Konferencia Ambrela Development Forum 2023 reaguje na súčasné humanitárne výzvy

Bude to priestor na prepojenie komunít odborníčok a odborníkov z oblasti humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráce a výchovy ku globálnemu občianstvu.

Slovenská platforma rozvojových organizácií – Ambrela reaguje na aktuálne humanitárne výzvy vo svete jednodňovou medzinárodnou konferenciou Ambrela Development Forum (ADF) – Crisis Response and Beyond‘ – 8. novembra v Bratislave.Takmer 200 medzinárodných expertiek a expertov na rozvoj z dvadsiatich krajín bude v ôsmich panelových diskusiách analyzovať dosahy prebiehajúcich kríz na oblasti Európy aj mimo nej a zároveň hľadať riešenia, ako aj odporúčania pre sektor humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráce a výchovy ku globálnemu občianstvu.

Ruská invázia na Ukrajinu z februára 2022 a následná humanitárna kríza rozprúdili v odborných kruhoch diskusiu o medzerách vo financovaní, v efektívnosti či princípoch humanitárnej akcie. Ako v oblasti humanitárnej pomoci, tak aj v oblasti rozvojovej spolupráce zohráva aktuálne významnú úlohu téma povojnovej obnovy Ukrajiny. To prirodzene vyvoláva otázky o úrovni zapojenia občianskej spoločnosti z krajín strednej a východnej Európy (CEE) do tohto procesu.

„Hoci čísla oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) dosahujú v EÚ rekordné úrovne, hlbší pohľad odhalí, že dané dáta sú nafúknuté o náklady donorských štátov na národnú pomoc utečenkám a utečencom, a nemali by sa preto vykazovať ako humanitárna pomoc v nízkopríjmových krajinách. Podpora pre Subsaharskú Afriku dokonca klesla, takže milióny zraniteľných ľudí v regióne zasiahli popri extrémnych suchách aj obrovská potravinová neistota, migrácia a regionálne konflikty,“ vysvetľuje aktuálne výzvy výkonný tajomník slovenskej platformy Ambrela Daniel Kaba.

„Krízy na Ukrajine a v Subsaharskej Afrike, ako aj ďalšie prebiehajúce humanitárne výzvy v globálne prepojenom svete, iba podčiarkujú naliehavú potrebu prehodnotiť budúcnosť systému humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce. V tomto kontexte sa rok 2024 javí ako prelomový, a som rád, že existuje odborné fórum – naše Ambrela development forum – na diskusiu o týchto otázkach,“ zdôraznil Daniel Kaba z platformy Ambrela.

Osem odborných diskusií o reakciách na humanitárne krízy vo svete

Ambrela Development Forum (ADF) je medzinárodná konferencia, ktorú organizuje Platforma rozvojových organizácií – Ambrela v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Európskou komisiou, Univerzitou Komenského a pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Aktuálny ročník ‘Ambrela Development Forum’ s podtitulom ‘Crisis Response and Beyond‘ sa uskutoční v stredu 8. novembra v Moyzesovej sieni v Bratislave a bude reagovať na vyššie spomenuté výzvy ôsmimi panelovými diskusiami pre takmer 200 zúčastnených z dvadsiatich krajín sveta.

Bude to priestor na prepojenie komunít odborníčok a odborníkov z oblasti humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráce a výchovy ku globálnemu občianstvu nielen zo strednej a východnej Európy. Konferencia ADF ponúkne odborné stanoviská a pohľady takmer 40 rečníčok a rečníkov v ôsmich paneloch na vysokej úrovni, čím zároveň predstavuje platformu pre zástupkyne a zástupcov občianskej spoločnosti, akadémie, tvorcov politík na národnej, európskej i medzinárodnej úrovni, aby spolupracovali pri hľadaní inovatívnych riešení súčasných globálnych výziev.

Medzi expertnými diskutujúcimi na konferencii ADF 2023 v Bratislave sú významné osobnosti, ako napríklad: zástupca ministra zahraničia ČR Jan Marian; ukrajinský zástupca ministra pre samosprávy a rozvoj infraštruktúry Oleksandr Butenko; riaditeľka CONCORD Europe Tanya Cox; poradkyňa prezidentky SR Jana Kobzová; riaditeľ siete GENE – Global Education Network Europe Liam Wegimont; vedúca európskej kancelárie OXFAM Evelien van Roemburg; predsedajúci sieti Bridge 47 Rilli Lappalainen alebo Michael Köhler za Generálne riaditeľstvo EÚ pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu (DG ECHO) a mnohí ďalší. Viac informácií o programe a prednášajúcich na ADF nájdete na webe: https://developmentforum.ambrela.org.

O organizátorovi konferencie ADF – slovenskej platforme Ambrela

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela zastrešuje 30+ prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku, ktoré sa zameriavajú na humanitárnu pomoc, rozvojovú spoluprácu, výchovu ku globálnemu občianstvu a trvalo udržateľný rozvoj doma aj v zahraničí. V októbri 2023 Ambrela spolu so svojimi členmi, pozorovateľmi, donormi a partnermi oslávila 20. výročie existencie a významu tejto platformy v regióne.

Facebook

Podľa UNHCR od začiatku vojny na Ukrajine z februára 2022 prekročilo hranicu Slovenska viac ako 1,3 milióna ľudí. Takmer 83 % tvorili ženy a deti, ale medzi ľuďmi v pohybe sú aj starší núdzni a osoby so špeciálnymi potrebami. Preto sa medzinárodné rozvojové spoločenstvo musí zamerať aj na tému utečenectva a migrácie. Osvetové kampane z dielne platformy Ambrela a aktuálna konferencia Ambrela development forum (ADF) tak získavajú čoraz väčšiu pozornosť. ADF 2023 je súčasťou SlovakAid development summit-u, organizovaného MZVaEZ SR v rámci osláv 20. výročia Oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) SR vo svete pod logom SlovakAid. Viac informácií o aktivitách Ambrely nájdete na webe: www.ambrela.org.

ADF_2023_program.jpg.

Poznámka: Konferencia Ambrela Development Forum (ADF) je financovaná zo zdrojov SR pod značkou SlovakAid, s podporou MZVaEZ SR, Európskej komisie a GENE, a  spolufinancovaná EÚ v rámci programu Stronger roots.Platforma Ambrela je výhradne zodpovedná za obsah konferencie a nemusí nevyhnutne odrážať názory donorov, SR a EÚ.

rNUlife.sk / MZV PRESS SERVIS / Text: Ambrela (www.ambrela.org), Foto: archív Ambrely

Vyjadri svoj názor na článok
Odpad! Menej takýchto článkov

Loading...
Super! Viac takýchto článkov

Diskusia

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.