celému životu, poddáme sa potrebe kontrolovať a dominovať. Prirodzene, úprimne oceníme a poďakujeme za svoj život. Táto prvá cnosť je kľúčom k zníženiu ega.

Potvrdzujte to tak často, ako je to možné. Pretože, keď sa na svet pozeráte milujúcim spôsobom, nebude existovať nič len láska. A čím viac budete milovať druhých, tým menej budete potrebovať staré výhovorky, najmä ktoré sa týkajú viny. – Wayne Dyer

2. Prirodzená úprimnosť

Táto cnosť zahŕňa láskavosť a autentickosť. Pre mňa to znamená pocit súcitu a všeobjímajúcej lásky ku všetkým bytostiam. Keď sme úprimní a konáme čestne, presúvame sa k mieru a vnútornému pokoju.

Naše svedomie je jasné, nemáme vnútorné pochybnosti, ktoré môžu zničiť našu pokojnú myseľ.

Mnohé z týchto štyroch pilierov sa vzťahujú na karmu, zákon príčiny a následku, udržanie rovnováhy a bezúhonnosti. Táto cnosť je poctivosť, jednoduchosť a vernosť, hovorí Wayne Dyer.

Je to o tom byť verný k sebe samému a kráčať svojou rečou. Podľa Dyera, ak zistíte, že je to náročné, skúste tvrdiť: „Už dlhšie nepotrebujem byť neúprimný alebo nečestný. To je to, kto som a to, ako sa cítim.“

3. Umiernenosť

Jemnosť je veľmi silný rys. Je často interpretovaná ako slabosť, jemnosť, citlivosť, rešpekt a úcta na celý život.

Možno je táto cnosť zahrnutá aj Dalajlámom, ktorý často hovorí: „Moje náboženstvo je veľmi jednoduché, mojím náboženstvom je láskavosť.“

V živote je dôležitejšie byť láskavým ako hovoriť pravdu. Láskavosť je dôležitejšia než čokoľvek iné. Jemnosť je ochranou k odpusteniu, prijatiu a láske. Je to podobné ako termín „ahimsa“, ktorý sa používa v joge, alebo nenásilie.

Keď sa vzdáme toho, že máme pravdu a začneme byť lepšími k sebe a ostatným, veľa konfliktov zmizne z našich životov.

Umiernenosť všeobecne znamená, že dlhšie nenecháte dominovať vašu túžbu a kontrolu nad ostatnými, čo vám umožní pohybovať sa s rytmom v rámci vesmíru. Budete s ňou spolupracovať ako surfér, ktorý jazdí s vlnami namiesto toho, aby sa ich snažil premôcť.

Umiernenosť je prijatie ľudí takých, akí sú skôr než trvanie na tom, aby boli ako vy. Pokiaľ žijete takýmto spôsobom, vina zmizne a vy si vychutnáte pokojný svet. – Wayne Dyer

4. Previazanosť

Keď sa podporujeme, s láskavými slovami, milujúcimi činnosťami a starostlivosťou o seba, prirodzene podporujeme ostatných.

Táto cnosť je základným princípom ľudstva. Sme prirodzene sociálne bytosti a vo svojom vnútri chceme byť s ostatnými a pomáhať druhým.

Mnohé experimenty dokazujú, ako sú ľudia motivovaní vzťahom. Keď dávame ostatným, zdieľame a podporujeme iných, môžeme byť šťastní. Naše životy sú zmysluplné a naše srdcia naplnené. Previazanosť je o službe.

Otvorené srdcia slúžia na pomoc ostatným a prinášajú úžitok ostatným bez pomyslenia na vlastný zisk. Previazanosť je tiež o držaní priestoru pre iných, o počúvaní druhého, a o tom byť tu pre iných. Je to radikálna milujúca láskavosť v akcii.

Tento citát básnika Hafiza to vystihuje: „Dokonca aj po dlhom čase, Slnko nikdy nepovie Zemi: Si mi niečo dlžná.“

Najväčšia radosť pochádza z dávania a slúži tak ako náhrada pre váš zvyk pozerať sa výhradne na seba. Keď urobíte posun k pomoci druhých bez toho, že by ste niečo od toho očakávali, budete menej premýšľať nad tým, čo chcete a nájdete útechu a radosť v zákone dávania a slúženia. – Wayne Dyer

Nech tieto štyri cnosti rozvoňajú váš život a všimnite si milosť a jednoduchosť, ktoré vám prídu do cesty. Každá z týchto cností vám prinesie spôsob bytia, ktorý je ľahký, elegantný a plynulý.

Pomôže vám prekonať deštruktívne správanie, sama porážať vzory, ktoré sabotujú váš vnútorný pokoj a šťastie.

Štyri základné cnosti sú mapou cesty k jednoduchej pravde o vesmíre. Ctiť si celý život, žiť s prirodzenou úprimnosťou, praktizovať nežnosť a byť nápomocný ostatným predstavuje zdvojenie energetického poľa, z ktorého život pochádza.

– Dr. Wayne Dyer

Zdroj: themindunleashed.com

Za zdroj týchto informácií vďačíme silavedomia.sk

la

Vyjadri svoj názor na článok
Odpad! Menej takýchto článkov
(1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Super! Viac takýchto článkov

Diskusia

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.