Hlasujte v ankete Stavba roka 2023 – Cena verejnosti

V 29. ročníku súťaže Stavba roka sa opäť uskutoční aj 14. ročník online ankety o Cenu verejnosti 2023. Cena bude udelená na základe hlasovania širokej verejnosti. Na tejto stránke nájdete prehľad všetkých 14 nominovaných s odkazmi na hlasovanie a podrobné informácie o stavbách. Celoštátna verejná neanonymná súťaž realizovaných stavieb na Slovensku, ktorej organizátorom je združenie ABF Slovakia,
spozná svojich víťazov 21. marca 2024.

Súťaž realizovaných stavieb na Slovensku s názvom Stavba roka má svoju tradíciu už od roku 1995. Ide o súťaž na podporu kvality realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom dosiahnutia európskych štandardov v reálnom čase.

Súťaž sa vyhlasuje každoročne pre stavby v kategóriách:

      „Budovy“ – nová stavba, obnova, rekonštrukcia

      „Inžinierske stavby“ – nová stavba, obnova, rekonštrukcia

pričom všetky stavby musia byť realizované na území Slovenskej republiky bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb a krajinu registrácie právnických osôb zúčastnených na ich realizácii.

Vykonávacími dokumentmi súťaže sú: vyhlásenie súťaže, súťažné podmienky, záväzná prihláška, krycí list a kritériá hodnotenia stavebných diel.

Súčasťou súťaže je Cena verejnosti, ktorá je už od roku 2009 udeľovaná širokou verejnosťou internetovým hlasovaním prostredníctvom známeho internetového portálu. O túto cenu sa uchádzajú všetky stavby, prihlásené do súťaže. Jej poslaním je, okrem účinnej profesionálnej propagácie odvetvia výstavby a stavebníctva a súťaže, aj šírenie osvety, zvyšovanie vedomostného potenciálu občanov v oblasti architektúry a stavebníctva, ako aj upevňovanie zdravého sebavedomia pri aktívnom ovplyvňovaní vecí verejných vo výstavbe miest a obcí.

Organizátorom súťaže bola od roku 1995 Nadácia ABF Slovakia. Od roku 1997 je organizátorom tejto súťaže Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia.

Vaillant Heat Pump Plant (Senica)

Vaillant Heat Pump Plant
Vaillant Heat Pump Plant | Zdroj: GOLDBECK CEE SOUTH

Novostavba / Budova
Prihlasovateľ: 
Goldbeck, s. r. o.
Autori architektonického riešenia: Peter Juráš
Hlavný inžinier projektu: Dušan Selecký
Hlavný zhotoviteľ: Goldbeck, s. r. o.
Stavebník, developer: VAILLANT GROUP Heat Pump Production s. r. o. Viac info Hlasovanie

Bratislavské bábkové divadlo (Bratislava)

Bratislavské babkové divadlo
Bratislavské bábkové divadlo | Zdroj: Slávka Miklošová

Rekonštrukcia / Budova
Prihlasovateľ: 
DAG SLOVAKIA, a. s.
Autori architektonického riešenia:
 Ing. arch. Andrej Drgoňa
Hlavný inžinier projektu: Ing. arch. Andrej Drgoňa
Hlavný zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA,a.s.
Stavebník, developer: Bratislavský samosprávny kraj Viac info Hlasovanie

Kreatívne centrum Trnava (Trnava)

Kreatívne centrum Trnava
Kreatívne centrum Trnava | Zdroj: Slávka Miklošová

Rekonštrukcia / Budova
Prihlasovateľ: 
DAG SLOVAKIA, a. s.
Autori architektonického riešenia: 
Ing. arch. Pavel Ďurko, Ing. Jozef Ďurko, Ing. arch. Ľuboš Vagala
Hlavný inžinier projektu: Ing. Jozef Ďurko
Hlavný zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.
Stavebník, developer: Trnavský samosprávny kraj Viac info Hlasovanie

Bory Nový Dvor- 2 fáza (Bratislava)

Bory Nový Dvor, 2. fáza
Bory Nový Dvor, 2. fáza | Zdroj: Filip Izrael

Novostavba / Budova
Prihlasovateľ: 
Penta Real Estate, s. r. o .
Autori architektonického riešenia: 
Sadovsky & Architects: Ing. arch. Oliver Sadovský, Ing. arch. Matúš Vallo, Ing. arch. Peter Hubinský, Ing. arch. Dalibor Špilák, Ing. arch. Mateja Vonkomerová, Ing. arch. Branislav Husárik, Ing. arch. Silvia Rosíková, Akad. arch. Jakub Španiel, Ing. arch. Alexandra Pilková
Hlavný inžinier projektu: 
Ing. Ivan Bučko
Hlavný zhotoviteľ: Skanska SK a. s.
Stavebník, developer: Penta Real Estate, s. r. o. Viac info Hlasovanie

Bory Promenáda (Bratislava)

Bory Promenáda
Bory Promenáda | Zdroj: Filip Izrael

Novostavba / Budova
Prihlasovateľ: 
Penta Real Estate, s. r. o .
Autori architektonického riešenia: 
Autorský kolektív Sadovsky & Architects: Ing. arch. Oliver Sadovský, Ing. arch. Matúš Vallo, Ing. arch. Silvia Rosíková, Ing. arch. Mateja Vonkomerová, Ing. arch. Elena Šoltésová, Ing. arch. Zuzana Krejčířová, Ing. arch. Peter Hubinský
Hlavný inžinier projektu: Ing. arch. Oliver Sadovský, Ing. arch. Silvia Rosíková
Hlavný zhotoviteľ: ASSYX, spol. s r. o. (hrubá stavba a fasády), Vedrodsteel s. r. o. ( zámočnícke konštrukcie ), KONTI a. s. (spevnené plochy a hrubé terénne úpravy), SLOVAKTUAL s. r. o ( okná )
Stavebník, developer: Bory Home, s. r. o., Penta Real Estate s. r. o. Viac info Hlasovanie

Rekonštrukcia a modernizácia školského závodu Gastrocentrum (Trenčín)

Rekonštrukcia a modernizácia školského závodu Gastrocentrum
Rekonštrukcia a modernizácia školského závodu Gastrocentrum | Zdroj: Roman Skyba

Rekonštrukcia / Budova
Prihlasovateľ: 
Keraming a. s.
Autori architektonického riešenia:
 Ing. Michal Lešinský, Ing. Mário Peči
Hlavný inžinier projektu: Ing. Michal Lešinský
Hlavný zhotoviteľ: Keraming a. s.
Stavebník, developer: 
Trenčiansky samosprávny kraj Viac info Hlasovanie

Zwirn 1 (Bratislava)

ZWIRN 1
ZWIRN 1 | Zdroj: Pavel Kudiváni

Novostavba / Budova
Prihlasovateľ: 
YIT Zwirn, s. r. o.
Autori architektonického riešenia: 
Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Daniel Bartoš, Ing. arch. Peter Dostál, Ing. arch. Matej Grébert, Ing. arch. Marcel Vadík, Ing. arch. Diana Šajdová, Ing. arch. Monika Žažová
Hlavný inžinier projektu: Ing. Ján Mládenek
Hlavný zhotoviteľ: YIT Slovakia a. s., Ing. Miloš Raučina
Stavebník, developer: YIT ZWIRN 1 s. r. o. Viac info Hlasovanie

Pavilón špičkových technológií UK (Bratislava)

Pavilón špičkových technológií UK
Pavilón špičkových technológií UK | Zdroj: Šimon Slávik

Novostavba / Budova
Prihlasovateľ: 
KAMI PROFIT, s. r. o.
Autori architektonického riešenia: 
Ing. Ján Majerský, PhD.
Hlavný inžinier projektu: 
Ing. Ján Majerský, PhD.
Hlavný zhotoviteľ: KAMI PROFIT, s. r. o.
Stavebník, developer: Univerzita Komenského v Bratislave Viac info Hlasovanie

Bytové domy UNIQ Slnečnice, zóna 4 (Bratislava)

Bytové domy UNIQ Slnečnice, zóna 4
Bytové domy UNIQ Slnečnice, zóna 4 | Zdroj: Cresco Real Estate, a. s.

Novostavba / Budova
Prihlasovateľ: 
Cresco Real Estate, a. s.
Autori architektonického riešenia: 
Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Miroslav Čatloš, Ing. arch. Matej Grébert, Ing.arch. Matúš Grega-Jakub, Ing. Roman Čambál
Hlavný inžinier projektu: Ing. arch. Matúš Grega-Jakub, Ing. Peter Fülöp
Hlavný zhotoviteľ: Dynamik Holding a. s.
Stavebník, developer: CRESCO REAL ESTATE a. s. Viac info Hlasovanie

NORDCITY Obchodná (Žilina)

NordCity Obchodná
NordCity Obchodná | Zdroj: Roland Muráň

Novostavba / Budova
Prihlasovateľ: 
Reinoo, a. s.
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Pavol Ružbarský, Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Štefan Petras, Milan Dubec
Hlavný inžinier projektu: Ing. Milan Árendas
Hlavný zhotoviteľ: Reinoo BCII a. s. – Roman Petro, Michal Drozd
Stavebník, developer: Reinoo a. s. – Milan Dubec Viac info Hlasovanie

Kopčianka (Bratislava)

Kopčianka
Kopčianka | Zdroj: Rastislav Blaško

Novostavba / Budova
Prihlasovateľ: 
Metrostav Slovakia, a. s.
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Tomáš Auxt, Ing. arch. Miroslav Hrušovský, Ing. arch. Peter Kožuško, Ing. Michal Zábranský, Ing. arch. Mgr. art. Peter Hudač, Ing. arch. Miloš Diežka
Hlavný inžinier projektu: Ing. Michal Zábranský
Hlavný zhotoviteľ: Metrostav Slovakia, a. s.
Stavebník, developer: Metrostav Slovakia, a. s. Viac info Hlasovanie

R4 Prešov, severný obchvat, I. etapa (Prešov)

Obr.9 Varga
R4 Prešov, severný obchvat, I. etapa | Zdroj: RNDr. Marek Varga

Novostavba / Inžinierska stavba
Prihlasovateľ:
 Združenie Vahostav-SK-TuCon-R4 Severný obchvat Prešova
Autori architektonického riešenia: Ing. Jiří Boháč
Hlavný inžinier projektu: Ing. Branislav Juhás
Hlavný zhotoviteľ: Združenie Vahostav-SK-TuCon-R4 Severný obchvat Prešova pod vedením spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a. s., Bratislava
Stavebník, developer: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Bratislava Viac info Hlasovanie

Rekonštrukcia a dostavba Slovenskej národnej galérie (Bratislava)

Rekonštrukcia SNG
Rekonštrukcia SNG | Zdroj: Martin Remenár

Rekonštrukcia / Budova
Prihlasovateľ: 
Združenie Hornex, a. s. a STRABAG Pozemné staviteľstvo, s. r. o.
Autori architektonického riešenia: 
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Martin Kusý II, Ing. arch. Pavol Paňák, Ing. arch. Martin Kusý III., Ing. arch. Mária Michalič-Kusá, Ing. arch. Jana Paňáková
Hlavný inžinier projektu: 
Ing. Helena Augustínová, Ing. arch. Martin Kusý III.
Hlavný zhotoviteľ: 
Združenie HORNEX, a. s. a STRABAG Pozemné staviteľstvo s. r. o.
Stavebník, developer: 
Slovenská národná galéria Viac info Hlasovanie

Pribinova 40 (Bratislava)

Pribinova 40
Pribinova 40 | Zdroj: Richard Raymann, Matej Fabianek

Novostavba / Budova
Prihlasovateľ: 
J&T REAL ESTATE, a. s.
Autori architektonického riešenia: 
Ing. arch. Radoslav Grečmal, Ing. arch. Pavol Franko, Ing. arch. Katarína Jägrová, Ing. arch. Martin Koiš
Hlavný inžinier projektu: 
Ing. Tibor Mátis
Hlavný zhotoviteľ: 
Združenie Sytiq (Ing. Michaj Bedaj) a Strabag (Ing. Marek Ščury) – hlavná stavba
Stavebník, developer: 
Pribinova 40 (Ing. Dušan Janca), JTRE (Ing. Pavel Pelikán) Viac info Hlasovanie

Hlasujte v ankete Stavba roka 2023 - Cena verejnosti | ASB.sk

rNUlife.sk / Stavba roka

Vyjadri svoj názor na článok
Odpad! Menej takýchto článkov

Loading...
Super! Viac takýchto článkov

Diskusia

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.