Nedostupnosť kardiológov a vlažný prístup pacientov k zdraviu robí zo srdcového zlyhávania vážny zdravotný problém

Obmedzená dostupnosť kardiológov a dlhé čakanie na termín vyšetrenia. To sú dôvody, prečo pacienti trpiaci vážnymi kardiovaskulárnymi diagnózami často kardiológa vôbec nenavštívia. Pritom pri diagnóze srdcového zlyhávania by mali podľa odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti prísť do kardiologickej ambulancie do 6 týždňov po prepustení z nemocnice. Podľa dát zdravotnej poisťovne Dôvera tak do troch mesiacov od prepustenia urobí len polovica pacientov hospitalizovaných so srdcovým zlyhávaním.

Pre porovnanie, po prekonaní akútneho infarktu myokardu navštívi kardiológa do troch mesiacov po prepustení z nemocnice až 80 % pacientov. Pacienti so srdcovým zlyhávaním nie sú rovnako zodpovední, čo je vážny problém.

„Pacienti so srdcovým zlyhávaním sú často veľmi komplexne chorí, ich vyšetrenie trvá dlhšie a má byť spojené s edukáciou. Kontrola najneskôr do 6 týždňov a potom prvý polrok ešte niekoľkokrát na úpravu liečby, je mimoriadne dôležitá. Musíme im vysvetliť dávkovanie, liečebný režim a edukovať ich,“ hovorí doc. MUDr. Eva Goncalvesová CSc., prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti a prednostka Kardiologickej kliniky LF UK a NÚSCH v Bratislave. Pokiaľ sa však pacienti nedostavia ku kardiológovi, zostávajú bez kontroly, čo je vzhľadom na ich diagnózu veľké riziko.

Približne polovica pacientov zomrie do 5 rokov od určenia diagnózy

 „Miera prežívania pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním je na Slovensku veľmi nepriaznivá - približne 50 % pacientov zomrie do 5 rokov od určenia diagnózy. Takmer tretina pacientov zomiera do roka po hospitalizácii,“ uvádza doc. Eva Goncalvesová. Zároveň je srdcové zlyhávanie najčastejšia príčina hospitalizácií z dôvodu kardiovaskulárnej diagnózy.

Na čas, kedy pacient navštívi kardiologickú ambulanciu, vplýva viacero faktorov. Najmä vek pacienta, starostlivosť u kardiológa pred hospitalizáciou či dostupnosť lekára v regióne. „Už dlhodobo sa venujeme zisťovaniu príčin týchto neskorých návštev. Podľa našej analýzy tvoria štvrtinu pacientov v kardiologických ambulanciách pacienti s vysokým tlakom bez závažných komplikácií, ktorí by mohli byť v starostlivosti všeobecného lekára. To má vplyv na obsadenosť kardiológov, ale je to len jeden z dôvodov,“ objasňuje Beáta Saal, analytička zo zdravotnej poisťovne Dôvera.

Ďalšími dôležitými faktormi sú organizácia chodu ambulancií, ale aj samotná informovanosť a záujem pacienta o liečbu. Je kľúčové, aby pacient so srdcovým zlyhávaním, ktorý je už vo vyššom veku, pochopil podstatu svojho ochorenia a potrebu dodržiavania liečebného režimu,“ uvádza doc. Eva Goncalvesová a v otázke zlepšenia prístupu k špecializovanej zdravotnej starostlivosti pokračuje: Východiskom by mohlo byť, aby pacient po prepustení minimálne raz a včasne prišiel do ambulancie v zariadení, kde bol hospitalizovaný.“

Vzdelávanie pacientov je nevyhnutné

V snahe zvýšiť informovanosť začali kardiologické centrá edukovať pacientov pred ukončením hospitalizácie. Zdravotná poisťovňa Dôvera nadväzuje na to adresnou pomocou pre týchto pacientov - teda bezplatným telefonickým poradenstvom kardiologickými sestrami na Linke pre zdravie 0850 850 888, plnou úhradou ambulantnej kardiovaskulárnej rehabilitácie v Dome srdca v Martine i poskytovaním overených informácií o tejto diagnóze na svojom webe www.dovera.sk/srdce. Okrem toho podporuje aj lekárov špecialistov. Sústredíme sa aj na zavádzanie rôznych inovatívnych prístupov a nástrojov. Zatiaľ v pilotných projektoch testujeme možnosti telemonitoringu pacientov so srdcovým zlyhávaním, umelú inteligenciu v oblasti čítania EKG,“ hovorí Roman Mužik, manažér odboru stratégie a inovácii v zdravotníctve zdravotnej poisťovne Dôvera.

Najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa je zároveň partnerom vzdelávacej iniciatívy Zdravie máš len jedno, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť na rizikové faktory, ako je vysoký tlak, obezita, cukrovka či vysoký cholesterol. Práve srdcové zlyhávanie je následkom spomínaných rizikových faktorov a vážnych kardiovaskulárnych komplikácií s nimi súvisiacimi. Pacienti sa k nim dopracujú podceňovaním liečby a zanedbávaním zdravej životosprávy. Je preto zodpovednosťou každého jednotlivca, aby bol k svojmu zdraviu vnímavý a uvedomoval si, že zdravie má len jedno.

Srdcové zlyhávanie je drahá diagnóza   

Srdcové zlyhávanie alebo srdcová nedostatočnosť nie je diagnóza sama o sebe, ale stav, kedy srdce zoslabne alebo sa zmení tak, že nedokáže vykonávať svoju základnú činnosť – dodávať všetkým orgánom tela potrebné množstvo krvi. Medzi typické príznaky ochorenia patrí dýchavica, a to aj pri bežných aktivitách, opuchy končatín v dôsledku zadržiavania vody v tele, celková slabosť, nevýkonnosť a únava. Štatisticky možno očakávať u jedného z 10 Slovákov, že sa u neho počas života vyvinie srdcové zlyhávanie. Na Slovensku evidujeme viac ako 100-tisíc pacientov s touto diagnózou.

Len zdravotná poisťovňa Dôvera vynaložila v roku 2022 na starostlivosť o pacientov s touto diagnózou až 140 mil. eur, čo predstavuje 9 % všetkých nákladov na zdravotnú starostlivosť. Včasná diagnostika a včasne nasadená správna liečba dokáže pacientom so srdcovým zlyhávaním významne znížiť riziko úmrtia, hospitalizácií, predĺžiť život a zlepšiť jeho kvalitu. 

„Na Slovensku majú pacienti so srdcovým zlyhávaním k dispozícii všetky formy inovatívnej liečby, ktoré sú v zahraničí dostupné. Veľmi dôležitá je aj vlastná zodpovednosť a prístup pacientov – aby túto liečbu dodržiavali, boli pod dohľadom kardiológa a svojmu stavu zásadne prispôsobili aj životný štýl – teda upravili stravu a dbali o fyzickú aktivitu a každodenný pohyb,“ uzatvára doc. Eva Goncalvesová.

rNUlife.sk / TS upravené

Vyjadri svoj názor na článok
Odpad! Menej takýchto článkov

Loading...
Super! Viac takýchto článkov

Diskusia

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.