Stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ a pravidlá na posilnenie odolnosti fyzických a digitálnych kritických subjektov

Komisia taktiež predkložila návrhy na riešenie kybernetickej aj fyzickej odolnosti kritických subjektov a sietí: smernicu o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v celej Únii (revidovaná smernica NIS 2) a novú smernicu o odolnosti kritických subjektov. Týkajú sa širokej škály odvetví a sú zamerané na riešenie súčasných a budúcich online a offline rizík, od kybernetických útokov po trestnú činnosť alebo prírodné katastrofy.

Nová stratégia kybernetickej bezpečnosti obsahuje konkrétne návrhy regulačných, investičných a politických iniciatív v troch oblastiach činnosti EÚ:

  • Odolnosť, technologická suverenita a vedúce postavenie
  • Budovanie operačnej kapacity na prevenciu, odrádzanie a reakciu
  • Pokrok v globálnom a otvorenom kybernetickom priestore prostredníctvom intenzívnejšej spolupráce

Nová stratégia kybernetickej bezpečnosti tiež umožňuje EÚ posilniť svoje vedúce postavenie v oblasti medzinárodných noriem a štandardov v kybernetickom priestore a posilniť spoluprácu s partnermi na celom svete s cieľom podporiť globálny, otvorený, stabilný a bezpečný kybernetický priestor založený na zásadách právneho štátu, ľudských právach, základných slobodách a demokratických hodnotách.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Prehľad o novej stratégii kybernetickej bezpečnosti EÚ

Prehľad o návrhu smernice o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v celej Únii (revidovaná smernica NIS)

Prehľad o kybernetickej bezpečnosti: Vonkajšia činnosť EÚ

Otázky a odpovede: Nová stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ a nové pravidlá na posilnenie odolnosti fyzických a digitálnych kritických subjektov

rNUlife.sk / Ingrid Ludviková, ZEPaEKnaSK

Vyjadri svoj názor na článok
Odpad! Menej takýchto článkov

Loading...
Super! Viac takýchto článkov

Diskusia

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.