Bezpečnosť v inteligentnej doprave je príležitosťou pre Slovensko

Oblasť bezpečnosti a stability v inteligentnej doprave bola hlavnou témou konferencie driving.digital 2019, ktorá sa spolu so sprievodným okrúhlym stolom konala v dňoch 14. a 15. októbra 2019 v areáli X-Bionic Sphere v Šamoríne. Obe podujatia majúce medzinárodný charakter sú súčasťou širšej rovnomennej iniciatívy, ktorá reaguje na transformačné zmeny v automobilovom a dopravnom priemysle a ktorej cieľom je podporiť a priniesť konkrétne výskumné a inovačné projekty s vysokou pridanou hodnotou.

Všetko je len na začiatku

Cieľom konferencie bolo oboznámiť sa s rozsahom témy inteligentnej dopravy a priblížiť výhľady na širšie uplatnenie technologických inovácií v reálnej praxi. V šestnástich príspevkoch expertov a lídrov zo Slovenska i zahraničia konferencia potvrdila, že spoľahlivé údaje a bezpečná komunikácia sú nie len spoločným technologickým základom pre inteligentnú dopravu, ale pre Slovensko i príležitosťou uplatniť sa v relatívne nových oblastiach, ktoré blízka budúcnosť bude musieť riešiť.

Konferenciu otvoril vicepremiér Richard Raši, ktorý vo svojom príspevku zvýraznil dôležitosť automobilového priemyslu pre slovenskú ekonomiku, rovnako ako nevyhnutnosť uplatniť sa na medzinárodných trhoch výskumnými a inovatívnymy projektami pre inteligentnú dopravu, najmä v oblasti digitálnych technológií. V ďalších príspevkoch sa účastníci konferencie mohli oboznámiť so všetkými kľúčovými vývojovými trendmi v inteligentnej doprave, najmä z pohľadu otázok využitia umelej inteligencie a 5G komunikácie. Výraznú časť tvorili aj príspevky so zameraním na praktický život v inteligentných dopravných a mestských ekosystémoch, najmä v oblasti nového prístupu k mobilite, ale aj dostupnosti, bezpečnosti a riešenia nových, pre ľudstvo doteraz neriešených situácií.

Bezpečnosť na prvom mieste

Najvýraznejšou časťou prvého dňa boli príspevky z oblasti bezpečnosti, a to najmä tej kybernetickej, ktorá už dnes zasahuje do všetkých oblastí inteligentnej dopravy a automobilového priemyslu a ktorá bude stále viac zasahovať aj do celkovej bezpečnosti dopravy. Perspektíva kybernetickej bezpečnosti automobilov a dopravy cez skúsenosť z minulosti bola hlavným zameraním Gilad Bandela, viceprezidenta izraelskej spoločnosti Arilou, ktorý upozornil, že by bolo chybou, ak by sa výrobcovia a všetci relevantní aktéri nepoučili z už existujúcej skúsenosti, najmä pri riešeniach rizikových situácií v strojárstve a energetike.

Ochrana citlivých údajov, zodpovednosť, odolnosť dopravných systémov, úloha vlád - to sú ďalšie oblasti spojené s kybernetickou bezpečnosťou v automobilovom a dopravnom priemysle, na ktoré sa podľa Petra Béreša zo spoločnosti SophistIT, bude musieť ľudstvo rýchlo adaptovať.
„Táto konferencia bola jednou z najlepších, akej som sa v poslednom období v tejto oblasti zúčastnil. Žiadna sa zďaleka nepriblížila svojim rozsahom a hĺbkou tak, ako tu v Bratislave. Som naozaj rád, že som sa jej zúčastnil“ povedal pán Armin Kaltenegger z rakúskej KFV (Austrian Road Safety Board) neskôr po konferencii.

Kde sú klienti slovenského výskumu?

Hlavným podujatím druhého dňa bol okrúhly stôl expertov a lídrov z výroby, akademickej pôdy, výskumných a verejných inštitúcií. Spolu celkom 15 aktérov témy výskumu a inovácií v automobilovom a dopravnom priemysle boli hosťami moderovanej panelovej diskusie, do ktorej sa zapájalo niekoľko ďalších desiatok delegátov z auditória. Na ploche temer piatich hodín bol vytvorený dostatočný priestor pre otvorenie najzávažnejších otázok slovenského výskumu, ktorý má pre kontinuitu automobilového priemyslu na Slovensku zásadný význam. V živej debate domácich a zahraničných hostí sa hovorilo a reagovalo na celý rad, na Slovensku už tradičných argumentácií ťažkostí slovenského výskumu, od nedostatku finančných a personálnych zdrojov, cez byrokratické prekážky, až po ťažkosti nachádzať účinné partnerstvá, vrátane medzinárodných, ktoré by zvýšili úspešnosť slovenských inovačných a výskumných programov.

„Inteligentná doprava má vo Veľkej Británii vysokú podporu, máme 14 vývojových centier podporovaných priamo vládou a pre spoluprácu so Slovenskom sme pripravení a otvorení.“ reagoval Martin Wood z Department-u pre medzinárodný obchod Veľkej Británie, na tému vytvárania medzinárodných partnerstiev. Tie sú základom príkladov úspešného výskumu zo Slovenska, ktorými sú Matador Group a slovenská pobočka Continental, s jej výskumným centrom vo Zvolene, Púchove a Dolných Vesteniciach, zamestnávajúcich spolu 500 výskumno-vývojových pracovníkov. „Nemôžeme robiť všetko, preto sme sa v rámci výskumu zamerali na oblasť logistiky a dizajnu. To sú oblasti ktoré sú kľúčové pre nás a pre našich klientov“ povedal pán Štefan Rosina, prezident skupiny Matador.

Viac ako 86% účastníkov hodnotilo konferenciu ako vynikajúcu alebo veľmi dobrú.

Otázka koncových prijímateľov výsledkov slovenského výskumu sa z debaty postupne ukazovala ako jednou z najzásadnejších pri nastavovaní stratégie slovenských inovačných a výskumných programov pre inteligentnú dopravu. Výroba vozidiel v Čechách, Nemecku a v širšom regióne boli argumentami pani Terezy Čížkovej z českého ministerstva dopravy, ale aj pána docenta Luboša Magdolena z STU, ktorý nutnosť zapojiť koncových klientov z komerčného sektora videl aj cez otázku konečných vlastníkov a platcov patentov.

Účinná stratégia, vytvorenie funkčného ekosystému, nastavenie priorít, zapojenie všetkých relevantných aktérov a dostupnosť investícií. To sú hlavné opatrenia, ktorými štát pristupuje k podpore slovenského výskumu a inováciám v slovenskej doprave, prezentovali páni Peter Varga z ministerstva dopravy a páni Radoslav Repa a Peter Kárpáty z ÚPVII, ktorí sa okrúhleho stola zúčastnili za verejný sektor.

Redakciu NUlife.sk informovala ANASTÁZIA HRČKOVÁ, PR / I.Šenkarčin

Vyjadri svoj názor na článok
Odpad! Menej takýchto článkov
(1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Super! Viac takýchto článkov

Diskusia

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.