100 rokov Slovenského národného divadla

Na konci mája sa do rúk milovníkov umenia dostane vzácna publikácia, ktorá zachytáva 100-ročnú históriu Slovenského národného divadla (1920 – 2020) rekonštrukciou stovky emblematických inscenácií činohry, opery a baletu. Spoluvydavateľmi exkluzívneho trojzväzkového diela Sto rokov Slovenského národného divadla sú SND a vydavateľstvo SLOVART, s.r.o.

Večer čo večer sa na tisíckach divadelných scén sveta odohráva zázrak. Ten divadelný, profesionálny, sa na Slovensku začal písať konštituovaním Slovenského národného divadla v roku 1920. Za sto rokov diváci dostali pozvánky na takmer tritisíc premiérových večerov. 

Vybrať z nich symbolickú stovku bolo nesmierne náročné. Veď v činohre bolo za sto rokov na repertoári do tisícsedemsto titulov, v opere a operete naštudovali do deväťstopäťdesiat diel a v balete sa odohralo do tristopäťdesiat premiér. Tvorivé tímy sa rozhodli pre pomerné zastúpenie z jednotlivých umeleckých súborov, a tak tri samostatné zväzky obsahujú zaujímavé čítanie a aj množstvo doteraz nepublikovaných informácií. V úvode k publikácii sa uvádza, že je to výber päťdesiatich činoherných rekonštrukcií dokumentujúcich úsilie formovať umelecké teleso, ktoré sa dostalo na pomyselnú divadelnú mapu reprezentatívnych súborov Európy, rovnako ako tridsať excelentných operných a dvadsať baletných inscenácií; napokon tých baletných titulov bude i viac, lebo niektoré večery zahŕňali aj dve či tri jednoaktové baletné diela.

Niekoľkoročný výskum, ktorý možno datovať od roku 2011, iniciovala Dagmar Podmaková zo Slovenskej akadémie vied/SAV, ktorá našla pochopenie u Nadeždy Lindovskej z Vysokej školy múzických umení a Michaely Mojžišovej zo SAV. Autorky koncepcie a spoluautorky príspevkov spolu s ďalšími odborníkmi navrhli aj výber konkrétnych titulov.

V čom je publikácia osobitá, jedinečná?  

100 rokov Slovenského národného divadla predstavuje dejiny našej vrcholnej profesionálnej scény inak, než býva zvykom. Namiesto klasického chronologického prístupu k dejinným udalostiam či sledovania vývinu jednotlivých divadelných zložiek (dramaturgia, réžia a ďalšie) upriamujú autori pozornosť na vybraté inscenácie prostredníctvom ich rekonštrukcií, sprítomňujú umelecké výsledky súborov i jednotlivcov v spoločensko-politickom kontexte,“ uvádza Dagmar Podmaková.

Práca podobného charakteru – inscenačné dejiny divadelnej inštitúcie – zatiaľ na Slovensku neexistuje. Na tomto priekopníckom výskumnom projekte sa pod odborným vedením Dagmar Podmakovejpodieľal tridsaťpäťčlenný autorský kolektív odborníkov rôznych generácií.

 „Je to výsledok priam archeologického výskumu,“ pokračuje Dagmar Podmaková. „Autori získali často nové, doposiaľ nezverejnené poznatky o minulosti SND a o kultúrnych dejinách, ktoré overovali z viacerých zdrojov. Na rozdiel od iných divadelných kultúr Slovenské národné divadlo ani iné inštitúcie na Slovensku nemajú k dispozícii plnohodnotný archív inscenácií obsahujúci režijné či inšpicientské scenáre, poznámky režiséra a iné informácie, ktoré by osvetľovali dianie na javisku. K viacerým inscenáciám sa v novinách a časopisoch objavili len noticky či články s malou výpovednou hodnotou, skromný je aj fotografický materiál, najmä z prvých dvoch desaťročí činnosti divadla. Z tohto obdobia chýbajú aj analytické referáty, ktoré by podrobnejšie približovali herecké výkony.“

„Tridsať rekonštruovaných inscenácií je len malým výsekom z košatej histórie prvej opernej scény, iba neúplnou exkurziou do bohatej galérie osobností,“ hovorí Michaela Mojžišová. „Pri ich výbere sme narazili na zásadnú otázku: Ako napísať dejiny inštitúcie tak, aby boli reálne, pravdivé, neprikrášlené? Ak by sme vybrali len inscenácie, ktoré s časovým odstupom považujeme za najväčšie okamihy histórie súboru, vznikol by idealizovaný obraz. Ignoroval by každodenný život bratislavskej opery – mnohé z najcennejších inscenácií mali totiž len pár repríz. Preto sa napokon do výberu dostali aj produkcie, ktoré nezrkadlili iba ambície javiska, ale aj vkus hľadiska. Veríme, že sa nám napokon podarilo vytvoriť plastickú mozaiku: nie vypreparované sterilné dielo, ale plnokrvnú, realistickú kroniku operného domu, ktorý fungoval i funguje ako organická súčasť slovenského kultúrno-spoločensko-politického kontextu.“ 

Cez sprítomnenie inscenácií, umelecké výsledky súborov, autorov a interpretov, ktoré znamenali kvalitatívny posun tvorby divadla, autori pripomínajú aj umelecké vrcholy jednotlivých tvorcov.

„Výskum priniesol veľké množstvo príbehov – ľudských, umeleckých, spoločenských. Časť z nich sa dostala do knihy. Odkrývajú históriu SND. Smerujú z minulosti do budúcnosti. Napriek skeptickému vzťahu k príbehom – sú tu. Úprimne verím v ich silu a verím, že zaujmú aj našich čitateľov,“ približuje Nadežda Lindovská.                                                                                                 

Do výberu sa samozrejme nedostali všetky zásadné inscenácie. Tie sa autori snažili stručne priblížiť na úvod každého zväzku v kontextových štúdiách o vývine jednotlivých umeleckých súborov. V prvom zväzku je aj obsiahly materiál o okolnostiach vzniku SND, o divadelných budovách či divadelných dielňach, ktoré v čase otvorenia patrili k najmodernejším v Európe; tretí obsahuje resumé k všetkým trom zväzkom v anglickom a nemeckom jazyku.

Každý zväzok obohacujú fotografie z inscenácií, scénické a kostýmové návrhy, divadelné plagáty či karikatúry.

„Historická pamäť je niečo, čo napriek tomu, že žijeme v dobe instantnej dostupnosti, paradoxne v spoločnosti veľmi chýba. Tento opus magnum venovaný storočnej inscenačnej tradícii SND je výnimočným dielom a myslím, že môžem hovoriť za všetkých, ktorí sa na jeho príprave podieľali alebo ju iniciovali, či podporovali, že je nám cťou, že sme mohli byť pri tom, uvádza Barbora Šajgalíková, ktorá vytvorila dizajn publikácie.

„Vydavateľstvo SLOVART už od roku 1991 prináša čitateľom knihy, v ktorých rovnako dôležitú úlohu zohráva obsah i forma. Ku každej publikácii pristupujeme individuálne a našou snahou je prepojiť kvalitný text s pôsobivým polygrafickým spracovaním. Sme nesmierne hrdí na to, že sme sa mohli podieľať na reprezentatívnej publikácii 100 rokov Slovenského národného divadla,“ hovorí riaditeľ vydavateľstva Slovart Juraj Heger a pokračuje: „Toto obsahovo komplexné a vizuálne príťažlivé trojzväzkové dielo, mapujúce vývoj činohry, opery a baletu Slovenského národného divadla od roku 1920 až do roku 2020, vyjadruje jednu zo súčastí filozofie Vydavateľstva SLOVART. Reprezentuje význam slova „art“, teda umenie, ktoré patrí do knižnej produkcie vydavateľstva, a odzrkadľuje jednu z úloh, ktoré považujeme za najdôležitejšie – prinášať čitateľom aj kvalitné knihy o umení.“

„Rád by som na tomto mieste vyzdvihol precíznu prácu celého tímu, ktorý sa podieľal na vzniku tejto publikácie, a poďakoval sa im za ich nasadenie. Výsledkom je mimoriadne dielo, ktoré ostane dôležitým zdrojom a odkazom pre ďalšie generácie, a som poctený, že práve za môjho mandátu sa podarilo vydať túto vzácnu publikáciu,“ dodáva generálny riaditeľ SND Matej Drlička.

Divadlo žije každý večer vo svetlách rámp v priamom dotyku javiska s hľadiskom. Žiadna kamera nevie zachytiť tie relatívne či len zdanlivo prchavé emócie, ktoré vedia byť nielen v danom okamihu v prenose myšlienok trvalou katarziou či spontánnym uvoľnením. Divadelná inscenácia je každý večer iná, v tom je jej čaro, príťažlivosť, neopakovateľnosť. Skvelé tri zväzky pripomienok prelomových inscenácií, ktoré písali sto rokov histórie našej prvej scény, sú preto nenahraditeľné. Písané štýlom, ktorý popri faktoch zachytáva fluidum večerov po zdvihnutí reálnej i pomyselnej opony...

SND žije od svojej storočnice, od magického roku 2020, už štvrtú divadelnú sezónu a ponúka ďalšie zážitky podnecujúce polemiku, katarziu, zábavu, aby naplnilo svoje poslanie erbovej  slovenskej divadelnej inštitúcie.

Pozývame vás na krst priekopníckej trojzväzkovej publikácie Sto rokov Slovenského národného divadla v stredu 29. mája 2024 o 17.00 hod. do novej budovy SND za účasti autoriek koncepcie, generálneho riaditeľa SND Mateja Drličku a riaditeľa vydavateľstva Slovart Juraja Hegera. Krstným otcom publikácie bude Martin Huba.

rNUlife.sk / TS, foto: Adam Šakový

Vyjadri svoj názor na článok
Odpad! Menej takýchto článkov

Loading...
Super! Viac takýchto článkov

Diskusia

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.