Najdôležitejšie zmeny v stavebnej legislatíve od 1. apríla 2024

Vláda na zasadnutí 10. januára 2024 schválila návrh zákona, ktorým sa má opätovne meniť stavebná legislatíva. Meniť sa má všetko. Nielen súčasný stavebný zákon, ale aj nové stavebné predpisy (zákon o výstavbe a zákon o územnom plánovaní), ktoré mali byť účinné od 1. apríla 2024 a nahradiť aktuálny stavebný zákon. Ako to teda bude vyzerať od 1. apríla 2024?

Prehľad 10 najdôležitejších zmien, ktoré by ste mali vedieť, pripravil Šimon Hudák, senior advokát z advokátskej kancelárie Poláček & Partners

1. Súčasný stavebný zákon pokračuje minimálne do 1. apríla 2025

Aktuálne platný stavebný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku má zostať účinný ďalší rok, do 1. apríla 2025. Samozrejme, vláda ho mení a musí ho prispôsobiť novým stavebným zákonom (zákonu o výstavbe a zákonu o územnom plánovaní), ktoré ho majú v budúcnosti kompletne nahradiť.

2. Zákon o výstavbe sa odkladá o rok

Nový zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe mal komplexne nahradiť proces povoľovania stavieb podľa aktuálne zákona od 1. apríla 2024. Nestane sa tak. Povoľovanie stavieb bude naďalej prebiehať podľa aktuálneho stavebného zákona (s príslušnými zmenami). Nový zákon o výstavbe má byť účinný až od 1. apríla 2025.

3. Zákon o územnom plánovaní bude účinný spolu s aktuálnym stavebným zákonom

Od 1. apríla 2024 má byť účinná veľká časť nového zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní. Podľa tohto zákona sa bude postupovať pri tvorbe územného plánu či pri vyhlasovaní stavebnej uzávery. Zákon o územnom plánovaní teda bude účinný spolu s aktuálnym stavebným zákonom.

4. Stavba sa bude naďalej povoľovať v územnom konaní, stavebnom konaní, prípadne v kolaudačnom konaní

Nový zákon o výstavbe nerátal s vydávaním územných rozhodnutí. Stavba mala byť povolená v konaní o stavebnom zámere, v ktorom by sa preskúmaval aj súlad stavby s územným plánom. Výsledkom by bolo jedno rozhodnutie o stavebnom zámere. Od 1. apríla 2024 budeme stavby naďalej povoľovať v doteraz známom režime územného konania, stavebného konania a prípadne aj kolaudačného konania.

5. Chýba jasnejšia úprava používania informačného systému URBION

Najväčšou novinkou novej stavebnej legislatívy malo byť používanie informačného systému URBION. Malo ísť o elektronický systém (platformu), v ktorom sa mali povoľovať stavby a meniť územné plány. Do zákona o územnom plánovaní (§ 40 ods. 14) sa zavádza, že do 1. apríla 2025 sa informačný systém nebude používať na povoľovanie podľa zákona o výstavbe. Ten bude totiž stále neúčinný.

Podľa návrhu zákona sa však informačný systém môže použiť na účely konaní a postupov podľa stavebného zákona. Ustanovenie je formulované ako možnosť, nie ako povinnosť. Navyše, nie je zrejmé v akom rozsahu sa informačný systém pre účely povoľovania výstavby použije. Tiež sa uvádza, že informačný systém možno použiť aj na účely zákona o územnom plánovaní. Rovnako nie je špecifikované v akom rozsahu a na aké situácie. Predpokladám preto, že táto úprava bude musieť prejsť konkretizáciou. Napokon podotýkame, že Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR ráta so spustením základnej verzie URBIONU 1. apríla 2024.  

6. V stavebnom zákone nehľadajte tvorbu územnoplánovacej dokumentácie ani stavebnú uzáveru

V súčasnom stavebnom zákone sa vypúšťa celá úprava tvorby územného plánu. Proces tvorby územného plánu a územnoplánovacej dokumentácie sa bude od 1. apríla 2024 riadiť novou úpravou zo zákona o územnom plánovaní. Zo stavebného zákona sa vypúšťa aj úprava vyhlásenia stavebnej uzávery. So zmenami má byť doplnená do zákona o územnom plánovaní (§ 30).

7. Vypúšťa sa možnosť zriadiť chránenú časť krajiny

Rozhodnutím o chránenej časti krajiny sa zakazovali alebo obmedzovali určité činnosti z dôvodov ochrany verejného záujmu a určovali sa podmienky ochrany, najmä ktoré činnosti v území nemožno vykonávať a ktoré činnosti možno vykonávať (§ 39c stavebného zákona). Tento typ rozhodnutia vláda úplne vypúšťa a nezavádza ho ani do zákona o územnom plánovaní. Ako dôvod uvádza, že ide o zastaralý inštitút. To uvádza aj pri rušení stavebnej uzávery, avšak do zákona o územnom plánovaní ju na rozdiel od chránenej časti krajiny prenáša.

8. Riešenie čiernych stavieb bude mať novú úpravu

Do súčasného stavebného zákona sa zavádza nový režim vysporiadania sa s „čiernymi stavbami“. (nový § 140d stavebného zákona). Do veľkej miery táto úprava kopíruje režim upravený v zákone o výstavbe, ktorý ale nebude účinný.

9. Zavádza sa definícia súboru stavieb, hlavnej stavby a súčasti stavby

Do stavebného zákona pribudne definícia súboru stavieb a hlavnej stavby. Súbor stavieb je viac stavebných objektov tvoriacich funkčný celok. Hlavnou stavbou súboru stavieb je stavebný objekt, ktorého funkcia určuje hlavný účel stavby. Súčasťou samostatne stojacej stavby sú súvisiace podzemné priestory, nadzemné konštrukcie, prípojky a technické, technologické a prevádzkové vybavenie, bez ktorých by stavba nebola kompletná a spôsobilá prevádzky (§ 43 ods. 2 stavebného zákona)

10. Upravuje sa žiadosť o vydanie záväzného stanoviska a náležitosti záväzného stanoviska

Novinkou je úprava, podľa ktorej žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podáva do 31. marca 2025 stavebník (§ 40b a § 40c zákona o územnom plánovaní). Zákon presne predpisuje, čo má takáto žiadosť obsahovať, čo má byť jej prílohou a tiež aj to, aké náležitosti má mať záväzné stanovisko. Právne pri náležitostiach záväzného stanoviska možno povedať, že sa zavádza požiadavka na jeho riadne odôvodnenie a typy záväzných podmienok, ktoré sa v záväznom stanovisku môžu uviesť. V praxi sa často stáva, že záväzné stanoviská obsahujú podmienky, ktoré nemajú oporu v zákone a sú svojvoľné.

Celý článok od Šimona Hudáka o najdôležitejších zmenách v stavebných predpisoch nájdete TU.

Viac na: https://www.skgbc.org/

rNUlife.sk / skgbc

Vyjadri svoj názor na článok
Odpad! Menej takýchto článkov

Loading...
Super! Viac takýchto článkov

Diskusia

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.