ZRODENÍ Z MORSKEJ PENY, to je ústredný motív tohtoročného foto festivalu OFF Bratislava

Témou Zrodení z morskej peny sa tohtoročný festival OFF Bratislava pokúsi nahliadnuť do tajov samotného začiatku všetkého, čo nás obklopuje a čím sme. Zrod či množenie sa je základným princípom života a dá sa považovať za synonymum stvorenia, pričom vzniká nová nezávislá entita. Hovoríme teda o začiatku existencie a jej vyvažujúcim protipólom je tak z lingvistického, ako aj logického hľadiska koniec, ktorý môžeme nazvať aj smrťou. Nakoľko je akt zrodu a zániku náhodným výsledkom konkrétneho stretu faktorov a nakoľko je vopred determinovaný, je otázkou vedeckou aj filozofickou.

Jedenásty ročník festivalu sa nesnaží nájsť univerzálnu odpoveď. Zaujíma nás samotný fenomén, rozmanitosť podôb zrodu, stvorenia či počiatku niečoho a jeho dôsledky v priestore a čase. Zámerom koncepcie celej výstavy je umelecká reflexia zrodu a následnej existencie. Napokon umenie ako také predstavuje platformu, kde sa proces (s)tvorenia odohráva. Disponuje teda jedinečnou imanentnou skúsenosťou.

Nakoľko je táto skúsenosť prenositeľná do ostatných sfér existencie? Má vznik niečoho nehmotného rovnaké dôsledky v materiálnom svete ako sformovanie atómov a molekúl do konkrétnej podoby? Musí najprv čosi zaniknúť, aby mohlo vzísť niečo iné? Má vôbec človek právo považovať sa za tvorcu? A má právo rozhodovať o zániku hoci len toho, čo považuje za výsledok procesu vlastnej tvorby?

Či už je to sféra mytológie, technológie alebo politiky, v každej z nich dokážeme aplikovať ideu zrodu v priamom alebo prenesenom význame. Ak diskusiu zameriame na zrodenie z pohľadu kultúry, náboženstva alebo vedy, budú jeho princípy a pravidlá obdobné, či naopak, úplne odlišné? Dokážu nájsť spoločného menovateľa už v procese vzniku, či v jeho výsledku, alebo jednotu objavíme až v zániku a následnom prerode? Budeme vedieť lepšie porozumieť existencii, keď preskúmame jej genézu? Tieto a mnohé ďalšie otázky týkajúce sa danej problematiky sú v centre našej pozornosti počas celého trvania festivalu súčasnej fotografie OFF Bratislava.

OFF Bratislava - Home | Facebook

Vystavené projekty opäť návštevníka presvedčia, že téma nášho festivalu je širšia, než si je zo začiatku schopný predstaviť. Viaceré projekty prepájajú zrod človeka s geometrickou estetikou. Dať život novej bytosti možno vnímať ako poslanie i ako obetu, niekedy stačí len zmeniť uhol pohľadu. Spomienka dáva v plynúcom čase podnet na zrodenie nových predstáv, ktoré žijú svoj život nezávisle od pamätanej udalosti. A v neposlednom rade vojna býva kolískou nových osobností tých, ktorí ju prežili. Zrod má v ľudskom ponímaní nespočetné množstvo podôb a možno ešte fascinujúcejšie je, že tento fenomén tu bol a bude i bez pričinenia človeka.

Viac o programe výstav:

https://offbratislava.sk/program/
Výstavy v OD Dunaj na námestí SNP na 2. a 3. poschodí.

https://www.facebook.com/offfestivalbratislava

rNUlife.sk / offbratislava.sk

Vyjadri svoj názor na článok
Odpad! Menej takýchto článkov

Loading...
Super! Viac takýchto článkov

Diskusia

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.