Nový európsky Bauhaus: Environmentálny, hospodársky a kultúrny projekt pre Európu

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová predstavila podobu nového európskeho Bauhaus, o ktorom po prvýkrát informovala vo svojej správe o stave Únie. Zmeny klímy, znečistenie, digitalizácia a demografická explózia sú sprevádzané zdanlivo neobmedzeným hospodársky rastom na úkor nášho blahobytu, našej planéty a našich obmedzených prírodných zdrojov. Je preto potrebné prehodnotiť situáciu a zmeniť plány, pričom práve Európa tu musí zohrávať vedúcu úlohu.

A New European Bauhaus: op-ed by Ursula von der Leyen

Preto Komisia spúšťa nový európsky Bauhaus – spoločný dizajnérsky a kreatívny priestor zameraný na spoluprácu architektov, umelcov, študentov, vedcov, inžinierov a dizajnérov, aby sa táto vízia stala skutočnosťou. Nový európsky Bauhaus bude hnacou silou pri zabezpečovaní toho, aby sa európska zelená dohoda stala príťažlivým a inovatívnym prostriedkom orientovaným na človeka.

Pôjde o hnutie založené na udržateľnosti, dostupnosti a estetike, aby sa európska zelená dohoda priblížila ľuďom a aby sa recyklácia, energia z obnoviteľných zdrojov a biodiverzita stali prirodzenými. Ľudia tak budú mať možnosť precítiť, vidieť a zažiť európsku zelenú dohodu. Či už vďaka stavebnému priemyslu, ktorý využíva prírodné materiály, alebo architektúre, ktorá využíva takmer prirodzené formy a zásady výstavby, v rámci ktorých sa od začiatku zohľadňujú ekosystémy, a ktorá umožňuje a plánuje udržateľnosť a opätovnú využiteľnosť. Cieľom je vybudovať klimaticky neutrálne mestá, ktoré sú životaschopnejšie.

Príhovor Predsedníčky EK

Informačný prehľad (bude dostupný aj v slovenčine)​

Vlna obnovy: zdvojnásobenie miery renovácie budov v záujme zníženia emisií, podpory obnovy a boja proti energetickej chudobe

Vytvorenie nového Bauhausu je súčasťou stratégie označenej ako „vlna obnovy“, ktorú dnes Európska komisia zverejnila. Jej cieľom je zlepšiť energetickú hospodárnosť budov, v nasledujúcich desiatich rokoch aspoň zdvojnásobiť mieru obnovy a zabezpečiť, aby renovácie viedli k vyššej energetickej hospodárnosti a efektívnosti využívania zdrojov. Zlepší sa tým kvalita života obyvateľov a používateľov budov, znížia sa emisie skleníkových plynov v Európe, podporí sa digitalizácia a zlepší sa opätovné používanie a recyklácia materiálov. Do roku 2030 by sa mohlo zrenovovať 35 miliónov budov a v stavebníctve by sa mohlo vytvoriť až 160 000 ďalších zelených pracovných miest.

The Bauhaus school in Dessau

Budovám možno pripísať približne 40 % spotreby energie v EÚ a 36 % emisií skleníkových plynov, ale každoročne sa v záujme zlepšenia energetickej hospodárnosti renovuje len 1 % z nich. Prijatie účinných opatrení má preto zásadný význam z hľadiska dosiahnutia klimatickej neutrality Európy do roku 2050. Keďže takmer 34 miliónov Európanov si nemôže dovoliť vykúriť domov, verejné politiky na podporu energeticky hospodárnych renovácií sú takisto nástrojom boja proti energetickej chudobe, podporujú zdravie a blahobyt ľudí a pomáhajú ľuďom znižovať účty za energiu. Komisia dnes uverejnila aj odporúčanie pre členské štáty týkajúce sa boja proti energetickej chudobe.

rNUlife.sk / ZEKaEPnaSK

Vyjadri svoj názor na článok
Odpad! Menej takýchto článkov

Loading...
Super! Viac takýchto článkov

Diskusia

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.