Posledná šanca zachrániť študentské mesto?

Plán obnovy a odolnosti SR bol pravdepodobne poslednou šancou zachrániť internáty v Mlynskej doline, ktoré slúžia celému Slovensku. Dlhodobo podfinancované internáty potrebujú zásah presahujúci finančné možnosti Univerzity Komenského v Bratislave. Nečinnosť štátnych orgánov môže zmariť nádej na rekonštrukciu najväčšieho študentského mesta.

Na zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl bolo v Pláne obnovy a odolnosti SR alokovaných 203,9 mil. eur. Do konca druhého štvrťroka 2026 si plán ako kľúčový cieľ stanovil zrekonštruovať najmenej 262 647 m2 plochy vysokých škôl a internátov.

Slovenské univerzity a vysoké školy však na výzvu stále čakajú. Výzva na komplexnú modernizáciu budov vysokých škôl a internátov[i] mala byť vypísaná v septembri 2022, termín sa opakovane odsúval. Šanca stihnúť pôvodne stanovený termín druhého štvrťroka 2026 klesá každým dňom.

Univerzita Komenského sa pritom na výzvu pripravila. Vypracovala projekt komplexnej hĺbkovej rekonštrukcie dvanásťposchodového internátu v Mlynskej doline s ubytovacou kapacitou 1345 osôb s projektovanou 63 % úsporou primárnej energie. Projekt v hodnote 34,5 mil. eur má právoplatné stavebné povolenie a vláda ho zaradila do rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2023 – 2025. Ďalšie kroky však univerzita môže realizovať až po doručení finančnej podpory zo strany štátu.

„Do internátov sa neivestovalo desiatky rokov. Tlačíme pred sebou obrovský investičný dlh. Výška dotácie od štátu dnes nestačí ani na pokrytie nákladov na našu hlavnú činnosť, ktorou je vzdelávanie študentov a vedecká činnosť. Na rekonštrukciu Štúraku potrebujeme 34,5 miliónov eur, pričom suma vyčlenená na kapitálové výdavky predstavuje okolo 7 miliónov eur ročne – pre všetky slovenské univerzity a vysoké školy[ii],“ vysvetlila Jana Duračinská, prorektorka UK pre majetok a investície.

„Dnes si pripomíname 104. výročie vzniku najväčšej slovenskej univerzity. My však neoslavujeme. Namiesto toho rozmýšľame, k akým dôsledkom by viedlo uzavretie najväčšieho slovenského internátu. Pokles mimobratislavských a zahraničných študentov by znížil ranking jedinej slovenskej univerzity, ktorá sa pravidelne umiestňuje v prvej tisícke väčšiny medzinárodných rebríčkov. Pri vysokých nákladoch na život v Bratislave sa univerzitné vzdelanie pre mnohých študentov stane nedostupným,“ uviedol Marek Števček, rektor Univerzity Komenského.

A ďalej dodáva: „Ak neponúkneme dostupné ubytovanie, ešte viac študentov zamieri do krajín, ktoré rozvoj univerzitnej infraštruktúry aktívne podporujú. Toto je posledná šanca: udržanie najväčšieho študentského mesta je v záujme celého Slovenska.“

Na dnešnej tlačovej konferencii vyzvali predstavitelia Univerzity Komenského, aby štát čo najskôr začal konať a vyhlásil výzvu na komplexnú modernizáciu budov vysokých škôl a internátov. Táto výzva musí zohľadniť legislatívne a byrokratické pomery na Slovensku. Univerzita vyzýva Vládu Slovenskej republiky bezodkladne informovať verejnosť, či je modernizáciu ubytovacích kapacít ochotná podporiť aj priamo zo štátneho rozpočtu, v akom rozsahu a v akých lehotách. UK tiež pripomína, že bratislavské univerzity a vysoké školy boli vylúčené z možnosti uchádzať sa o podporu z európskych štrukturálnych fondov v predchádzajúcich programových obdobiach.


[i] V rámci reformy 1 Investičná podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl (komponent 8).

[ii] Rozpočet na investície vyčlenený́ na 20 slovenských vysokých škôl po rokoch: 2012: 10 mil. eur, 2013: 10 mil. eur, 2014: 8,8 mil. eur., 2015: 7,7 mil. eur, 2016: 7,7 mil. eur., 2017 – 2019: 7,9 mil. eur, 2020: 7 mil. eur, 2021: 7,3 mil. eur. Pre porovnanie české ministerstvo školstva len na dobudovanie kampusu Albertov v Prahe vyčlenilo približne 135 mil. eur. Masarykova univerzita v roku 2021 na kapitálové výdavky (z dotácií) čerpala 37,3 mil. eur v roku 2021 a 28,2 mil. eur v roku 2022.

rNUlife.sk / Lenka Miller, PR UK

Vyjadri svoj názor na článok
Odpad! Menej takýchto článkov

Loading...
Super! Viac takýchto článkov

Diskusia

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.