• IMPLUVIUM v SND

    Z myšlienok autora projektu Mateja Kréna „Do rímskeho Impluvia padala ozajstná voda, do môjho vteká neviditeľný prúd myšlienok a spolu s nimi vlastne úplne všetko.“ „Toto Impluvium je iné, je nádržou pre akýsi ...