NOMINÁCIE XXI. ROČNÍKA CE ZA AR sú známe

Ocenenie CE ZA AR, ktorého vyhlasovateľom je Slovenská komora architektov, už 21 rokov upozorňuje na spoločenskú váhu architektúry a profesionálnych výkonov slovenských architektov a architektiek. Jeho prínos pre rozvoj kultúry a prostredia pre zdravý život ľudí je vzhľadom na súčasnú globálnu situáciu ešte významnejší. CE ZA AR vytvára okrem samotného ocenenia aj priestor na diskusiu o vplyve architektúry na kvalitu nášho života.

Ďakujeme každej samospráve a každému zadávateľovi, ktorí prekročia prah pohodlnosti a hľadajú zodpovedné a udržateľné riešenia aj napriek všetkým úskaliam. Ďakujeme všetkým architektom a architektkám, ktorí sa púšťajú do súťaží návrhov a neľahkých zadaní a svojou prácou hľadajú riešenia.
Dlhodobé merania vedkýň a vedcov podčiarkujú, že žijeme v časoch klimatickej krízy. Je osobnou motiváciou každej a každého z nás vysporiadať sa s touto situáciou ako najlepšie vieme. Kvôli krízam nemyslíme na „beh na dlhú trať” a orientujeme sa na riešenia akútnych problémov. Našou motiváciou je zmena v zmysle prekonávania bariér chrániacich pohodlné a rýchle riešenia. Želáme si rozvoj dobrých sídiel, v ktorých sa žije dobre všetkým.

#REGENERÁCIA #ZELENÁPREARCHITEKTÚRU

„Samotné ocenenie už nekomunikuje iba jednotlivé diela a kvalitnú prácu architektov. Vytvára aj priestor na diskusiu o vplyve architektúry na kvalitu nášho života. Práve preto je po tretíkrát heslom komunikačnej línie ceny CE ZA AR pre rok 2021 #zelenaprearchitektúru, ktorou sa pridáva ku globálnym výzvam na miernenie dopadov environmentálneho vplyvu architektúry,” povedala úvodom riaditeľka úradu Slovenskej komory architektov, Oľga Miháliková.

Predseda Slovenskej komory architektov Iľja Skoček zdôraznil, že v nadchádzajúcom období, počas investovania z Plánu obnovy a stability, stojí na našich pleciach veľká zodpovednosť, ktorá však je zároveň historickou príležitosťou. „V 21. ročníku preto vstupujeme aj s mottom #regenerácia, lebo práve tá sa ukazuje ako nástroj klimaticky zodpovedných postupov obnovy krajiny. Úcta k starému vytvára novú kultúrnu vrstvu krajiny.“

„V tomto zápase však necítime podporu zo strany štátu. Chýba nám stabilný a jednotný partner na strane verejnej a štátnej správy, s ktorým by sme mohli dlhodobo pripravovať projekty pre obnovu Slovenska. Dnes viac ako v minulosti platí, že kvalitu je nevyhnutné hľadať v porovnávaní iných možných riešení. V tom tkvie kľúč k zodpovednému rozhodovaniu investovať. Hľadajme preto kvalitu výstavby a obnovy prostredníctvom súťaží návrhov,” dodal predseda SKA. CE ZA AR ukazuje, že na Slovensku je veľký potenciál v tvorbe a zodpovednom prístupe, ktoré architekti dokážu verejnosti ponúknuť.

MEDZINÁRODNÁ POROTA

Porota v 21. ročníku ceny hodnotila v prvom kole 88 prihlásených diel, z ktorých v užšom výbere počas
cesty naprieč Slovenskom osobne navštívila 29 realizácií. Na shortlist nominácií, z ktorých vzíde 6 hlavných cien vybrala nakoniec až 24 pozornosti hodných diel. Tento vysoký počet pozitívne reflektuje pomaly sa zvyšujúcu kvalitu výstavby. Zvyšuje sa záujem o rešpekt k pamiatkam. Zvyšuje sa záujem o vzťah k prírode, ako aj všeobecne environmentálne zodpovedný prístup k tvorbe novej architektúry.

Medzinárodná porota navštívila a hodnotila diela v zložení:

Jakub Cigler (predseda poroty, Česká republika)
Bohunka Koklesová (Rektorka VŠVU, Slovenská republika)
Vladimír Sitta (krajinný architekt, Česká republika)
Pavol Šilla (Slovenská republika)
Štěpán Valouch (Česká republika)
Juraj Benetin (Slovenská republika)
Igor Marko (Veľká Británia / Slovenská republika)

Nominované diela:

Kategória BYTOVÉ DOMY

Nová Dunajská 

Bratislava
Ateliér: JRKVC
Architekti: Peter Jurkovič, Marcel Dzurilla
Foto: Peter Jurkovič

Komentár poroty:

Výborný príklad zastavania prieluky, ktorý kultivovanou architektúrou prispieva k životu mesta. Porota ocenila skromný výraz budovy, založený na jasnom členení stavby, architektonický detail a zrozumiteľné dispozičné riešenie.

Bytový dom Nová Dunajská, Bratislava Foto: Peter Jurkovič

Discovery Tower - Bytový dom 

Bratislava
Ateliér: PANTOGRAPH
Foto: Rastislav Blaško

Komentár poroty:

Zdá sa, že v Bratislavskom „downtowne“ pribudne jedna výšková stavba každých pár mesiacov, ale vzniká veľmi málo veží, ktoré si svoje výnimočné miesto vo verejnom priestore zaslúžili výnimočnou architektonickou kvalitou. Veža Discovery môže byť príkladom toho, aká dôležitá je dobrá proporcia výškovej stavby a harmonické riešenie fasády, ktoré sa odrážajú v širšom mestskom priestore. Napriek tomu, že aj tu nájdeme zanedbané riešenie verejného priestoru spoločných priestorov objektu, ide o pozitívny príklad pre ďalší rozvoj výškovej Bratislavy.

Bytový dom Discovery residence, Bratislava
Bytový dom Discovery residence, Bratislava Foto: Rastislav Blaško

VAJNORSKÁ 21 - konverzia administratívnej budovy na polyfunkčný objekt 

Bratislava
Ateliér: cakov+partners
Architekti: Kalin Cakov, Metodiy Monev, Ján Obušek
Iné: Tomáš Fojtík, Michal Kyselica, Mário Chovan, Diana Michnová
Foto: Tomáš Manina

Komentár poroty:

Skvelý príklad transformácie opustenej kancelárskej budovy na bytový dom s výrazným parterom s obchodmi a kaviarňou. Objekt navyše tvorí vstup do vo dvore stojaceho kultúrneho domu, čo ešte viac posilňuje oživenie tohto mestského bulváru.

Vajnorská 21, Bratislava
Vajnorská 21, Bratislava Foto: Tomáš Manina

Obnova domu zo 70. rokov 

Šaľa
Architekt: Róbert Bakyta
Foto: Matej Hakár

Komentár poroty:

Rekonštrukcia rodinného domu, tzv. socialistickej kocky, prebehla s rešpektom k tvaroslovnému usporiadaniu pôvodnej budovy, s dôrazom na jej architektonické detaily. Zmena v uvažovaní o takýchto budovách tkvie v premene rodinného domu na malý bytový dom s tromi samostatnými bytovými jednotkami.

Obnova domu zo 70. rokov, Šaľa
Obnova domu zo 70. rokov, Šaľa Foto: Matej Hakár

Kategória OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ BUDOVY

Konverzia Jurkovičovej teplárne NKP 

Bratislava
Ateliér: Martin Paško a tím DF CREATIVE GROUP
Iné: Zuzana Zacharová, Eva Belláková, Matúš Podsklalický, Martina Michalková, Alexandra Havranová, Roman Bányai, Peter Gavaľa, Pavol Paulíny, Pavol Pribylinec
Foto: Boys Play Nice

Komentár poroty:

Rekonštrukcia Jurkovičovej teplárne počítala pri obnove budovy s jej historickými monumentálnymi násypníkmi. Tie v zásadnej miere určili dispozičné riešenia jednotlivých podlaží, ako aj funkcie samotného priestoru. Jurkovičova tepláreň sa stala napriek okolitému developmentu srdcom bratislavského „downtownu“.

Konverzia Jurkovičovej teplárne, Bratislava
Konverzia Jurkovičovej teplárne, Bratislava Foto: BoysPlayNice

Záhradné centrum Plantex

Veselé pri Piešťanoch
Architekt: Adam Lukačovič
Foto: Adam Lukačovič

Komentár poroty:

Záhradné centrá sú väčšinou miestami, kde sa stretáva všehochuť, kombinácia živého aj neživého gýča. Toto záhradné centrum však nejde vyšliapanou cestou. Je znamením, ktoré načrtáva nové, neošúchané prístupy. Rastlina je integrálnou súčasťou architektúry. Architektúry, ktorá dokáže voňať.

Záhradné centrum Plantex, Veselé pri Piešťanoch
Záhradné centrum Plantex, Veselé pri Piešťanoch Foto: Ing. arch. Adam Lukačovič

Obnova mestskej plavárne v Trebišove 

Trebišov
Architekt: Patrik Panda
Foto: Patrik Panda, Zoltán Kanócz, Vlastimil Slávik, Patrik Panda

Komentár poroty:

Najsilnejšou kvalitou tejto rekonštrukcie je to, že je súčasťou väčšieho a dlhodobého plánu. Ide o plán oživenia mesta Trebišov cez fenomén mestského parku a k nemu priliehajúcej športovej a voľnočasovej infraštruktúry. Autorovi sa podarilo dosiahnuť veľmi presvedčivý výsledok vo veľmi zložitých podmienkach a položil tak základ procesu, ktorý môže viesť k radikálnej zmene kvality života v Trebišove.

Obnova mestskej plavárne v Trebišove
Obnova mestskej plavárne v Trebišove

GBC 5 

Bratislava
Ateliér: Architekti Šebo Lichý
Architekti: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Aleš Hradecký PhD., Juraj Murín, Martina Bognerová Hrašková, Imrich Vaško, Michal Romanec, Patrik Kuva
Foto: Tomáš Manina

Komentár poroty:

Administratívna budova, ktorá prevyšuje štandard vysokou kvalitou prevedenia aj architektonickým výrazom budovy. Obchodný parter domu sa otvára verejnosti a vnútorný dvor budovy spolu s terasami ponúka inšpiratívne prostredie pre tunajších zamestnancov.

Administratívna budova GBC 5, Bratislava
Administratívna budova GBC 5, Bratislava Foto: Tomáš Manina

Kategória INTERIÉR

EMA 

Bratislava
Ateliér: TOITO
Architekti: Katarína Príkopská, Ivan Príkopský, Tomáš Szőke
Foto: Katarína Príkopská

Komentár poroty:

Rekonštrukcia bytu Ema z 50. rokov zaujme odvážnym prenikaním funkcionalít, ktoré narúšajú tradičný pôdorysný rozvrh. Pozitívnym momentom je antihierarchickosť miestností, dynamickosť prepájania jednotlivých rolí bytu, ako aj stieranie hraníc medzi nosnými prvkami bytu a tými, ktoré vymedzujú priestor.

Byt EMA, Bratislava Foto: Katarína Príkopská

AFTER

Bratislava
Architekti: Martin Skoček, Pavol Dobšinský, Radoslav Hamara
Foto: Matej Hakár

Komentár poroty:

S ohľadom na skromné priestorové pomery je After komornou kompozíciou s jasne hierarchickou štruktúrou. Hlavnou esenciou je monolitický betónový bar, ktorému vhodne sekundujú ingrediencie v podobe autorského koženého mobiliáru a rafinovaných architektonických detailov.

Bar AFTER, Bratislava
Bar AFTER, Bratislava Foto: Matej Hakár

grao 

Bratislava
Ateliér: alan prekop
Architekt: Alan Prekop
Foto: Sarah Weiss

Komentár poroty:

Realizácia tohto Baru môže byť návodom, ako aktivovať klasický mestský parter v Bratislave, ktorý je tak decimovaný lavínou veľkých obchodných centier. Koncept interiéru komunitného baru s nákladom 10 tisíc eur si môže dovoliť ľahkosť, odvahu a experiment, čo sú dnes vzácne hodnoty v architektúre aj podnikaní a v tomto malom priestore sú jasne prítomné.

grao
grao Foto: Sarah Weiss

Redizajn turistického informačného centra v Košiciach

Košice
Ateliér: Doxa
Architekti: Tomáš Boroš, Maroš Mitro, Ondrej Jurčo
Foto: Maroš Mitro

Komentár poroty:

Architektonický koncept pracuje s abstraktnou vrstvou oceľového mobiliáru, ktorého autonómnosť umocňuje umiestnenie do centra historického pôdorysu. Vzniknutá štruktúra je tak súostrovím, kde si každý cestovateľ nájde svoj poklad v podobe užitočných informácií alebo napokon odíde s truhlicou plnou suvenírov.Redizajn turistického informačného centra v Košiciach

Redizajn turistického informačného centra v Košiciach
Foto: DOXA archItekti

Panelák 

Bratislava
Ateliér: Kilo / Honč
Architekti: Matej Honč, Richard Kilo
Foto: Matej Hakár

Komentár poroty:

Byt je príkladnou rekonštrukciou panelového bytu. Po rekonštrukcii sa stáva otvoreným autentickým priestorom so silným minimalistickým charakterom. Všetko je funkčné, prístupné a hlavne viditeľné. Každý element je objektom.

Prestavba panelákového bytu, Bratislava
Prestavba panelákového bytu, Bratislava Foto: Matej Hakár

Kategória RODINNÉ DOMY

Radový dom v Ľudovej štvrti 

Bratislava
Ateliér: BEEF ARCHITEKTI
Architekti: Radoslav Buzinkay, Andrej Ferenčík, Ján Šimko
Foto: Lenka Némethová

Komentár poroty:

Najlepšia mestská štruktúra je adaptabilná a Ľudová štvrť v Bratislave, ktorá má 60 rokov a prežila tri režimy, si stále dokáže zachovať svoj charakter a kvalitu napriek mnohým drastickým zásahom. V tomto prípade však ide o zásah citlivý. Vnútorná revolúcia v dispozícii rodinného domu sa v exteriéri prejavuje len minimálne. Ide tak o krásny príklad toho, že s pomocou kvalitných architektov je možné naplniť veľkorysé osobné potreby klienta tak, aby neboli na úkor susedov a okolia.

Radový dom v Ľudovej štvrti
Radový dom v Ľudovej štvrti Foto: Lenka Némethová

Opatová II, Nový dom so starým mlynom 

Trenčín - Opatová
Ateliér: RDTH architekti, Land 05
Architekti: René Dlesk, Tamara Kolaříková
Foto: Filip Beránek

Komentár poroty:

Rodinný dom v Opatovej sa opiera o pôvodnú architektúru vodného mlyna. Počíta sa tu s jeho zvyškovými formami, ktoré čiastočne určujú priestorovú a konštrukčnú situáciu nových budov, spôsob ich napojenia, ako aj materiálové rozlíšenie. Symbolicky sa tu akcentujú rodinná anamnéza, pamäť a spomienka.

Opatová II - novostavba domu, rekonštrukcia mlyna
Opatová II - novostavba domu, rekonštrukcia mlyna Foto: Filip Beránek

Vila Bôrik 

Žilina
Ateliér: PLURAL, LABAK
Architekti: Martin Jančok, Michal Janák, Zuzana Kovaľová, Ruslan Dimov
Krajinný architekt: Michal Marcinov
Iné: Katarína Kyselová, Samuel Šimonovič
Foto: Maxime Delvaux

Komentár poroty:

Výnimočný architektonický koncept, v ktorom sa urbanistické riešenie, konštrukcia, materiálové riešenie aj dôraz na detail prepájajú v jeden konzistentný celok. Priestorovo bohatý svet interiéru sa prepisuje do formy domu a vytvára jedinečnú architektúru, ktorá znesie porovnanie v medzinárodnej mierke.

Vila Bôrik
Vila Bôrik Foto: Maxime Delvaux

Rodinný dom "Slamák"

Liptovský Ján
Architekti: Martin Boleš, Aleš Berec, Erika Bolešová
Foto: Matej Hakár, Eva Benková

Komentár poroty:

Slama z okolitých polí, hlina z vlastného dvora a drevo z neďalekého lesa sú materiálmi rodinného domu, ktorý vznikol za aktívnej účasti jeho majiteľov, ktorých cieľom bolo minimalizovať negatívne environmentálne dopady.

Rodinný dom "Slamák"
Rodinný dom "Slamák" Foto: Matej Hakár, Eva Benková

Ateliér režiséra 

Strekov
Ateliér: benkobenkova, gmb
Architekti: Juraj Benko, Jana Benková, Marián Gombarček
Foto: Matej Hakár, benkobenkova

Komentár poroty:

Ateliér režiséra je umiestnený v tradičnom vinohradníckom domčeku s tradičnou záhradou. Vďaka radikálnej vnútornej dispozičnej úprave vznikol priestor pre „útulný” interiér, ktorý súčasnými prostriedkami formuje tradičné prvky ako sú pec, zápecok, veranda aj pergola prepájajúca svetlicu so záhradou. Výrazná je voľba materiálov, farebnosti i použitých štruktúr.

Ateliér režiséra, Strekov Foto: Matej Hakár

Kategória EXTERIÉR

Rozmanitá záhrada 

Rovinka
Ateliér: Atelier DUMA _living gardens s.r.o.
Krajinní architekti: Magdalena Horňáková, Juraj Horňák, Lenka Ficeková, Kristína Gubišová
Foto: Pavel Koutný, Magdalena Horňáková

Komentár poroty:

Záhrada bez príbehu nie je záhradou, ale len skrumážou rastlín. Tu priestory, svetlo, zvuk a vône sú vo vzájomnom dotyku. Zelený náhrdelník pozýva k zvedavým krokom. Aj napriek istej druhovej rozšafnosti, duch domu prebýva v tejto záhrade.

Rozmanitá záhrada, Rovinka
Rozmanitá záhrada, Rovinka Foto: Pavel Koutný

Obnova turistického areálu Malý Slavín v mestských lesoch Bratislavy 

Bratislava
Ateliér: BAKYTA architekti
Architekti: Róbert Bakyta, Ľubomíra Blašková
Iné: Pavol Drha, Július Vass
Foto: Matej Hakár

Komentár poroty:

Známu turistickú destináciu malého Slavína výrazne zatraktívnil nový objekt prístrešku, ktorý je vymedzený zázračne levitujúcou mriežkou/strechou. Objekt je otvoreným spoločenským priestorom dobre integrovaným do scenérie lesa.

Obnova turistického areálu Malý Slavín v mestských lesoch Bratislavy
Obnova turistického areálu Malý Slavín v mestských lesoch Bratislavy Foto: Matej Hakár

Pozorovateľňa zvierat Vydrica

Malé Karpaty
Ateliér: OFFICE110 architekti
Architekti: Martin Hörmann, Richard Kastel, Peter Kopecký
Foto: Martin Hörmann

Komentár poroty:

Oko v krajine. Vidieť a nebyť videný. Stromy, ktoré stíchli, premenené ľudskou rukou na útulok. Miesto na upokojenie zrýchleného dychu. Schránka pro lesné vône. Vrastanie medzi steblá trávy.

Pozorovňa zvierat Vydrica
Pozorovňa zvierat Vydrica Foto: Martin Hörmann

Kategória FENOMÉNY RCHITEKTÚRY


Bunky Jelšava, kaštieľ Coburgovcov 

Jelšava
Ateliér: 2021
Architekti: Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký, Lenka Borecká
Iné: Matúš Šestina, Miro Šestina, Čierne Diery, Laura Murguía Sánchez, Lenka Balážová, František Hladký
Foto: Vladimír Eliáš

Komentár poroty:

Autori vytvorili „mikrohotel” v čase. Návštevník sa stáva súčasťou záchrany a transformácie pamiatky. V našich končinách unikátny a inovatívny spôsob dočasnej zážitkovej intervencie.

Ubytovanie v kaštieli Coburgovcov, Jelšava
Ubytovanie v kaštieli Coburgovcov, Jelšava Foto: Miro Šestina

Komunitné centrum - BÚDA 

Žiar nad Hronom
Ateliér: Ateliér HAUS
Architekti: Tomáš Ružiak, Miroslav Šestina, Matúš Šestina, Eva Šestina
Iné: Katarína Urgelová, Matthias M. J. Arnould
Foto: Miroslav Šestina

Komentár poroty:

Búda v Žiari nad Hronom je dôkazom autentického snaženia angažovanej komunity, ktorá svojím aktívnym prístupom neformuje len bezprostredný verejný priestor, ale aj ľudí, ktorí ho užívajú. Subtílna architektúra tu slúži ako nevyhnutná infraštruktúra a pozadie pre široké spektrum činností obsiahnutých pod pojmom „život vo verejnom priestore“.

BÚDA - komunitné centrum, Žiar nad Hronom Foto: Miroslav Šestina

Liturgický priestor pre pontifikálnu omšu počas pastoračnej návštevy pápeža Františka v Šaštíne

Šaštín
Architekti: Michal Bogár, Mária Bogárová, Roman Ruhig, Ema Ruhigová
Iné: Martin Lettrich, Viktor Oravec, Dorota Sadovská, Robert Bartolen
Foto: Michal Bogár, ml., PS:Events, Mária Bogárová, Roman Ruhig

Komentár poroty:

Popri celospoločenskom význame sa ukazuje, že moment návštevy rímskeho pápeža môže mať aj svoj architektonický rozmer. Liturgický priestor v Šaštíne v sebe snúbi primeranú monumentálnosť cirkevnej slávnosti, no zároveň aj efemérnosť daného momentu. Z mnohých významových rovín porota oceňuje prácu so súčasným výtvarným umením, ktoré je integrálnou súčasťou architektonického návrhu.

Liturgický priestor pre pontifikálnu omšu počas pastoračnej návštevy pápeža Františka v Šaštíne
Liturgický priestor pre pontifikálnu omšu počas pastoračnej návštevy pápeža Františka v Šaštíne Foto: Mária Bogárová

VYHLÁSENIE LAUREÁTOV A 2 ŠPECIÁLNE OCENENIA

Laureáti budú vyhlásení počas galavečera dňa 6. októbra 2022. Udeľovanie ocenení prebehne už tradične v Starej tržnici v Bratislave a v priamom prenose na Dvojke. Hostiteľom odovzdávania cien 21. ročníka bude člen poroty a architekt Juraj Benetin.

rNUlife.sk / Broňa Tarnócy, SKA

Vyjadri svoj názor na článok
Odpad! Menej takýchto článkov

Loading...
Super! Viac takýchto článkov

Diskusia

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.