Festival Deň architektúry 2023 prináša aj do slovenských miest bohatý program pre všetky vekové kategórie

Festival Deň architektúry, ktorý potrvá od 29. septembra do 5. októbra v rámci celého Slovenska i Českej republiky, krátko pred zahájením a zverejňuje kompletný slovenský program. Trinásty ročník v Českej republike a dvanásty na Slovensku prinesie viac než štyri stovky akcií pre nadšencov kvalitnej architektúry. Vďaka tohtoročnému mottu Objav konštrukcie! sa program bude sústrediť na výnimočné konštrukčné riešenia súčasnej i historickej architektúry. V slovenskom programe sú okrem konštrukcií populárne i ďalšie témy, ako je krajina a urbanistický rozvoj miest, umenie a osobnosti, či detaily a zákutia budov a miest.

Vstup na všetky akcie je zadarmo, v niektorých prípadoch je potrebné previesť rezerváciu vopred. Všetky potrebné informácie sa nachádzajú na webe www.denarchitektury.cz.

Tohtoročného slovenského programu sa zúčastní 23 miest, ktoré ponúknu 75 podujatí zameraných pre všetky vekové kategórie. Na svoje si prídu nadšenci industriálnej architektúry, netradičných konštrukčných riešení, prírodné elementy v architektonickom a urbanistickom navrhovaní či histórie a umenia. Formáty pre všetky vekové kategórie ponúknu komentované prehliadky a prechádzky, či čoraz obľúbenejšie cyklovýlety. Pre deti budú pripravené workshopy a dielne, pre dospelých naopak prednáškové, prezentačné a diskusné formáty. Festival sa tento rok uskutoční v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Bardejove, Bratislave, Galante, Gelnici, Košiciach, Kremnici, Krupine, Martine, Nitre, Partizánskom, Piešťanoch, Plaveckom Štvrtku, Poprade, Rajeckých Tepliciach, Ružomberku, Šali, Topoľčanoch, Trenčíne, Vysokých Tatrách, Zvolene a Žiline.

Medzi výrazné a ojedinelé konštrukcie, ktoré budú súčasťou programu v Bratislave, patrí prehliadka televíznej veže Kamzík, budova “obrátenej pyramídy” RTVS, budovy Národnej banky Slovenska či Slovenskej Národnej Galérie. Návštevníci si budú môcť prezrieť obnovené a zrekonštruované Námestie Slobody spoločne s technickým zázemím fontány. Citlivú rekonštrukciu predstaví i prehliadka Paláca Kotva. Okrem toho sa program v hlavnom mesta Slovenska zameria na prechádzky, objavujúce nové i historické vrstvy mesta, či predstaví detský program vo forme workshopu zameraného na konštrukcie. Bratislavský program doplní i komentovaná prehliadka rekonštrukcie rekonštruovaného domu v Plaveckom Štvrtku od architektonického dua Kilo / Honč.

Hlavnej téme sa budú venovať v rámci programu v Banskej Bystrici pri prehliadke reťazovej strechy bývalého Meštianskeho pivovaru, ktorá je jediným dochovaným dielom staviteľa Bedřicha Schnircha v celosvetovej mierke. Predstavuje inovatívny a štruktúrne stabilný prvok, využívajúci reťazové prvky na rovnomerné rozloženie váhy po celej konštrukcii. Prednáška a diskusia zameraná na architektúru zo slamy priblíži tradičné materiály a procesy a ich využitie v súčasnom navrhovaní. Sociálny rozmer hlavnej témy ukáže výstava fotografií z brazílskeho slumu. Účastníci si budú môcť prehliadnuť aj zrekonštruovanú budovu bývalého Stavoprojektu, dozvedieť sa o víziách pre kultúrne centrá v meste, alebo podnietiť všetky vekové skupiny ku kreatívnym riešeniam v rámci worksopu.

Martine si lokálni organizátori pripomenú a predstavia hneď viacero významných stavieb, a to napríklad budovu Slovenského Národného Múzea. Počas tejto prehliadky sa návštevníci dozvedia viac o architektonickej súťaži vyhlásenej v roku 1928 až po dokončenie diela architekta Milana Michala Harminca v roku 1932. Súčasťou prehliadky bude aj návšteva verejnosti menej známych priestorov budovy, ukážka funkčnosti unikátnych okien, ale aj pôvodného zariadenia. Ďalej si Martin predstaví objekt Slovenskej Národnej Knižnice od autorov Dušana Kuzmu a Antona Cimmermana, realizovaným ojedinelým systémom zdvíhaných stropov zo 60. rokov, ktorý je typický svojou racionálnou kompozíciou kubických tvarov doplnenou o výraznú, štrukturálne tvarovanú fasádu. Program doplnia i ďalšie formáty ako workshopy, kvíz, diskusie či netradičný formát Urban Exploration.

Téme kúpeľnej architektúry, ktorá je unikátnym spôsobom reprezentovaná vo viacerých kútoch Slovenska, sa bude venovať Bardejov, ktorý predstaví presah kúpeľných architektonických diel a zelene, či Vysoké Tatry, ktoré počas odborného výkladu uvedú najvýznamnejšie pamiatky a miesta, medzi ktoré patrí i Starý Smokovec ako najstaršia tatranská osada. Tá práve vďaka minerálnemu prameňu hrdo nosí i prívlastok kúpeľná, čo potvrdzuje prítomnosť tamojšej architektúry. Rajecké Teplice predstavia kúpeľné objekty z obdobia funkcionalizmu, ich históriu a konštrukčné riešenia. Na hlavnú tému nadviažu i príbehom jedinečnej strešnej konštrukcie a jej rekonštrukcie v Zámku Kunerad - jedného z mála secesných zámkov na Slovensku. Pri téme konštrukcie však ešte nekončíme - v Gelnici budú môcť návštevníci nahliadnuť na detaily sakrálnej barokovej architektúry a krovu evanjelického kostola. V Krupine sa účastníci na konštrukcie pozrú z inej perspektívy, a preskúmajú známe i neznáme podzemné priestory a ich históriu, tajomstvá a funkcie.

Piešťanoch sa počas cyklovýletu budú venovať rôznym konštrukciám, od mostov a krovov, až po rozhodcovskú vežu kajakárov. Konštrukcie a ich detaily, ktoré boli alebo sú významné pre celý kraj, budú skúmať v Poprade na potulkách mestom. Sprievodcovia a sprievodkyne v Banskej Štiavnici sa s návštevníkmi zamerajú na presah architektonických a konštrukčných riešení v kontexte krajiny, pričom návštevníci sa počas prechádzky budú môcť dozvedieť niečo viac o tajchoch, unikátnych vodných nádržiach typických pre túto oblasť. Niečo viac o histórii, detailoch architektúry či vplyve architektúry banského areálu na kvalitu života ľudí si predstavia v rámci prechádzky s odborným výkladom v Kremnici. Verejné stavby 20. storočia a ich architektov si pripomenú v rámci prechádzky mestom Ružomberok.

Umeleckému dielu a jeho presahu do architektúry a verejného priestoru sa budú venovať v rámci programu v Šali, kde sa účastníci prednášky i výstavy dozvedia viac o tvorbe uznávanej slovenskej umelkyne - Erny Masarovičovej v tomto meste vo forme skulpturálnych realizácií. Okrem toho budú môcť vyraziť na bicykli za industriálnou architektúrou a preskúmať objekt Vodného diela Kráľová. Program doplnia i ďalšie komentované prehliadky, workshop a výstavy. Industriálnej a modernej architektúre sa budú venovať v Topoľčanoch, kde budú môcť účastníci preskúmať budovu elektrárne zo začiatku 20. storočia. Okrem toho účastníci v rámci prechádzky navštívia i ďalšiu unikátnu pamiatku mesta - záhradnú fasádu Vily dr. Mokrého od architekta Eugena Rosenberga.

Ojedinelým bodom programu podporujúcim regionálnu spoluprácu je výjazd dobovým autobusom z Nitry do Šale, počas ktorého si budú môcť účastníci zájazdu vypočuť odborný výklad sprievodcu v náväznosti na spoločné body programu týchto dvoch miest. Nitra zároveň ponúkne bohatý program zameraný na lokálne osobnosti a ich tvorbu z histórie v rámci výstavy Scheerovanie.NR. Program krajského mesta bude venovaný i rieke Nitra jej vývoju z historického, geografického či sociálneho hľadiska. Počas workshopu pre deti sa účastníci zamerajú na ideáciu a tvorbu mostových konštrukcií, dospelých čakajú podnetné diskusie o formách spolupráce architektúre.

O architektúre a jej rôznych podobách sa bude hovoriť v krajskom meste Trenčín, a to napríklad pri prehliadke Okruhového domu armády, objektu neskorej moderny, ktorý po jeho otvorení nazývali novinári aj “tretín najkrajším kultúrnym stánkom v Československu.” Výstavu venovanú architektonickej súťaži na plánované Centrum architektúry Trenčín (CAT) v suteréne Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne budú doplňovať prezentované súťažné návrhy na realizáciu priestoru vrátane výherného návrhu ateliéru GutGut, ako aj príklady koncepcie výstavnej činnosti vznikajúceho centra, zastrešujúceho architektúru Trenčianskeho kraja.

Program Košíc naplní prehliadka “Bieleho domu” - budovy zo 70. rokov minulého storočia, Magistrátu mesta Košice spoločne s hlavným architektom. Nasledovať bude diskusia o víziách a plánoch pre túto budovu. Rovnako si vízie budú predstavovať i v meste Partizánske v rámci projektu Budovy 61, ktorá sa má stať pomyselným srdcom mesta, vytvoreným s cieľom oživiť a spojiť život všetkých mestských obyvateľov.

I tento rok nesmie chýbať Žilina, ktorá ponúkne pestrý program vrátane priblíženia výskumu a pozadia reštaurátorských prác národných kultúrnych pamiatok. Rosenfeldov palác - významný príklad secesnej architektúry na Slovensku, privíta detských návštevníkov vo forme programu tvorivých dielní. Diskusia o rozvoji mesta, ktorú bude moderovať hlavný architekt, predstaví rôzne vízie pre toto mesto v nadchádzajúcich obdobiach. Už tradične sa návštevníci budú môcť tešiť i na prechádzky a prednášky o vývoji mesta a jeho architektonickému a urbanistickému vývoju vzhľadom na rôzne etapy histórie.

Vo Zvolene sa počas programu uskutoční diskusia a prednáška filmového architekta a scénografa Romana Rjachovského. Počas prechádzky si návštevníci priblížia význam verejných parkov v tomto meste, a zároveň sa dozvedia viac o ich úpravách od polovice 19. storočia. Program doplní i prechádzka zameraná na skúmanie skrytých i zjavných hodnôt travertínového pahorku Borová hora, zameraná na jeho históriu od praveku po výklad o bývalej Ozdravovni mesta Zvolen a jej budúcnosti.

Súbežne s festivalom Den architektury sa i tento rok uskutoční festival Film a architektúra, a to konkrétne v Piešťanoch, Šali, Žiline, Rajeckých Tepliciach, Poprade a Nitre. Jeho 12. ročník sa uskutoční od 29. septembra do 4. októbra 2023 v 29 mestách po celej krajine, na Slovensku a v Berlíne. Tento rok predstaví 38 krátkych a celovečerných filmov zameraných na architektúru, tvorbu miest a dizajn v celkovo štyroch festivalových sekciách - Konštrukcia, Limity originality, Persony a Inšpirácie Adama Štěcha. Súčasťou budú aj diskusie s filmovými tvorcami, prednášky a ďalšie špeciálne podujatia. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.filmarchitektura.cz.

Za oboma festivalmi stojí český Spolek Kruh, ktorý sa opiera o viac ako dve desaťročia skúseností v tejto oblasti a dlhodobú spoluprácu s architektmi, združeniami a inštitúciami vo všetkých regiónoch.
Den architektury sa tradične koná pri príležitosti Svetového dňa architektúry, ktorý pripadá na prvý októbrový pondelok.

Kompletný program na www.denarchitektury.cz.

rNUlife.sk / TS

Vyjadri svoj názor na článok
Odpad! Menej takýchto článkov

Loading...
Super! Viac takýchto článkov

Diskusia

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.