Danubiana zažije zaujímavú trojvýstavu : fotograf Židlický a umelci Gažovič a Meluzín

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­

VLADIMÍR ŽIDLICKÝ : RETROSPEKTÍVA

 

Vladimír Židlický /1945/, štúdiá: FAMU Praha /CZ/. Od roku 1977 vystavuje samostatne aj ako účastník skupinových výstav v prestížnych inštitúciách v Európe, Ázii a USA. Jeho práce sú zastúpené v mnohých významných verejných aj súkromných zbierkach, napríklad v Moravskej galérii Brno /CZ/, Galérii hlavného mesta Prahy /CZ/, Centre G. Pompidou v Paríži /F/, Národnej francúzskej knižnici v Paríži /F/, Európskom dome fotografie v Paríži /F/, Múzeu fotografie v Antverpách /B/, Múzeu Ludwig v Kolíne nad Rýnom /D/, Múzeu fotografie v Charleroi /B/, Múzeu fotografie v Odense /DK/, Múzeu výtvarných umení v Houstone /US/, Múzeu moderného umenia v New Yorku /US/, Múzeu moderného umenia v San Franciscu /US/ a ďalších.

RETROSPEKTÍVA

Vladimír Židlický (1945) je výrazným predstaviteľom európskeho umenia. Vo svojej tvorbe experimentuje s dedičstvom klasických umeleckých disciplín. Neobyčajná pozornosť vypracovaniu pozitívov, či už komorných alebo monumentálnych formátov je zúročením dedičstva piktoriálnej tradície fotografie. Autor vychádza z historicky overeného zušľachťovanie tonality, aby zároveň využíval nátlačky a presvitanie rozličných štruktúr a siahal k završovaniu artefaktov čiastkovou deštrukciou obrazovej formy. To je protirečenie iba zdanlivé. Veď figurálne kompozície s motívmi obnaženia umocňuje nevypočítateľnými efektmi zásahov do matríc, najmä rytím do emulzie negatívov či priamo odstraňovaním ich častí. V kreatívnej komunikácii s námetmi pokračuje maliarskymi vstupmi do silového poľa pozitívu. Vedľa apokalyptických vidín, zaznamenaných od 70. rokov, sa v tvorbe objavuje prúd fotografií rozochvievaných dynamikou svetelného podania. Často ide o zlostnú suverénnu kresbu, uskutočňovanú v zornom uhle kamery počas dlhšieho, avšak jednorazového priebehu expozície. Na pozadí digitálnych možností 21. storočia sa Židlický obracia ku klasickým ferrotypiám, teda k pradávne technike, ktorá sa v českých krajinách tešila rozmachu naposledy v závere predminulého storočia. Vladimír Židlický teda po dlhých desaťročiach nadvlády priameho prevodu negatívu na pozitív rozvinul rozmanité metódy únikov z opisnosti, obvyklej v žánroch aktu i krajinárstva. Bez toho, aby sa vzdával ozvien svojich abstrahujících maliarskych východísk, ťaží od 70. rokov rovnako z naturalistickosti média fotografie. Ním podpísané diela sa potom presadzujú vlastnosťami stvárnení, rovnako ako naliehavosťou námetu. Preto sa Židlického práce neprepadávajú do dekoratívnych polôh a pozorovateľa skôr znepokojujú.

Kurátor : Josef Moucha

 VLADIMÍR GAŽOVIČ : CELEBRATION

 

Vladimír Gažovič sa narodil roku 1939 v Bratislave. V rokoch 1961 – 1967 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri prof. Vincenta Hložníka. V rokoch 1969 – 1970 bol štipendistom Herderovej ceny na Akadémii výtvarných umení vo Viedni u prof. Maxmiliana Melchera, v roku 1979 bol na stáži na AVU v Amsterdame. V období 1967 – 1982 pôsobil ako pedagóg na VŠVU v Bratislave. Vo svojej tvorbe sa venuje viacerým disciplínam, najmä grafike, maľbe, kresbe, ilustrácii a sochárstvu. Za svoju tvorbu získal desiatky medzinárodných ocenení, napr. 1981 Honorable mention Philadelphia, 1984 Ex aequo prize Kraków, 1986 The Hanga Annual ´86 Tokyo, 1993 1st Prize of the Town for Lithography Sint-Niklaas, 1998 Special Prize Tokyo, 2013 Golden Prize for Ex libris. Shanghai a i. V roku 2009 získal Krištáľové krídlo za výtvarné umenie a v roku 2015 Cenu Spolku výtvarníkov Slovenska. Jeho tvorba je zastúpená v zbierkach mnohých zahraničných múzeí a v súkromných zbierkach, najmä v Európe a v USA.

CELEBRATION

Vynikajúca osobnosť súčasnej slovenskej grafiky. Vo svojej tvorbe transformoval niektoré formové i významové podnety klasického odkazu vývinu umenia do aktuálneho kontextu.

Od záveru šesťdesiatych rokov rozvíja Vladimír Gažovič svoju originálnu koncepciu grafickej tvorby, ktorou intenzívnejšie než ktokoľvek pred ním prenikol na zahraničnú výtvarnú scénu. Jej novosťou je najmä technologické zdokonalenie práce s originálnou farebnou litografiou tlačenou z kameňa. Nová technológia mu umožnila ponímať umelecký tvar iným spôsobom, budovať formu na maliarskych princípoch. Prácou s farebnými valérmi a so svetlom formuje plasticitu tvaru ako priestorovú hodnotu. Tento prístup je podnes ojedinelý. Ako vynikajúci figuralista pracuje s figúrou ako mnohostrunným nástrojom – nositeľom morálnych i etických hodnôt človeka. Z toho aspektu v jeho tvorbe rezonuje odkaz Hieronyma Boscha a neskorších symbolistov i expresionistov.

Tvorba Vladimíra Gažoviča sa tematicky odvíja vo voľne koncipovaných cykloch. Dôležitým pre budúci charakter jeho tvorby bol ovídiovský cyklus Metamorfózy (1979), ktorý potvrdil nielen jeho majstrovstvo, ale aj poznanie o vlastnostiach, povahe a charaktere človeka, o konfliktoch dobra a zla. Umelec podáva hĺbkové diagnózy fenoménu človek vo fascinujúcich vizuálnych kompozíciách v známych cykloch Kolotoče života (1983/4), Americký pás cudnosti (1983), Eros Haus (1991), Chamtivosť (1994/95) a ďalšie. Cykly nie sú časovo ohraničené a uzatvorené, ale k témam sa obvykle vracia. A to nielen v grafike, ale aj v maliarskych (kresbových) dielach, ktorým sa v posledných desaťročiach intenzívne venuje. V nich tematické okruhy transformuje inými technologickými prostriedkami a v jedinečnej podobe. Priestor, ktorý v grafike a maľbách riešil výtvarnými prostriedkami v ploche, v sochárskej torbe premieta do vzťahu hmota – reálny priestor.

 Kurátorka : Eva Trojanová

 DAN MELUZIN : Pozorovateľ

Dan Meluzin sa narodil v roku 1974 v Bratislave. V rokoch 1990 – 1999 študoval na VŠVU v Bratislave v ateliéri prof. Rudolfa Sikoru. V priebehu štúdia absolvoval zahraničné stáže: 1995 na Slippery Rock University Pennsylvania, 1998 a 2000 v Cité Internationale des Arts Paris. Žije a pracuje v Brartislave.

2019  Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava-Čunovo

2018  Savoy Gallery, Bratislava

2017  Golf Tour with Golf Revue, Slovakia, Austria

2014  Cin - Cin Gallery, Bratislava;  French Institute, Bratislava; Paneuropean University, Bratislava

2011  Cin - Cin Gallery, Bratislava

2010  Cin - Cin Gallery, Bratislava

2009  Flora, Piešťany

2007  Commerzbank, Bratislava

2006  SOGA, Bratislava

2005  SPP Gallery, Bratislava

2004  Strabag, Bratislava

2001  Východoslovenská galéria Košice

 POZOROVATEĽ

Dan Meluzin ako umelec nepodľahol magnetickej sile digitálnych technológií, ale skôr ich dôsledku, stupňujúcemu sa tlaku sveta médií, reklamy, celebrít, konzumu a s tým spojenými premenami kultúry a spovrchnením vnímania spoločenských hodnôt. Predstavil sa ako bytostný, sebavedomý a provokatívny maliar, ktorý cez triviálnosť a gýčovitosť svojich tém zrevitalizoval maľbu. Podnety čerpal z tvorby Van Gogha, z jeho spôsobu práce s maliarskou hmotou, farbou i svetlom, ako aj z klasickej i povojnovej moderny, najmä pop artu, ktoré pretavil do vlastného maliarskeho konceptu. Práve na základe niektorých pop artových praktík býva označovaný ako pokračovateľ pop artu, čo je však len jedným aspektom jeho tvorby. Tým základným spojivom sú médiá, svet reklamy, pasce na konzumenta, z ktorých si Meluzín vybral niekoľko základných tém: ovocie, torty, Milka, kvety, svet žien – voňavky a rúže, portréty, tenis.V kompozičnom riešení využíva pop artový princíp seriálnosti,opakovania a usporiadania obrazu v radoch nad sebou. Mechanický spôsob odkazuje na stereotypné klišé, ktoré Meluzin vyvažuje skvelou maliarskou prácou. Predmetná stránka malieb je rozpracovaná od precízneho zobrazenia po voľné maliarske abstraktné štrulktúry, obrazové koláže... Jeho maliarsky prednes obsahuje širokú škálu technických postupov od  čistej valérovej maľby cez gestický rukopis, dripping, škvrny, pasty i koláže. Meluzin ako pozorovateľ zaznamenáva dianie a konzumný spôsob života benevolentne, možno s prvkami hedonizmu a pôžitkárstva. Umelcov vzťah k fenoménu maľby a schopnosť odkrývať práve dnes aj takéto aspekty možno dať do vzťahu k tradícii flámskych a holandských koloristov a maliarov rôznych typov zátiší. Meluzin sa  nestavia do kritickej polohy, témy jeho prác však umožňujú divákovi objaviť skryté súvislosti.

Kurátorka : Eva Trojanová

Viac INFO : www.danubiana.sk Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava- Čunovo, Vodné dielo

Doprava :

AutomobilomBratislava centrum > Petržalka, Panónska cesta (Dolnozemská cesta) > Rusovce > smer Dobrohošť

Autobusom: Autobusovou linkou č.90, ktorá premáva od Nového SND do Danubiany každú hodinu.                                                       Cestovný poriadok: http://imhd.sk/ba/vyhladavanie?hladaj=90

 

 

REdakciu NUlife.sk informovala Veronika Polakovičová, DANUBIANA/úprava DM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

Vyjadri svoj názor na článok
Odpad! Menej takýchto článkov

Loading...
Super! Viac takýchto článkov

Diskusia

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.