EÚ investuje viac 41 miliónov do dopravných projektov na Slovensku

Modernizáciou by mohol prejsť aj prístav v Bratislave. EÚ podporí hospodárske oživenie vo všetkých členských štátoch finančnou injekciou vo výške takmer 2,2 miliardy EUR nasmerovanou do 140 kľúčových dopravných projektov, z toho 41,2 miliónov EUR investuje do dvoch slovenských projektov.

Prvým bude štúdia uskutočniteľnosti na modernizáciu infraštruktúry verejného prístavu v Bratislave, ktorej cieľom je podporiť udržateľnosť a znásobiť synergie medzi činnosťami prístavu s cieľom rozvíjať dopravu pozdĺž Dunaja a zabezpečiť tak pozitívny vplyv na spoločnosť.

Prístav v Bratislave - ilustračná fotografia. (Zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Druhým je modernizácia železničného hraničného priechodu v Čadci. Cieľom je modernizovať dvojkoľajovú železničnú trať z česko-slovenských hraníc na Čadcu na železničnej trati do Žiliny. To zahŕňa modernizáciu bezpečnostných a návestných zariadení a železničných tratí s cieľom zvýšiť atraktívnosť železnice zlepšením spoľahlivosti a bezpečnosti, ako aj zvýšením rýchlosti o približne 40 km/h.

EÚ investuje 117 miliónov eur do kľúčových dopravných projektov ...

Vďaka 140 európskym projektom bude možné vybudovať na celom kontinente chýbajúce dopravné spojenia, podporiť udržateľnú dopravu a vytvoriť pracovné miesta. Všetky tieto projekty budú financované prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (NPE) – grantovej schémy EÚ na podporu dopravnej infraštruktúry. S týmto rozpočtom bude môcť EÚ splniť ciele v oblasti klímy stanovené v európskej zelenej dohode. Veľmi silný dôraz sa bude venovať projektom na posilnenie železníc vrátane cezhraničných prepojení a spojení s prístavmi a letiskami. V námornom odvetví sa uprednostnia projekty pobrežnej námornej dopravy založené na alternatívnych palivách a inštalácii dodávok energie na pevnine pre prístavy, ktorá by mala priniesť zníženie emisií z lodí v prístavoch.

Celkovo EÚ podporí 55 projektov železničnej infraštruktúry  nachádzajúcich sa v transeurópskej dopravnej sieti (TEN-T), 19 projektov zameraných na prechod na ekologickejšie palivá pre dopravu a deväť projektov interoperability železničného systému v EÚ a plynulej prevádzky vlakov, a to prostredníctvom Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS). Modernizácia rušňov a železničných tratí tak, aby vyhovovali zjednotenému Európskemu systému riadenia vlakov, zvýši bezpečnosť, skráti čas cestovania a optimalizuje používanie tratí. EK sa zameria aj na podporu infraštruktúry pre alternatívne palivá aj v cestnej doprave – konkrétne inštaláciou 17 275 nabíjacích miest v rámci cestnej siete a nasadením 355 nových autobusov.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Nástroj na prepájanie Európy na obdobie 2014 – 2019 (prehľad krajín)

Výzva na predkladanie návrhov v rámci NPE za rok 2019 – podrobné informácie o vybraných projektoch (brožúra – 169 strán)

Mapy železničných projektov EÚ

Zoznam vybraných projektov/zoznam vybraných projektov (mechanizmus kombinovaného financovania)

Všetky vybrané projekty v jednom zozname

Otázky a odpovede: Ako sa vyberajú projekty?

Európsky rok železníc 2021

Infraštruktúra a investície v doprave

INEA – Výkonná agentúra pre inovácie a siete

rNUlife.sk / Zastúpenie EP a EK na Slovensku

Vyjadri svoj názor na článok
Odpad! Menej takýchto článkov

Loading...
Super! Viac takýchto článkov

Diskusia

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.